Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna : Oferta dydaktyczna – Instytut Przedsiębiorstwa | Szkoła Główna Handlowa w Warsawie
KNoP - Instytut Przedsiębiorstwa - Oferta dydaktyczna
 

 Dydaktyka

 

Specjalności międzykierunkowe

Instytut Przedsiębiorstwa prowadzi Specjalności międzykierunkowe:

 

OFERTA DYDAKTYCZNA
PRACOWNIKÓW INSTYTUTU PRZEDSIĘBIORSTWA


 

prof. dr hab. Jan Klimek
 

 • Tematyka badań własnych 
  warunki funkcjonowania współczesnych organizacji; przedsiębiorczość w Polsce; zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami.
   
 • Oferta dydaktyczna
  132110-1017 Etyka w biznesie
  222160-1017 Etyka w biznesie
  220500-1017 Przedsiębiorczość

  121360-1017 Trening przedsiębiorczości
  238730-1017 Zarządzanie sobą

 • Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)
  196771 LIC ST LIC S-N LIC POP
  296771 MGR ST MGR S-N MGR POP

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych
  Warunki funkcjonowania współczesnych organizacji.
  Przedsiębiorczość w Polsce.
  Problematyka małych i średnich przedsiębiorstw.
  Społeczna odpowiedzialność w biznesie w sektorze MŚP.
  Etyka w biznesie.
  Mikroprzedsiębiorstwa i firmy rodzinne w Polsce. 
 

prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska 

 • Tematyka badań własnych
  bezpośrednie inwestycje zagraniczne; ryzyko lokalizacyjne, konkurencyjność i atrakcyjność regionu; finansowanie rozwoju regionalnego i lokalnego; przedsiębiorczość indywidualna i korporacyjna;konkurencyjność przedsiębiorstwa; instytucje otoczenia biznesu.
   
 • Oferta dydaktyczna
  132160-0174  Finansowanie rozwoju regionalnego i lokalnego
  120830-0174 Gospodarka regionalna i lokalna
  238631-1135 Green Project Funding
  220500-0174  Przedsiębiorczość
  220509-0174  Przedsiębiorczość (e-learning)
  236389-0174  Społeczeństwo i gospodarka Polski w UE - aspekt przestrzenny (e-learning)
  221470-0174  Zarządzanie operacyjne

 • Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)
  191861   LIC ST LIC S-N LIC POP
  291861   MGR ST MGR S-N MGR POP

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych
  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce.
  Zarządzanie operacyjne a konkurencyjność firm.
  Otoczenie biznesu a konkurencyjn. firm i regionów/rejonów.
  MŚP - źródła zagrożeń i sukcesu.
  Przedsiębiorstwo jako inteligentna organizacja.
  Konkurencyjność i atrakcyjność inwestycyjna regionów.
  Lokalizacja przedsiębiorstw w gospodarce globalnej.
  Marketing i finansow. jednostek samorządu terytorialnego..

prof. dr hab. Krystyna Poznańska
 • Tematyka badań własnych
  innowacyjność przedsiębiorstw; strategie rozwoju i konkurencji przedsiebiorstw, w szcególność małych i średnich przedsiębiorstw; analiza strategiczna; transfer wiedzy i technologii; współpraca z podmiotami zewnętrznymi

 • Oferta dydaktyczna
  137060-0469 Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej
  120360-0469
  Nauka o przedsiębiorstwie
  237020-0469 Przedsiębiorczość technologiczna
  237021-0469 Technology Entrepreneurship
  234080-0469 Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie
  222620-0469 Zarządzanie strategiczne

 • Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)
  191971 LIC ST LIC S-N LIC POP

  291971 MGR ST MGR S-N MGR POP

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych
  Analiza strategiczna przedsiębiorstwa.
  Innowacje i działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.
  Wspołpraca przedsiębiorstw z instytucjami naukowymi.
  Polityka innowacyjna w Polsce i w krajach wysoko rozwiniętych.
  Zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach.
  Strategie rozwoju i konkurencji przedsiębiorstw.
  Transfer wiedzy i osiągnięć naukowych do biznesu.
 

dr hab. inż. Paweł Bartoszczuk, prof. SGH

 • Tematyka badań własnych
  zarządzanie operacyjne, zarządzanie projektem, ekonomika środowiska; gospodarka wodna w przedsiębiorstwie; zarządzanie środowiskowe, handel emisjami CO2.

 • Oferta dydaktyczna
  222140-0971 Ekonomia środowiska
  222141-0971 Environmental Economics
  222149-0971 Environmental Economics (e-learning)
  132249-0971 Lokalizacja działalności gospodarczej (e-learning)
  221471-0971 Operations Management
  137511-0971 Project Quality and Time Management (MPZ)

  120681-0971 Quality Management
  120680-0971 Zarządzanie jakością
  221470-0971
  Zarządzanie operacyjne
  237760-0971 Zarządzanie środowiskowe


 • Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)
  196311 LIC ST LIC S-N LIC POP
  296311 MGR ST MGR S-N MGR POP

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych
  Gospodarka wodna.
  Ochrona i zarządzanie środowiskiem.
  Handel emisjami.
  Taryfy opłat za usługi wodne i odprowadzanie ścieków.
  Przedsiębiorstwo a ochrona środowiska.
  Zarządzanie operacyjne.
  Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie.
  Quality management.
  Time and quality in project management.
  Health economics.

dr Beata Chmielewiec

 • Tematyka badań własnych
  ekonomiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi; efektywność polityki personalnej; pomiar i rozwój kapitału ludzkiego; inwestycje w kapitał ludzki; wkład kapitału ludzkiego w osiąganie celów organizacji; rynek pracy; polityka państwa na rynku pracy.

 • Oferta dydaktyczna
  222110-0988 Ekonomia pracy
  137070-0988 Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich
  234000-0988 Wartościowanie i ocena pracy
  222600-0988 Zarządzanie kapitałem ludzkim
  120710-0988 Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)
  196761 LIC ST LIC S-N LIC POP
  296761 MGR ST MGR S-N MGR POP

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych 
  Zatrudnienie, bierność, bezrobocie.
  Aktywna i pasywna polityka państwa wobec rynku pracy.
  Elastyczność i deregulacja rynku pracy.
  Integracja systemu kształcenia i rynku pracy.
  Nowoczesne narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim w firmie.
  Rola kapitału ludzkiego w kreowaniu wartości firmy.
  Inwestycje w kapitał ludzki organizacji.
  Efektywność polityki personalnej.
  Dział HR jako partner strategiczny zarządu.


 
dr Kamil Kraj
 • Tematyka badań własnych
  zarządzanie innowacjami; zarządzanie własnością intelektualną; zarządzanie strategiczne; przedsiębiorczość korporacyjna.

 • Oferta dydaktyczna
  234791-1028 Managing Research and Development (R&D) in Transnational Corporations
  237020-0469 Przedsiębiorczość technologiczna
  237021-0469 Technology Entrepreneurship
  234790-1028 Zarządzanie działalnością badawczo-rozwojową (B+R) w korporacjach transnarodowych

dr Marek Laszuk
 • Tematyka badań własnych
  Techniki zarządzania w organizacjach gospodarczych i publicznych; przedsiębiorczość; intraprzedsiębiorczość; motywowanie w przedsiębiorstwach rynkowych i sektora publicznego.
 • Oferta dydaktyczna
  121360-0327
  Trening przedsiębiorczości
  238380-0327 Inkubator przedsiębiorczości

  220500-0327
  Przedsiębiorczość
  222530-0327
  Teoria organizacji i zarządzania
  110640-0327
  Zarządzanie
 • Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)
  195471 LIC ST LIC S-N LIC POP
  295471 MGR ST MGR S-N MGR POP

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych
  Zagadnienia szeroko rozumianej przedsiębiorczości i zarządzania.
  Kreowanie przedsiębiorczości wewnętrznej w dużej organizacji.
  Przedsiębiorcze zarządzanie. Motywowanie.
  Techniki heurystyczne.
  Rozwój przedsiębiorczości własnej.
  Start-up.
  Kierowanie zmianą.

dr hab. inż. Jacek Lipiec, prof. SGH
 • Tematyka badań własnych
  finanse; firmy rodzinne.

 • Oferta dydaktyczna
  131201-1134 Corporate Financial Liquidity Management
  220501-1134 Entrepreneurship
  223280-1013 Finansowanie i wycena spółek technologicznych
  121541-1134 Methods of Companies' Valuations
  137560-1134 Zarządzanie firmą rodzinną

 • Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)
  199971  LIC ST LIC S-N LIC POP
  299971  MGR ST MGR S-N MGR POP

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych
  Zarządzanie firmą rodzinną.
  Finanse.
  Przedsiębiorczość.

dr Tomasz Pilewicz
 • Oferta dydaktyczna

  236389-0174 - Społeczeństwo i gospodarka Polski w UE - aspekt przestrzenny (e-learning)
  220500-0174 - Przedsiębiorczość

