Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Relacja z konferencji Innowacyjność przedsiębiorstw rodzinnych
KNoP - Instytut Przedsiębiorstwa - Konferencje i seminaria
 

 Innowacyjność przedsiębiorstw rodzinnych

 
Jednym z obszarów zainteresowań pracowników Zakładu Przedsiębiorstwa Rodzinnego jest zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwach rodzinnych. W tę tematykę wpisuje się zorganizowana w dniach 23-24 września 2014 r. wspólnie z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach konferencja naukowa pt. Innowacyjność przedsiębiorstw rodzinnych.
 
Wydarzenie to skupiło przedstawicieli zespołów naukowych specjalizujących się w problematyce przedsiębiorczości rodzinnej, instytucji wspierających rozwój firm rodzinnych, organizacji zrzeszających firmy rodzinne, jak również przedstawicieli sektora firm rodzinnych. Było okazją do prezentacji wyników badań dot. innowacyjności (w tym projektu realizowanego w Zakładzie Przedsiębiorstwa Rodzinnego), dyskusji o problemach związanych z aktywnością innowacyjną oraz zebrania opinii na temat możliwości zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw rodzinnych.
 
Konferencja składała się z:
  • czterech wystąpień otwierających (prof. dr hab. Jana Klimka - Dyrektora Instytutu Przedsiębiorstwa oraz Kierownika Zakładu Przedsiębiorstwa Rodzinnego; Jacka Krawczyka - Przewodniczącego Grupy Pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym i Wiceprzewodniczącego PKPP Lewiatan; Joanny Krześ-Dobieszewskiej - przedstawicielki Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki; Tadeusza Donocika - Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach i Wiceprezesa Krajowej Izby Gospodarczej),
  • wystąpienia prof. dr hab. Romana Sobieckiego - Dziekana Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie,
  • trzech sesji tematycznych, w czasie których zaprezentowano łącznie 20 referatów,
  • wystąpienia zamykającego prof. dr hab. Gabriela Główki – Prodziekana Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. 
Ponadto, w programie konferencji znalazł się Panel dyskusyjny „Firmy rodzinne” zorganizowany w ramach odbywającego się w Katowicach IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W panelu tym, w charakterze ekspertów wystąpili m.in. przedstawiciele Zakładu Przedsiębiorstwa Rodzinnego: prof. dr hab. Jan Klimek oraz dr Beata Żelazko.
 


Efektem konferencji jest publikacja prezentująca innowacyjność przedsiębiorstw rodzinnych z dwóch punktów widzenia: przedsiębiorstwa rodzinnego oraz naukowca prowadzącego badania w tym zakresie: Innowacyjność firm rodzinnych - uwarunkowania i przejawy, red. naukowa Jan Klimek, Beata Żelazko, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.Szczegółowa relacja z konferencji została opublikowana w Gazecie SGH numer 9/14 (308), październik 2014:Gazeta SGH_pazdziernik_2014 s. 48-49.pdfGazeta SGH_pazdziernik_2014 s. 48-49.pdf
 
Link do strony panelu
Link do zdjęcia z Facebooka

Zdjęcia:

Konferencja1.JPGKonferencja2.JPGKonferencja3.JPGKonferencja4.JPGKonferencja5.JPGPanel_1.JPGPanel_2.JPG Fot. Danuta Jeż (IRMŚP w Katowicach)