Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Konferencje i seminaria – Instytut Przedsiębiorstwa | Szkoła Główna Handlowa w Warsawie
KNoP - Instytut Przedsiębiorstwa - Konferencje i seminaria
 

 Konferencje i Seminaria Instytutu Przedsiębiorstwa

 logo-m.png

11.01.2023 r. odbędzie się:

XI Konferencja Coachingu
: Cyfrowy Coach


***


Sektor MŚP jako kreator rozwoju społeczno-gospodarczego.
Rok 2022 rokiem Rzemiosła w Województwie Śląskim

- konferencja odbyła się 15 września 2022 w Dąbrowie Górniczej

***
logo.png

12.01.2022 r. odbyła się:

X Jubileuszową Konferencję Coachingu
Rozwój osobisty w dobie pandemii
Strona konferncji TUTAJ


***


dokonferencji.jpg

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA W ERZE GOSPODARKI CYFROWEJ

Konferencja odbyła się online: 18 listopada 2021 r. w godz.10.00–15.00

Więcej informacji: LINK DO WYDARZENIA

 ***


Seminarium otwarte "Biznes i edukacja w gospodarce cyfrowej - transformacja, innowacyjność, współpraca"
9 kwietnia 2019 r.

 

W programie seminarium znalazły się m.in. prezentacja wyników badań dotyczących relacji biznes-nauka oraz innowacyjnych rozwiązań z zakresu TIK dla szkół wyższych, a także dyskusja na temat wyzwań dla edukacji i biznesu, kierunków zmian w  procesie kształcenia, współpracy uczelni z przedsiębiorstwami i innowacji otwartych.

Więcej informacji o prelegentach oraz materiały dla uczestników można odnależć na stronie:

oraz na profilu Instytutu Przedsiębiorstwa na FB:

1_09.04.2019.jpg 2_09.04.2019.jpg 3_09.04.2019.jpg 4_09.04.2019.jpg 5_09.04.2019.jpg

(fot. M. Górski)

09.04.2019_img_1.jpg
Konferencja naukowa "Kompetencje przedsiębiorcze w teorii i praktyce"
27 października 2017 r.

Slajd_powitalny_2017.jpg 

Konferencja była okazją do popularyzacji dorobku naukowego oraz wymiany poglądów w gronie osób zainteresowanych problematyką kompetencji przedsiębiorczych uznawanych za kluczowy czynnik sukcesu w biznesie oraz rozwoju osobistym każdego człowieka. Ponadto, celem wydarzenia było zwrócenie uwagi na nowe pola badawcze w tym obszarze oraz wskazanie możliwości współdziałania nauki i biznesu w opracowywaniu koncepcji badania i kształtowania kompetencji przedsiębiorczych.

 

 
  
Zakres tematyczny konferencji:

1. Istota i diagnozowanie kompetencji przedsiębiorczych
2. Kompetencje przedsiębiorcze jako czynnik sukcesu w życiu zawodowym
3. Kompetencje przedsiębiorcze a intraprzedsiębiorczość
4. Rola instytucji otoczenia biznesu w kształtowaniu kompetencji przedsiębiorczych
5. Przedsiębiorczość kobiet w Polsce
6. Nauczanie przedsiębiorczości i nauczanie dla przedsiębiorczości – innowacje w edukacji i ewaluacji

Sponsorem wydarzenia było Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej.

Program konferencji do pobrania

27.10.2017_1.JPG 27.10.2017_2.JPG 27.10.2017_3.JPG 27.10.2017_4.JPG

(fot. M. Górski)


 

Konferencja naukowa "Efektywność i skuteczność w sektorze publicznym - edycja II"
20 października 2017 r.

 

 

Konferencja adresowana jest do osób zatrudnionych w sektorze publicznym. Wszyscy pracownicy uczestniczą w systemie kontroli zarządczej, stąd uczestnikami konferencji mogą być nie tylko osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych i w komórkach audytu wewnętrznego, choć obecność tych osób jest mile widziana. Konferencja organizowana jest w szczególności dla absolwentów naszych studiów podyplomowych „Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych”.

 
Celem spotkania jest wymiana poglądów z zakresu zarządzania w sektorze publicznym, kontroli zarządczej, audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych oraz koordynacji działań instytucji publicznych umożliwiających odpowiedzialny rozwój naszego kraju. Po tak wielu latach doświadczeń w tym zakresie, wydaje się, że konieczne jest podjęcie dyskusji i przekazanie własnych doświadczeń. Umożliwimy to Państwu w czasie przeznaczonym na dyskusję i zadawanie pytań.
 
Wydarzenie objęte było Patronatem Honorowym Ministerstwa Rozwoju, Patronatem Honorowym Prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz Patronatem Honorowym JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prof. dr hab. Marka Rockiego.
 