  221470-0174 - Zarządzanie operacyjne

  223220-0355 - Przedsiębiorczość międzynarodowa

  Innowacje jako element budowy wartości przedsiębiorstwa - Studia Podyplomowe „Kompleksowe zarządzanie finansami przedsiębiorstw dla banku BZ WBK”

  Technologia blockchain na rynkach finansowych - Studia Podyplomowe "Future Technologies and Processess dla Santander Bank Polska"

 • Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)
  290001 MGR POP
 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych
  Atrakcyjność inwestycyjna, turystyczna i mieszkaniowa jednostek terytorialnych.
  Konkurencyjność jednostek terytorialnych, instytucji i przedsiębiorstw.
  Finansowanie rozwoju lokalnego i regionalnego.
  Start-upy oraz źródła, strategie rozwoju i finansowanie działalności innowacyjnej.
  Krajowe, regionalne i lokalne ekosystemy wspierania przedsiębiorczości.

dr hab. Dariusz Turek, prof. SGH

 • Tematyka badań własnych
  psychologia zarządzania; zachowania organizacyjne; etyka biznesu; kultura organizacyjna; badania międzykulturowe w biznesie;metodologia badań; kompetencje pracowników; zarządzanie zasobami ludzkimi; przedsiębiorczość; patologie organizacyjne.

 • Oferta dydaktyczna

  132110-0697 Etyka w biznesie

  222160-0697 Etyka w biznesie
  120671-0697 Organizational Behaviour
  220500-0174 Przedsiębiorczość
  220509-0174 Przedsiębiorczość (e-learning)
  136320-0698
  Psychologia społeczna
  136330-0698 Psychologia stosowana
  233800-0697 Socjologiczne i psychologiczne aspekty zarządzania
  236389-0174 Społeczeństwo i gospodarka Polski w UE - aspektprzestrzenny (e-learning)
  136380-0698 Trening ograniczania stresu
  121360-0697
  Trening przedsiębiorczości
  121360-0698 Trening przedsiębiorczości
  120670-0697 Zachowania organizacyjne
  120710-0697 Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)
  192271 LIC ST LIC S-N LIC POP
  292271 MGR ST MGR S-N MGR POP

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych
  Etyka biznesu; społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw.
  Zachowania organizacyjne.
  Kultura organizacji.
  Psychologia zarządzania; psychologia ekonomiczna.
  Kompetencje pracowników: zarządzanie, ocenianie, rozwijanie.
  Patologie organizacyjne.
  Przedsiębiorczość, kreatywność, innowacyjność.
  Zarządzanie zasobami ludzkimi/kapitał ludzki.
  Kulturowe uwarunkowania zarządzania.
  Metodologia badań społecznych.
 

dr hab. Jacek Wysocki
 • Tematyka badań własnych
  metody analizy strategicznej; przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych; analizy ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw; analizy sektorowe i branżowe; źródła przewagi konkurencyjnej i ich wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw.
 • Oferta dydaktyczna
  131430-0223 Ocena projektów inwestycyjnych
  131430-0644 Ocena projektów inwestycyjnych
  238420-0644 Strategie rozwoju przedsiębiorstwa – analiza przypadków

 • Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)
  197261 LIC ST LIC S-N LIC POP

  297261 MGR ST MGR S-N MGR POP

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych
  Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie.
  Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych.
  Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa
  .
 
dr hab. Joanna Żukowska
 • Tematyka badań własnych
  zarządzanie zasobami ludzkimi; coaching; zarządzanie strategiczne; komunikacja marketingowa, strategie marketingowe; coaching; zarządzanie innowacjami.
 • Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)
  199841 LIC ST LIC S-N LIC POP
   299841 MGR ST MGR S-N MGR POP 

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych

  Rozwój i edukacja pracowników.
  Zarządzanie produktami.
  Komunikacja.
  Komunikacja marketingowa.
  Zarządzanie innowacjami i tworzenie środowisk innowacyjnych.
  Zachowania nabywców na rynku.
  Coaching.
  Marketing.
  Marketing strategiczny.
  Zarządzanie zasobami ludzkimi.
  Marketing communiation.
  Human resources.


mgr Magdalena Typa

 • Tematyka badań własnych
  specjalne strefy ekonomiczne w Polsce; atrakcyjność lokalizacyjna Polski; rozwój przedsiębiorczości; polityka regionalna i fundusze UE.

 • Oferta dydaktyczna
  220509-0174 Przedsiębiorczość (e-learning)
  236389-0174 Społeczeństwo i gospodarka Polski w UE - aspekt przestrzenny (e-learning)
  221470-0174 Zarządzanie operacyjne
 

 Oferta dydaktyczna

 
 
 
 

 Struktura