Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Tomasz Pilewicz

 
Pilewicz_2018.jpgdr Tomasz Pilewicz

kontakt: tomasz.pilewicz@sgh.waw.pl
 

Prowadzone zajęcia:

 • 236101-0190 - Management Strategies in the New Economy (CEMS)
 • 236389-0174 - Społeczeństwo i gospodarka Polski w UE - aspekt przestrzenny
 • 220500-0174 - Przedsiębiorczość
 • 221470-0174 - Zarządzanie operacyjne
 • 223220-0355 - Przedsiębiorczość międzynarodowa  
 • 224590-0697 - Trening pracy zespołowej i wykorzystania narzędzi menedżerskich przez pracowników
 • 223221-1570 - International Entrepreneurship
 • Innowacje jako element budowy wartości przedsiębiorstwa - Studia Podyplomowe „Kompleksowe zarządzanie finansami przedsiębiorstw dla banku BZ WBK”
 • Technologia blockchain na rynkach finansowych - Studia Podyplomowe "Future Technologies and Processess dla Santander Bank Polska"
 • Przedsiębiorcze Przywództwo - Studia Podyplomowe "Nowoczesne usługi biznesowe"
 • Zarządzanie innowacjami - od pomysłu do komercjalizacji - Studia Podyplomowe „Zarządzania Innowacjami”

Zainteresowania zawodowe:

 • Atrakcyjność inwestycyjna, turystyczna i mieszkaniowa jednostek terytorialnych;
 • Konkurencyjność jednostek terytorialnych, instytucji i przedsiębiorstw;
 • Finansowanie rozwoju lokalnego i regionalnego, strategie rozwoju regionalnego i lokalnego;
 • Ekonomia kosztów transakcyjnych, nowa ekonomia instytucjonalna;
 • Współczesne nurty reformatorskie sektora publicznego;
 • Źródła, strategie rozwoju i finansowanie działalności innowacyjnej;
 • Otwarte innowacje;
 • Teoria efektuacji (effectuation theory) teoria użytkowników wiodących (lead users theory);
 • Przedprzedsiębiorczość (nascent entrepreneurship);
 • Organizacja przedsiębiorcza (entrepreneurial organization).


Członkostwo w organizacjach:

 • Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich
 • Członek Europejskiej Akademii Zarządzania (EURAM)

Ważniejsze publikacje:

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zachowania przedsiębiorcze gminy w tworzeniu przewag konkurencyjnych na regionalnych rynkach inwestycyjnych”.


Udział w badaniach:

 • Międzyuczelniany grant badawczy SGH oraz UE we Wrocławiu 2020-2022 – „Rozpoznanie praktyk współtworzenia wartości z klientem na wczesnym etapie procesu tworzenia innowacji"
 • Miniatura V, Narodowe Centrum Nauki, 2021-2022 – „Inteligentne organizacje samorządowe a zrównoważony rozwój gmin w Polsce”.
 • Badania Młodych Naukowców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - "Rola Gmin w ograniczaniu kosztów transakcyjnych przedsiębiorstw", nr zadania badawczego KNOP/BMN17/05/17;
 • Badania statutowe Instytutu Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w 2017 r. – „Demograficzno-instytucjonalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - wymiar lokalny, regionalny, krajowy i międzynarodowy – część II";
 • Badania statutowe Instytutu Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w 2016r. – „Demograficzno-instytucjonalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - wymiar lokalny, regionalny, krajowy i międzynarodowy”;
 • Badania statutowe Instytutu Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w 2012r. – „Przedsiębiorczość z perspektywy nowej geografii ekonomicznej”;
 • Badania Młodych Naukowców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - „Zachowania przedsiębiorcze w teorii i praktyce zarządzania rozwojem regionalnym w Polsce”, nr zadania badawczego - KES/BMN/09/14 w 2014 r.
 • Międzykolegialne Granty Rektorskie SGH w 2019r. - "Systemy wspierania start-upów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej;
 • Gospostrateg "Regiogmina", Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w 2019r. - "Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowgo zarządzania regionem".

Wyróżnienia i nagrody: 

 • Nagroda Zespołowa II stopnia Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za osiągnięcia organizacyjne w 2018 r. w zakresie sprawnego funkcjonowania SGH.
 • Nagroda Zespołowa I stopnia Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za książkę „Zarządzanie i Finanse Sektora Publicznego” w 2015 r.