Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Sprawozdanie z konferencji Forum gmin na 5!

 
 

W dniach 11-12 maja w gmachu Szkoły Głównej Handlowej odbyła się 3 z cyklu konferencja Forum gmin na 5!. Organizatorem konferencji był, podobnie jak w poprzednich latach, Instytut Przedsiębiorstwa(KNoP), a także Studenckie Koło Naukowe Akceleracji pod kierunkiem dr Joanny Żukowskiej. Patronat nad konferencją przyjął JM Rektor SGH, a także Polska Agencja Inwestycji i Handlu.


0101740008.JPG

Forum gmin na 5!, które na stałe wpisało się w kalendarz działań Instytutu Przedsiębiorstwa jest wyjątkowym wydarzeniem w harmonogramie aktywności naukowych w SGH. Niepowtarzalność tej konferencji polega bowiem na: 1) łączeniu najnowszych wyników badań naukowych w obszarze atrakcyjności inwestycyjnej gmin i regionów z opiniami prezydentów, burmistrzów i reprezentantów poszczególnych środowisk lokalnych, w tym m.in. parków technologicznych i przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu; 2) integracji uczelni wyższych zajmujących się badaniem przedsiębiorczości regionalnej i lokalnej z przedsiębiorcami; 3) wręczaniu nagród i dyplomów reprezentantom poszczególnych gmin, wyróżniających się pod względem obsługi inwestorów.

Konferencja miała na celu upowszechnienie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów. Ponadto miała służyć wymianie doświadczeń, związanych z prowadzeniem badań naukowych dotyczących tworzenia warunków rozwoju przedsiębiorczości w polskich regionach.

W konferencji wzięło udział ponad 150 osób związanych zawodowo z administracją publiczną, przedsiębiorców reprezentujących różne sektory gospodarki, jak i naukowców zatrudnionych m.in. w takich ośrodków akademickich, jak: Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, czy Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Konferencję uroczyście otworzyła Pani Prorektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie a zarazem inicjator i współorganizator tej konferencji prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, która w swym wystąpieniu podkreśliła wyjątkowy charakter tego wydarzenia i wskazała na potrzebę integracji środowisk akademickich z działaniami administracji publicznej (w szczególności samorządów). Po przeczytaniu listu skierowanego do organizatorów i uczestników konferencji przygotowanego przez Prorektora SGH prof. dr hab. Piotra Wachowiaka, podkreślającego wagę wydarzenia w harmonogramie aktywności naukowych SGH przyszła pora na wystąpienia kolejnych zaproszonych gości. Kolejno Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. Roman Sobiecki i Dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. Jan Klimek, którzy stosując metaforę „małych ojczyzn” dla opisu gmin podkreślali duże znaczenie aktywności lokalnej dla „dobrobytu” globalnego i rozwoju społecznego kraju.

Pierwszym punktem konferencji było uroczyste wręczenie wyróżnień w konkursie Gmina na 5!. Dyplomy otrzymali przedstawiciele gmin, które w badaniu uzyskały najwyższe współczynniki m.in. w zakresie informacji o terenach inwestycyjnych w regionie na witrynach internetowych, posiadaniu informacji w języku angielskim, czy responsywności na pytania zadawane przez potencjalnych inwestorów (badanie prowadzone było metodą „tajemniczego klienta”).
 
 
Najwyższą sumaryczną ocenę uzyskało Mrągowo, zdobywając 91% wszystkich możliwych punktów. Kolejne miejsca zajęły Oświęcim, Stawiguda, Gorzów Wielkopolski, Elbląg, Kraków, Warszawa-Wola, Warszawa-Targówek, Zabrze i Legionowo.
 
 
0101740104a.jpg 
 
 
Kapituła konkursu wyróżniła w 2016 roku laurem „Złotej Gminy” (tj. takiej, która w trzech kolejnych edycjach badaniach została nominowana do nagrody) – miasto Krosno, Mrągowo, Piła, Rawicz oraz Toruń. Na wyróżnienie zasłużyły też gminy Człuchów oraz Zabrze, które ponadprzeciętnie dobrze poradziły sobie w badaniu i utrzymały wysoki standard obsługi interesantów, co w efekcie sprawiło, iż otrzymały także tytuł „Złota Gmina na 5!”. Reprezentanci tych Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) otrzymali dyplomy i certyfikaty poświadczające ponadstandardowe zabiegi w informowaniu i przyciąganiu kapitału inwestycyjnego do gmin.
 
 
Drugim punktem konferencji była prowadzona przez Pana Pawła Kasprowicza prezentacja wszystkich wyników badań w projekcie Gmina na 5!, a także opis i charakterystyka dokonana przez doktora Tomasza Pilewicza najlepszych praktyk w obsłudze inwestorów, turystów i mieszkańców jakie podejmują gminy.
 
 
Po przerwie lunchowej, podczas której uczestnicy konferencji nawiązywali nowe relacje i dyskutowali o zaprezentowanych badaniach odbył się moderowany przez dr Tomasza Pilewicza panel Złotych Gmin na 5! Podczas dyskusji przedstawiciele Miasta Mrągowa, Krosna, Piły i Zabrza, a także Gminy Rawicz prezentowali opracowane praktyki w przyciąganiu inwestorów i podnoszeniu atrakcyjności swoich miejscowości i gmin. Wśród poruszanych problemów pojawiły się następujące pytania i zagadnienia:
 
  • W jaki sposób zorganizować, prowadzić i pielęgnować zespół, który pozwala gminie być rozpoznawalną na mapie inwestycyjnej Polski?
  • W jakim kierunku ewoluuje oferta wsparcia inwestorów i przedsiębiorców polskich gmin w ostatnich latach – nowe formy wsparcia dla biznesu?
  • Organizacja ofert turystycznych gmin o pracy nad tzw. obietnicami miejsc.
  • Źródła inspiracji i dobrych praktyk w kontekście podnoszenia jakości obsługi inwestorów, turystów i mieszkańców polskich gmin
 

Kolejnym punktem pierwszego dnia konferencji pył Panel Instytucji Otoczenia Biznesu z sesją pytań i odpowiedzi z uczestnikami Forum, którego moderatorem była Justyna Orzeł-Szczepańska – Dyrektor Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego Prelegenci. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele Kieleckiego, Białostockiego i Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Grudziądzkiego Parku Przemysłowego, a Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. W ramach poruszanych zagadnień pojawiły się: Rola Parków Naukowo-Technologicznych we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości i podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu, czy platformy startowe: Hub of Talents i Technopark Bizneshub. Niezwykle wartościowym elementem tego panelu była publiczna dyskusja i wzajemna wymiana opinii.

 

Ostatnim elementem pierwszego dnia konferencji był panel przedsiębiorców, którego moderatorem był Bartosz Majewski – Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH. Wśród prelegentów byli: Dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa – prof. dr hab. Jan Klimek; Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza – Wojciech Jabłoński; Prezes Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości – Marzena Mażewska, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – Artur Habza, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych w Philips – Michał Kępowicz, przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Lubaczowie – Paweł Głaz, a także Prezes Royal sp. z o.o. – dr inż. Piotr Barczak. W trakcie panelu poruszano zagadnienia dotyczące: kluczowych czynników sukcesu współpracy pomiędzy JST i przedsiębiorcami; główne oczekiwania samorządowców i przedsiębiorców w zakresie współpracy pomiędzy samorządem i przedsiębiorcami, czy współpracy samorząd-przedsiębiorca. Wskazywano, że pomimo dobrych dotychczasowych relacji istnieje jeszcze wiele do poprawy i doskonalenia w tym obszarze.

 

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od niezwykle ciekawej prezentacji najlepszych praktyk, jakie opracowały poszczególne gminy. Prezydent Miasta Oświęcim Pan Janusz Chwierut opowiadał o działaniach rozwijających miasto zarówno z perspektywy gospodarczej, jak i kulturalnej. Pan Jan Pazio przedstawiciel Urzędu Miasta w Grodzisku Mazowieckim prezentował narzędzia internetowe pomocne w przyciąganiu potencjalnych inwestorów. Przedstawicielki Dzielnicy Targówek m. st. Warszawa dzieliły się doświadczeniami z prowadzenia Forum Przedsiębiorców i warsztatów biznesowo-networkingowych dla przedsiębiorców. Pan dr Marcin Wajda z Urzędu Marszałkowego Województwa Mazowieckiego w Warszawie omawiał działania swojego urzędu dla aktywności przedsiębiorczej. Na koniec tego bloku wystąpił Pan Mirosław Odziemczyk, który przedpremierowo zaprezentował nowo opracowany graficzny standard tworzenia stron internetowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

 

 

 
 
 
Nowością konferencji Forum Gmin na 5! były wprowadzone po raz pierwszy warsztaty dla uczestników konferencji, których celem była zarówno integracja środowiska, jak i wypracowanie rozwiązań poprawiających relacje pomiędzy naukowcami, przedstawicielami JST, a przedsiębiorcami. W trzech odrębnych warsztatach moderowanych przez dr Tomasza Pilewicza, mgr Magdalenę Typę i zespół prof. dr Hanny Godlewskiej Majkowskiej i dr Joanny Żukowskiej pracowano nad przedsiębiorczością regionalną i lokalną (warsztat 1), atrakcyjnością terenów inwestycyjnych (warsztat 2) i demograficzno-instytucjonalnymi uwarunkowaniami przedsiębiorczości i komunikacji i interesariuszami gminy (warsztat 3). Zebrane w trakcie pracy wnioski i rozwiązania zostały następnie przedstawione na forum publicznym, co spotkało się z żywym zainteresowaniem wszystkich uczestników konferencji.
 

Kolejnym punktem konferencji były trzy wykłady zaproszonych gości. Pierwszy referat wygłosiła Pani prof. dr hab. Małgorzata Bombol z SGH, która omawiała zagadnienia wykorzystania rozrywki i czasu wolnego do promowania regionów. Pani prof. dr hab. Ewa Hellich z SGH omawiała aspekty dobrych praktyk w konstruowaniu budżetów zadaniowych w gminach. Natomiast Pani prof. dr hab. Wiesława Lizińska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nakreśliła metodyczne problemy badania sprawności instytucjonalnej gmin.

 

Przedostatnim wydarzeniem konferencyjnym była prezentacja wyników badań statutowych realizowanych na rzecz JST w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie oraz innych ośrodkach akademickich. Pani prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska dokonała syntetycznego podsumowania dotychczasowych rezultatów i wskazała kierunki badań na kolejne lata.

 

Konferencję finalizowała sesja plakatowa. Wśród pojawiających się tak tematów można było odnaleźć m.in. Znaczenie instytucji otoczenia biznesu i władz lokalnych w rozwoju innowacyjności (dr Niki Derlukiewicz, dr Anna Mempel-Śnieżyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu); Od gospodarki opartej na wiedzy – GOW – do gospodarki opartej na mądrościGOM. Istota. Inspiracje. Pytania (dr Stanisław Konarski, SGH w Warszawie); Istota kapitału relacyjnego (dr Joanna Żukowska z zespołem, SGH w Warszawie), czy Wpływ Specjalnych Stref Ekonomicznych na konkurencyjność regionów (mgr Magdalena Typa, SGH w Warszawie).

 

Podsumowując w kilku słowach tę niezwykle interesującą konferencję można zauważyć integrację środowiska naukowego i samorządowego, współpracę i otwartość na wzajemne inicjatywy, jak i chęć dalszej kontynuacji kolejnych edycji Forum Gmin na 5!, na którą już dziś wszystkich serdecznie zapraszamy!!!!

 

 

Dr Dariusz Turek
Instytut Przedsiębiorstwa
KNoP, SGH


foto: M. Górski