Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacje – Instytut Przedsiębiorstwa | Szkoła Główna Handlowa w Warsawie
KNoP - Instytut Przedsiębiorstwa - Publikacje
 

 publikacje

 
Najnowsze publikacje Pracowników umieszczone są na stronach Zakładów:
 
 1. Wyzwania ekonomiczne w warunkach kryzysu. Wybrane zagadnienia, Redaktor naukowy Irena Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009. 
 2. Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia, Redaktor naukowy Irena Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 3. Kompetencje transferowalne. Diagnoza, kształtowanie, zarządzanie, Redaktorzy naukowi Stanisław Konarski i Dariusz Turek, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 4. O metodologii nauk ekonomicznych. Wybrane zagadnienia teoretyczne, rozmowy z przedstawicielami profesji, Marcin Wojtysiak-Kotlarski, SGH, Warszawa 2011.
 5. Teoria przedsiębiorstwa a koncepcje zarządzania i praktyka biznesu, Marcin Wojtysiak-Kotlarski, SGH, Warszawa 2011.
 6. Kryzys i co dalej, Redaktor naukowy Irena Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 7. Kontrproduktywne zachowania pracowników w organizacji. Przejawy, uwarunkowania, ograniczanie, Dariusz Turek, Difin, Warszawa 2012.
 8. Potencjał ludzki w rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej i korporacyjnej, Redaktor naukowy Bata Jamka, Difin, Warszawa 2012.
 
SERIA STUDIA I ANALIZY INSTYTUTU PRZEDSIĘBIORSTWA:
 
 1. Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Redaktor naukowy Irena Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 2. Atrakcyjność inwestycyjna a przedsiębiorczość regionalna w Polsce, Redaktor naukowy Hanna Godlewska-Majkowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 3. Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007, Redaktor naukowy Hanna Godlewska-Majkowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 4. Serwicyzacja polskiej gospodarki, Redaktor naukowy Irena Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH,  Warszawa 2010.
 5. Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski a kształtowanie lokalnych i regionalnych specjalizacji gospodarczych, Redaktor naukowy Hanna Godlewska-Majkowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009. 
 6. Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów. W poszukiwaniu nowych miar, Redaktor naukowy Hanna Godlewska-Majkowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.     
 
SERIA WYDAWNICZA KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE "PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W XXI WIEKU":
 
 1. Przedsiębiorczość. Jak założyć i prowadzić własną firmę? Redaktor naukowy Hanna Godlewska-Majkowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.  
 
 
 

 Struktura