Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Beata Żelazko
KNoP - Instytut Przedsiębiorstwa - Skład osobowy
 

 dr Beata Żelazko

 

dr Beata Żelazko

kontakt: beata.zelazko (w domenie sgh.waw.pl)


Prowadzone zajęcia:

 • 231420-0964 Strategie konkurencji i rozwoju polskich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej
  120369-0964 Nauka o przedsiębiorstwie (e-learning)
  120360-0964 Nauka o przedsiębiorstwie
  222300-0964 Marketing terytorialny
  222300-0542 Marketing terytorialny
  130400-0964 Marketing usług
  234620-0964 Współczesny rynek turystyczny

  238730-1017 Zarządzanie sobą

Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Zasoby niematerialne przedsiębiorstwa rodzinnego
 • Zarządzanie zmianą w małym i średnim przedsiębiorstwie
 • Innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw
 • Przedsiębiorczość technologiczna i marketing technologii
 • Rynek usług w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem usług turystycznych oraz prozdrowotnych - SPA i Wellness)
 • Marketing terytorialny
 • Lokalizacja przedsiębiorstwa

Ważniejsze publikacje:
 • B. Żelazko, Kształtowanie konkurencyjności firm rodzinnych na przykładzie sektora kosmetyków, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2015, Tom XVI, Z. 7, s. 31-47.
 • J. Klimek, B. Żelazko, Innowacyjność przedsiębiorstw rodzinnych w regionie śląskim, w: Innowacyjność firm rodzinnych - uwarunkowania i przejawy, red. J. Klimek, B. Żelazko, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
 • B. Żelazko, Marketing terytorialny jako uwarunkowanie procesu zarządzania lokalizacją przedsiębiorstwa, w: Współczesne trendy w zarządzaniu i marketingu organizacji, red. E. Wolanin-Jarosz, T. Kożak-Siara, PWSTE w Jarosławiu, Jarosław 2014.
 • B. Żelazko, Wykorzystanie środków unijnych w realizacji koncepcji marketingu regionalnego i marketingu regionu w sferze turystyki, Tom 2, 2013, nr 2 (22).
 • B. Żelazko, M. Senderowska, Rola przedsiębiorczości gmin w pozyskiwaniu kapitału chińskiego, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2013, nr 2.
 • S. Łobejko (red.), J. Brdulak, K. Chinowska, P. Grzybowski, M. Gurbała, A. Komor, M. Postawka, M. Żebrowski, B. Żelazko, A. Żołnierski, Praktyka wdrażania innowacji w firmach sukcesu Mazowsza, MSODI, Warszawa 2013.
 • B. Żelazko, Przestrzenne aspekty tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw sieciowych w Polsce, w: Przedsiębiorstwo sieciowe i inne formy współpracy sieciowej, red. S. Łobejko, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 • B. Żelazko, Marketingowe strategie kształtowania sektora wysokich technologii w regionie - aspekt teoretyczny i praktyczny, Studia Ekonomiczne i Regionalne 2012, nr 2.
 • B. Żelazko, Zasoby pracy a rozwój przedsiębiorczości w sektorach wysokich technologii, w: Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, red. I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 • B. Żelazko, Sektor usług wobec rynku pracy, w: Serwicyzacja polskiej gospodarki, red. I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.

Udział w badaniach:
 
2015
 

Badanie konkurencyjności przedsiębiorstw rodzinnych, projekt realizowany w Zakładzie Przedsiębiorstwa Rodzinnego pod kierunkiem dr hab. prof. nadzw. SGH Jana Klimka.

 

2014
 

J. Klimek, B. Żelazko, Innowacyjność przedsiębiorstw rodzinnych, badanie własne realizowane w Zakładzie Przedsiębiorstwa Rodzinnego

 
2013
 
B. Żelazko, Biogospodarka jako inteligentna specjalizacja regionów, w ramach badania statutowego KNoP „Przedsiębiorstwo w rozwoju regionów gospodarczych – aspekty ekonomiczne i społeczne. Polska na tle Europy i świata” (kierownik dr hab. prof. nadzw. SGH Hanna Godlewska-Majkowska)
 
2012
 
B. Żelazko, M. Senderowska, Rola przedsiębiorczości w migracji kapitału inwestycyjnego, w ramach badania statutowego KNoP „Przedsiębiorczość z perspektywy nowej geografii ekonomicznej (kierownik dr hab. prof. nadzw. SGH Hanna Godlewska-Majkowska)

2011
W ramach projektu „Przedsiębiorczość indywidualna i korporacyjna w kreowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw" (pod kierunkiem dr hab. prof. nadzw. SGH Ireny Lichniak) realizowanego w roku 2011

Opracowania własne:
 • TopGan Sp. z o.o. - optoelektronika bez sukcesu rynkowego;
 • Genovum Sp. z o.o. - przerwany proces wdrażania innowacji produktowej wskutek braku finansowania;
 • Warta Glass Jedlice S.A. - innowacyjność i przedsiębiorczość w branży tradycyjnej;
 • Restauro Sp.z o.o. - interdyscyplinarny charakter działalności dzięki współpracy z podmiotami zewnętrznymi;
 • Ster Sp. z o.o. - otwarty katalog produktów firmy dla innowacyjnych przedsiębiorstw w branży motoryzacyjnej;
 • STEELWERK Polska Jan Zięta. Realizowanie zamówień dla indywidualnego klienta przy współpracy projektanta-syna i producenta-ojca;
Członkostwo w organizacjach:
 • Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu