Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Forum Gmin na 5 : Forum Gmin na 5 – Zakład Otoczenia Biznesu – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Forum Gmin na 5
 

 Forum Gmin na 5!

 

FG5.jpg   

 


 
Termin: 20 maja 2021 r., godz. 10:00-13:30Miejsce: on-line platforma MS Teams: LINK DO WYDARZENIA

  
 

TEMATYKA KONFERENCJI:

Jest to konferencja połączona z ogłoszeniem wyników corocznych badań prowadzonych w Instytucie Przedsiębiorstwa, poświęconych zachowaniom przedsiębiorczym gmin w zakresie obsługi przedsiębiorców.  Jest to jednocześnie wydarzenie integrujące uczelnie wyższe zajmujące się badaniem przedsiębiorczości regionalnej i lokalnej. Przewidziane są dyskusje panelowe z udziałem naukowców, doktorantów i studenckich kół naukowych z uczelni wyższych o różnym profilu, m.in. ekonomicznym, pedagogicznym i przyrodniczym. 

 

CEL WYDARZENIA:

Konferencja ma na celu upowszechnienie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów. Ponadto ma ona służyć wymianie doświadczeń związanych z prowadzeniem badań naukowych dotyczących tworzenia warunków rozwoju przedsiębiorczości w polskich regionach.


The conference will include announcement of the results of annual studies conducted at the Institute
of Enterprise, devoted to enterprising behaviours of municipalities in the scope of serving entrepreneurs. Simultaneously this is an event integrating universities and higher schools studying regional and localentrepreneurship. Panel discussions are planned with participation of scientists, doctoral students and student scientific circles from institutions of various profiles, including without limitation: economic, pedagogic and natural science.

The conference is to disseminate the best practices of local governments in the scope of creating public information for investors and entrepreneurs with the use of state-of-the-art media. It is also meant to be used as a platform for exchanging experiences related to research on creating entrepreneurship development conditions in Polish regions.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. oraz Patronatem Honorowym JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.Zapraszamy do udziału w konferencji w szczególności:
 • pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z kraju i zagranicy zainteresowanych tematyką konferencji;
 • doktorantów i studentów, szczególnie kierunków ekonomicznych, technicznych, geograficznych i innych zainteresowanych problematyką Konferencji;
 • przedstawicieli władz państwowych, samorządowych oraz zarządów specjalnych stref ekonomicznych, Parków Naukowo Technologicznych, Klastrów, Inkubatorów i Akceleratorów Przedsiębiorczości;
 • pracowników Urzędów Gmin odpowiedzialnych za politykę przemysłową oraz działalność w zakresie przyciągania inwestycji przemysłowych i usługowych;
 • przedsiębiorców i przedstawicieli praktyki gospodarczej;
 • wszystkie inne osoby zainteresowane problematyką Konferencji.


RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI:

10:00-10:40

 • Otwarcie konferencji Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie – dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH
 • Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, dr hab. Joanna Żukowska, prof. SGH
10:30-11:00
 • Prezentacja wyników badania Gmina na 5! – dr hab. Paweł Bartoszczuk, prof. SGH, mgr Pawel Kasprowicz

11:00-12:30

 • Panel przedstawicieli Gmin na 5! i gmin rozwijających się – Moderator: prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska

  Tytuł panelu: Aktualne wyzwania rozwoju lokalnego i regionalnego. Czego nas nauczyła pandemia?


Pytania do dyskusji:

 • Jakie są aktualnie najważniejsze wyzwania rozwoju lokalnego?
 • Czy nowe technologie przyspieszą rozwój lokalny?
 • Jak pobudzić przedsiębiorczość technologiczną?
 • Jak jednostki samorządu terytorialnego mogą rozwijać swoje przewagi konkurencyjne w czasie pandemii i po jej zakończeniu?


Prelegenci:
12:30-13:30
 • Nowe perspektywy badawcze w obszarze JST. 

Prelegenci:

 • prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska: Lokalne tarcze innowacyjne - teoria czy rzeczywistość?
 • dr Tomasz Pilewicz: Czego dowiadujemy się o inteligentnych gminach na 5 z badania pełnego w 2021 r.


Dyskusja – pytania i odpowiedzi.ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:

Zgłoszenia prosimy dokonywać w terminie do 10 maja 2021 r. poprzez wypełnienie formularza: Rejestracja
OPŁATA KONFERENCYJNA:
 • uczestnictwo bezpłatne


KOMITET ORGANIZACYJNY:

Prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska – Przewodnicząca
dr hab. Joanna Żukowska, prof. SGH – Przewodnicząca
dr hab. inż. Paweł Bartoszczuk, prof. SGH
dr hab. Dariusz Turek, prof. SGH
dr Tomasz Pilewicz
mgr Paweł Kasprowicz
mgr Agnieszka Kiersnowska
Anna Maria Bielecka


KONTAKT:

Instytut Przedsiębiorstwa
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tel. (22) 564 92 26, (22) 564 95 38
E-mail: forumgmin5@sgh.waw.pl
 

PATRONAT:


 

logo_patronat_PAIH.png
 

 

 

 

 
 
 

 RAPORT 2019/2020

 
 

 Raport 2018/2019

 
 

 Raport 2017/2018

 
 

 Raport 2016/2017

 
 

 Raport 2015/2016

 
 

 Raport 2014/2015

 
 

 Poprzednie edycje