Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Forum Gmin na 5 : Forum Gmin na 5 – Zakład Otoczenia Biznesu – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Forum Gmin na 5
 

 Forum Gmin na 5!

 

FG5.jpg   

 
 

Konferencja odbyła się
24-25 maja 2018 r.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Budynek C, al. Niepodległości 128, Aula I
 

 

Jest to konferencja połączona z ogłoszeniem wyników corocznych badań prowadzonych w Instytucie Przedsiębiorstwa, poświęconych zachowaniom przedsiębiorczym gmin w zakresie obsługi przedsiębiorców.  Jest to jednocześnie wydarzenie integrujące uczelnie wyższe zajmujące się badaniem przedsiębiorczości regionalnej i lokalnej. Przewidziane są dyskusje panelowe z udziałem naukowców, doktorantów i studenckich kół naukowych z uczelni wyższych o różnym profilu, m.in. ekonomicznym, pedagogicznym i przyrodniczym. 

 
Konferencja ma na celu upowszechnienie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów. Ponadto ma ona służyć wymianie doświadczeń związanych z prowadzeniem badań naukowych dotyczących tworzenia warunków rozwoju przedsiębiorczości w polskich regionach.


The conference will include announcement of the results of annual studies conducted at the Institute
of Enterprise, devoted to enterprising behaviours of municipalities in the scope of serving entrepreneurs. Simultaneously this is an event integrating universities and higher schools studying regional and localentrepreneurship. Panel discussions are planned with participation of scientists, doctoral students and student scientific circles from institutions of various profiles, including without limitation: economic, pedagogic and natural science.

The conference is to disseminate the best practices of local governments in the scope of creating public information for investors and entrepreneurs with the use of state-of-the-art media. It is also meant to be used as a platform for exchanging experiences related to research on creating entrepreneurship development conditions in Polish regions.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. oraz Patronatem Honorowym JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.


Zapraszamy do udziału w konferencji w szczególności:
 • pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z kraju i zagranicy zainteresowanych tematyką konferencji;
 • doktorantów i studentów, szczególnie kierunków ekonomicznych, technicznych, geograficznych i innych zainteresowanych problematyką Konferencji;
 • przedstawicieli władz państwowych, samorządowych oraz zarządów specjalnych stref ekonomicznych, Parków Naukowo Technologicznych, Klastrów, Inkubatorów i Akceleratorów Przedsiębiorczości;
 • pracowników Urzędów Gmin odpowiedzialnych za politykę przemysłową oraz działalność w zakresie przyciągania inwestycji przemysłowych i usługowych;
 • przedsiębiorców i przedstawicieli praktyki gospodarczej;
 • wszystkie inne osoby zainteresowane problematyką Konferencji.RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI:


Czwartek, 24 maja 2018

9.00-9.30 Rejestracja uczestników

9.30-9.45 Przywitanie uczestników:
 • Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – prof. dr hab. Marek Rocki
 • Prorektor ds. współpracy z otoczeniem – prof. zw. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska
 • Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie – prof. dr hab. Roman Sobiecki
 • Opiekun SKN Akceleracji – dr Joanna Żukowska
9.45-10.30 Ceremonia nagrodzenia wyróżnionych gmin

10.30-10.45 Prezentacja „Pereł samorządów”

10.45-11.15 Prezentacja tegorocznych wyników badania Gmina na 5!

Prelegenci:
 • Mgr Paweł Kasprowicz, prezentacja tegorocznych wyników badań Gmina na 5!
 • Dr Tomasz Pilewicz, mgr Dagmara Kołodziejczyk, prezentacja wyników w zakresie dobrych praktyk wśród Gmin, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
11.15-11.30 Przerwa kawowa

11.30-12.30 Panel badań poświęconych praktykom samorządowym
moderator: prof. zw. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska

Prelegenci:
 • Prof. dr hab. Marek Bryx, Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju Kampusu, Kierownik Katedry Miasta Innowacyjnego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Warszawski
 • Dr Tomasz Rachwał, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
 • Prof. Marina Andrade, ISCTE, Portugalia
 • Prof. M. Filomena Teodoro, Portuguese Naval Academy

12.30-14.00 Panel Złotych Gmin na 5! i miast metropolitalnych z sesją pytań i odpowiedzi z uczestnikami Forum
– moderator: dr Tomasz Pilewicz

Prelegenci:
 • Burmistrz Rawicza Grzegorz Kubik
 • Dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu Łukasz Szarszewski
 • Burmistrz Człuchowa Ryszard Szybajło
 • Prezes Zarządu Invest Park Piła Sp. z o.o. Edyta Musiał
 • Polska Akademia Nauk – dr Patrycjusz Zarębski
Wątki do dyskusji: przedsiębiorców, turystów i mieszkańców – rola organizacyjnego uczenia się i ciągłego doskonalenia gminy jako organizacji przedsiębiorczej