Organizatorem Konferencji był Zakład Zarządzania Innowacjami w Instytucie Przedsiębiorstwa SGH w Warszawie, przy którym prowadzone są Studia Podyplomowe „Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych”.
 
 
 
Miejsce konferencji:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Al. Niepodległości 162,aula VII
godz. 9:00 - 15:00

 


VII Konferencja Coachingu 22–23.05.2017

22 i 23 maja 2017 r. Studenckie Koło Naukowe Akceleracji SGH organizowało VII już z rzędu Konferencję Coachingu. Patronat merytoryczny nad konferencją objął Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Ponadto patronem merytorycznym tegorocznej konferencji została firma CoachWise – wiodący partner Studiów Podyplomowych Akademia Profesjonalnego Coacha na SGH. Patronami Medialnymi konferencji, zostali portal Praca.pl, portal Perspektywy.pl, miesięcznik studencki Magiel oraz telewizja SGH TV.

Konferencję otworzyła opiekun SKN Akceleracji dr Joanna Żukowska. Konferencję uświetniła swoją obecnością Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska.

Prezes Coachwise, Paweł Sopkowski swoim wystąpieniem otworzył blok tematyczny poświęcony tematyce rozwoju kariery osobistej. Izba Coachingu (IC) oraz Stowarzyszenie Coachów Polskich (SCP)  przybliżyły uczestnikom zagadnienia dotyczące wystąpień publicznych (Krzysztof Grabowski – IC oraz Weronika Barwicz – SCP).

Ponadto, w czasie VII Koneferncji Coachingu uczestnicy mieli okazję wziąć udział w sesji pozytywnych relacji prowadzonej przez Pana Grzegorza Turniaka, dzięki któremu Konferencja nabrała prawdziwie networkingowego charakteru. W czasie Konferencji nie zabrakło energii Sebastiana Szajnera, poruszającego zagadnienie rozpoznawania emocji. Coach CCC INSEAD Community of Practice Anna Kozińska wciągnęła w świat liderów i ich wartości dla międzynarodowych korporacji, a coach Mariusz Frydrych dodatkowo poszerzył temat o to jak poradzić sobie z szybkim awansem. Pani Anna Raimann przybliżyła zagadnienia dobrych nawyków oraz sposobu ich budowania. Natomiast Ewa Bareła przedstawiła niezawodny sposób na poznanie swoich predyspozycji jakim jest Kompas Kariery. Kamil Jelinek zostawił publiczność z pytaniem „Które przekonania nas blokują a które wspierają?”, a Konrad Wilk na swoim przykładzie uczył wychodzenia z porażek.

Zakończenie Konferencji stanowił finał projektu Genialny Mówca, w czasie którego publiczność wcieliła się wraz z ekspertami przemówień publicznych w jury oceniające 7 minutowe wystąpienia uczestników projektu.

Szczegółowe informacje o prelegentach tegorocznej Konferencji Coachingu oraz fotorelacja znajdą się na stronie Konferenecji na Facebooku: facebook.com/KonferencjaCoachingu.


Seminarium naukowe 16.03.2017 r.

seminarium.jpg
W dniu 16.03.2017 odbyło się spotkanie dotyczące badań statutowych Zakładu Otoczenia Biznesu, Instytutu Przedsiębiorczości, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Podczas spotkania omówione zostały dotychczasowe rezultaty badań „Demograficzno-instytucjonalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości wymiar lokalny, regionalny, krajowy i międzynarodowy” pod kierownictwem prof. dr hab. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej oraz zaplanowane kolejne kroki mające na celu dalszą ich realizację. Seminarium poprowadzili dr Joanna Żukowska i dr Tomasz Pilewicz.
Tematyka seminarium obejmowała: zjawisko specjalnej strefy demograficznej, bariery rozwoju przedsiębiorczości na obszarach rewitalizacji, czynniki warunkujące przedsiębiorczość biogospodarczą, bazy danych opisowych i przestrzennych o regionie oraz kapitał relacyjny.
 
Seminarium zaszczycili goście z innych ośrodków – Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej czy też Puławskiego Parku Naukowo Technologicznego. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za obecność i deklaracje dalszego udziału w badaniach.Startup Inspiration Lab Event 2: Pitch your Social Business Idea
8 grudnia 2016 r.

 

 

Startup_Inspiration_Lab_logo.pngGet ready for the second edition of the Startup Inspiration Lab: a space to share your ideas and experience, and pitch in front of enthusiasts of the startup environment!
 
For this edition we have Captain Jerzy Radomski, a special guest who has sailed in the longest voyage in the Polish sailing history. Captain Radomski will tell us about his 32-year trip around the world, his encounters with real-life pirates in the red sea, his animal companions and other exciting sailing experiences.
 