14.00-14.45 Przerwa lunchowa

14.00-14.45 Sesja plakatowa

14.45-16.00 Panel gmin dynamicznie rozwijających się z sesją pytań i odpowiedzi z uczestnikami Forum
– moderator: mgr Paweł Kasprowicz

Prelegenci:
 • Burmistrz Miasta Oława – Tomasz Frischmann
 • Burmistrz Miasta Złotowa – Adam Pulit
 • Burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy – Katarzyna Łęgiewicz
 • Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Sławomir Antonik
 • Pełnomocnik Prezydenta ds. Przedsiębiorczości, Urząd Miasta Kielce – Anita Lagierska
16.00-17.15 Panel przedsiębiorców z sesją pytań i odpowiedzi z uczestnikami Forum
– moderator: dr Joanna Żukowska     

Prelegenci:
 • Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych w Philips – Michał Kępowicz
 • Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH – Bartosz Majewski
 • Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie – Dorota Skwarek
 • Dyrektor Biura Departamentu Instytucji Finansowych i Sektora Publicznego PeKaO S.A. – Marcin Pasak
 • Project Manager, Departament Rozwoju Gospodarczego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu – Leszek Kołodziejczyk

Piątek, 25 maja 2018


9.30-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-11.30 Warsztaty cz. 1:
 • Atrakcyjność terenów inwestycyjnych
  – moderator: mgr Magdalena Typa

 • Seminarium poświęcone prezentacji badań prowadzonych przez różne ośrodki badawcze
  – moderator: prof. zw. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska

11.30-11.45 Przerwa kawowa

11.45-13.30 Warsztaty i seminarium cz. 2.

13.30-14.00 Prezentacja wyników wypracowanych przez przedstawicieli grupy warsztatowej i seminarium
– moderator: prof. zw. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska

14.00-14.15 Uroczyste zakończenie konferencji

14.15-15.00 Lunch


 
OPŁATA KONFERENCYJNA:  
 • uczestnictwo bez publikacji – bezpłatne
 • uczestnictwo z publikacją 500 zł
 • opłata za uczestnictwo w warsztatach 150 zł (Uwaga: pracownicy, doktoranci oraz studenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie uczestniczą w warsztatach bezpłatnie. Obowiązuje rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy na konferencję dostępny na stronie forumgmin.waw.pl)

SZANOWNI PAŃSTWO! OPŁACIE PODLEGA TYLKO:
- UDZIAŁ W WARSZTATACH (opłata nie dotyczy pracowników, doktorantów i studentów SGH)
- ZGŁOSZENIE PUBLIKACJI.


Opłaty prosimy wnosić w terminie do 11 maja 2018 r. na konto nr 30 1240 1040 1111 0010 7521 7506 Pekao S.A.
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Al. Niepodległości 162, 02–554 Warszawa

z dopiskiem „imię i nazwisko uczestnika Forum Gmin na 5”.


Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu.
Dojazd i nocleg uczestnicy organizują i opłacają we własnym zakresie.

 
 
ZGŁOSZENIE REFERATU DO PUBLIKACJI:

Abstrakty o objętości 0,5 strony prosimy przesłać w terminie do 30 kwietnia 2018 r.

Ostateczny termin nadesłania pełnego tekstu referatu do 30 czerwca 2018 r.

 

Teksty prosimy przesyłać na adres forumgmin5@sgh.waw.pl.

 

W czasopiśmie lub w monografii opublikowane zostaną tylko te artykuły, powstałe na bazie referatów, które wpisują się w tematykę tomu (odpowiadającego tematowi konferencji).

Bardzo prosimy autorów o dostosowanie składanych artykułów do wymogów redakcyjnych dostępnych pod adresem: http://wydawnictwo.sgh.waw.pl/tekst/pomoc/

 

SESJA PLAKATOWA:  

Termin zgłoszenia tematyki posteru do 30 kwietnia 2018 r. na adres forumgmin5@sgh.waw.pl.
Wydruk posterów do sesji plakatowej uczestnicy organizują i opłacają we własnym zakresie.


KONTAKT:

Instytut Przedsiębiorstwa
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tel. (22) 564 92 26, (22) 564 95 38
E-mail: forumgmin5@sgh.waw.pl

W razie szczegółowych pytań dotyczących następujących zagadnień uprzejmie prosimy o kontakt mailowy:

mgr Paweł Kasprowicz p.r.kasprowicz+FG5@gmail.com
Ranking Forum Gmin na 5!
Panel Gmin dynamicznie rozwijających się

dr Tomasz Pilewicz tomasz.pilewicz@sgh.waw.pl
Panel Złotych Gmin na 5!
Warsztaty

dr Joanna Żukowska joanna.zukowska@sgh.waw.pl
Panel Przedsiębiorców
Sesja Plakatowa
Prezentacja wyników badańPATRONAT:


logo_PAIH_2018.png 

   

 
 
 

 Raport 2017/2018

 
 

 Raport 2016/2017

 
 

 Raport 2015/2016

 
 

 Raport 2014/2015

 
 

 Poprzednie edycje