Following, there will be a slot for 10-minute pitches for the teams participating in the social business challenge in relation to sailing.
  
This edition's speakers:
 
- The trash challenge
 - Sailing School
 - Black Diamond App
 - Escape room
 
Finally the event participants will be able to vote for their favorite ideas.
 
 6:00 pm - Arrival
 6:10 pm - Intro & Welcome - Prof. Marcin Wojtysiak-Kotlarski
 6:15 pm - Talk by Capt. Jerzy Radomski
 7:00 pm - 10-minute pitches
 7:40 pm - Q&A
 
Startup Inspiration Lab is a series of events which will create a forum for exchanging ideas and networking of the startup environment. We invite representatives of the world of business theory and business practice who will share their knowledge and experience with students, entrepreneurs and academics. Startup Inspiration Lab is organized by the Institute of Enterprise at the Collegium of Business Administration of SGH Warsaw School of Economics. Startup Inspiration Lab is coordinated by Professor Marcin Wojtysiak-Kotlarski.

Strona wydarzenia (Facebook)

 

Konferencja naukowa "Efektywność i skuteczność w sektorze publicznym"
28 października 2016 r.

 

W dniu 28 października br. odbyła się konferencja pt. "Efektywność i skuteczność w sektorze publicznym". Konferencja adresowana była do osób zatrudnionych w sektorze publicznym na stanowiskach kierowniczych i w komórkach audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, a w szczególności do absolwentów studiów podyplomowych „Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych”. Celem spotkania była wymiana poglądów z zakresu zarządzania w sektorze publicznym, kontroli zarządczej, audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych oraz koordynacji działań instytucji publicznych umożliwiających odpowiedzialny rozwój naszego kraju.
 
 
Wydarzenie objęte było Patronatem Honorowym J. M. Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prof. dr hab. Marka Rockiego.
 
 
Organizatorem konferencji był Zakład Zarządzania Innowacjami w Instytucie Przedsiębiorstwa SGH w Warszawie, przy którym prowadzone są Studia Podyplomowe „Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych”.
 
 
Miejsce konferencji:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Al. Niepodległości 162, aula VII
godz. 9:00 - 15:00

 

 
 

Konferencja "FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA RODZINNEGO: Dywersyfikacja źródeł finansowania w kontekście pozyskiwania środków na innowacje w perspektywie 2014-2020"
2 czerwca 2016 r.

 
 
W dniu 2 czerwca br. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, przy ul. Miodowej 14 odbyła się konferencja „Finanse przedsiębiorstwa rodzinnego”.
 
Organizatorami konferencji byli Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego w Instytucie Przedsiębiorstwa SGH w Warszawie oraz Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości.
  
Partnerami wydarzenia byli Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Związek Rzemiosła Polskiego.  

 
Cele i problematyka konferencji:  

Głównym celem wydarzenia była wymiana poglądów i doświadczeń oraz prezentacja praktycznych wskazówek wynikających z badań naukowych dotyczących finansowania działalności przedsiębiorstwa rodzinnego, a w szczególności pozyskiwania środków na wdrażanie innowacji.

W ramach konferencji podejmowane były następujące zagadnienia: dostępność i znaczenie różnych źródeł finansowania dla przedsiębiorstw rodzinnych, strategie finansowe przedsiębiorstw rodzinnych, aktywność przedsiębiorstw rodzinnych na rynku kapitałowym, jakość usług finansowych dla sektora przedsiębiorstw rodzinnych, wykorzystanie wsparcia z budżetu UE przez podmioty rodzinne, finansowanie projektów inwestycyjnych (w tym wdrażania innowacji).
 
Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Ministerstwa Rozwoju i patronatem medialnym TVP 3 Warszawa.
 
 

Relacja z konferencji 2 czerwca 2016 r. w Warszawie

 
 

Seminarium „Wsparcie na Starcie”
24 maja 2016 r. SGH

 
 
Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych wraz z Zakładem Otoczenia Biznesu ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców-studentów SGH oraz wszystkich studentów zainteresowanych własną firmą na spotkanie z cyklu „Wsparcie na Starcie”.
 
Odbędzie się ono 24 maja w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w budynku M, sala 134 (ul. Madalińskiego 6/8) około godziny 18.
W czasie spotkania zaprezentowane zostaną techniki radzenia sobie ze stresem, który może być przeszkodą dla wielu początkujących przedsiębiorców. Odbędzie się również dyskusja na temat potrzeb i  oczekiwań młodych inwestorów wobec Uczelni oraz Instytucji Otoczenia Biznesu.
 
 

Dalsze, bieżąco aktualizowane informacje znajdują się pod poniższym adresem:
https://www.facebook.com/events/1117385404986207/
 

 
 

Konferencja "Forum Gmin Na 5!"
22 kwietnia 2016 roku SGH, Aula I budynek C

 
 
 Jest to konferencja połączona z ogłoszeniem wyników corocznych badań prowadzonych w Instytucie Przedsiębiorstwa, poświęconych zachowaniom przedsiębiorczym gmin w zakresie obsługi przedsiębiorców. 
 
Jest to jednocześnie wydarzenie integrujące uczelnie wyższe zajmujące się badaniem przedsiębiorczości regionalnej i lokalnej. Przewidziane są dyskusje panelowe z udziałem naukowców, doktorantów i studenckich kół naukowych z uczelni wyższych o różnym profilu, m.in. ekonomicznym, pedagogicznym i przyrodniczym.
 
Konferencja ma na celu upowszechnienie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów. Ponadto ma ona służyć wymianie doświadczeń związanych z prowadzeniem badań naukowych dotyczących tworzenia warunków rozwoju przedsiębiorczości w polskich regionach.
 
 

Relacja z Konferencji Forum Gmin na 5!

 
 
 
 

 

Dzień Przedsiębiorczości Rodzinnej - 18.11.2015 r.

 

  

W dniu 18 listopada 2015 r. - w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości - w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się konferencja Kreatywność i przedsiębiorczość w zarządzaniu organizacjami. Patronat nad wydarzeniem zorganizowanym przez Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego objęła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 
 
 
 
 

 

 
 
Zarządzanie przedsiębiorstwem rodzinnym – koncepcje i problemy – 12–13 maja 2015 r.
zarzadzanie przedsiebiorstwem rodzinnym.jpg

 

 
 

W dniach 12–13 maja 2015 r. w Gdańsku-Jelitkowie Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego we współpracy z Pomorską Izbą Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw zorganizował konferencję Zarządzanie przedsiębiorstwem rodzinnym – koncepcje i problemy.

 

  

Relacja z konferencji 12–13 maja 2015 r. w Gdańsku-Jelitkowie.

 
 
 
 
 

Międzynarodowa konferencja The Political-Economy of Place-Based Policies with a Focus on Special Economic Zones -
23-24.04.2015 r.

 

23_24_kwietnia_konferencja_miedzynarodowa.jpgMiędzynarodowa konferencja pt. „The Political-Economy of Place-Based Policies with a Focus on Special Economic Zones” jest organizowana przez Szkołę Główną Handlową przy współpracy z Center for Social and Economic Research (CASE) oraz Polską Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ).

Celem konferencji jest propagowanie dobrych praktyk w dziedzinie polityki gospodarczej i rozwoju regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem działalności specjalnych stref ekonomicznych.  

W związku z planowaną konferencją jest planowane specjalne wydanie prestiżowego czasopisma z listy filadelfijskiej "Regional Studies". 
 
 
 

 http://www.case-research.eu/en/sez-conference

 
 
 
 
 
Konferencja Forum Gmin Na 5! - 27.02.2015 r.
 
 
 

 Forum_Gmin_na_5!_.jpgKonferencja ma na celu upowszechnienie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów. Okazją do spotkania jest zaprezentowanie wyników badania "Gmina na 5!" zrealizowanego w 2014 r. przez Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych, działające przy Zakładzie Otoczenia Biznesu Instytutu Przedsiębiorstwa.

 
 

Ponadto odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów "Gminy na 5!" oraz dyskusja na temat dobrych praktyk w zakresie komunikacji informatycznej z udziałem przedstawicieli świata nauki, biznesu, instytucji samorządowych i rządowych. Wydarzenie uzyskało patronat Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

 
 
 
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu.
Program konferencji
 
 
 
 
 

Dzień Przedsiębiorczości Rodzinnej - 18.11.2014 r.

 
  
 
 
 
 
 
18 listopada 2014 r. Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego Instytutu Przedsiębiorstwa zorganizował DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI RODZINNEJ w ramach projektu Światowy Tygodzień Przedsiębiorczości.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innowacyjność przedsiębiorstw rodzinnych - 23-24.09.2014 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W dniach 23-24 września 2014 r. Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego Instytutu Przesiębiorstwa wspólnie z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zoragnizował konferencję naukową pt. Innowacyjność przedsiębiorstw rodzinnych

 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
Specjalne Strefy Ekonomiczne, klastry i co dalej? - 11.03.2014 r.
 
  
 
specjalne strefy.jpg
 
 
 
 
11 marca 2014 r. odbyło się seminarium Instytutu Przedsiębiorstwa SGH pt. „Specjalne Strefy Ekonomiczne, klastry i co dalej?”, podczas którego przedstawiciele świata nauki, świata biznesu, a także instytucji otoczenia biznesu dyskutowali na temat roli instytucji i inicjatyw wspierających rozwój regionalny i lokalny.
 
 
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 Struktura