Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Forum Gmin na 5 : Forum Gmin na 5 – Zakład Otoczenia Biznesu – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Forum Gmin na 5
 

 Forum Gmin na 5!

 

FG5.jpg   

 
 
Konferencja odbędzie się 23 maja 2019 r.
godz. 9.30 - 17.00

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Budynek C, al. Niepodległości 128, Aula I


Rejestracja  
 

Jest to konferencja połączona z ogłoszeniem wyników corocznych badań prowadzonych w Instytucie Przedsiębiorstwa, poświęconych zachowaniom przedsiębiorczym gmin w zakresie obsługi przedsiębiorców.  Jest to jednocześnie wydarzenie integrujące uczelnie wyższe zajmujące się badaniem przedsiębiorczości regionalnej i lokalnej. Przewidziane są dyskusje panelowe z udziałem naukowców, doktorantów i studenckich kół naukowych z uczelni wyższych o różnym profilu, m.in. ekonomicznym, pedagogicznym i przyrodniczym. 

 
Konferencja ma na celu upowszechnienie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów. Ponadto ma ona służyć wymianie doświadczeń związanych z prowadzeniem badań naukowych dotyczących tworzenia warunków rozwoju przedsiębiorczości w polskich regionach.


The conference will include announcement of the results of annual studies conducted at the Institute
of Enterprise, devoted to enterprising behaviours of municipalities in the scope of serving entrepreneurs. Simultaneously this is an event integrating universities and higher schools studying regional and localentrepreneurship. Panel discussions are planned with participation of scientists, doctoral students and student scientific circles from institutions of various profiles, including without limitation: economic, pedagogic and natural science.

The conference is to disseminate the best practices of local governments in the scope of creating public information for investors and entrepreneurs with the use of state-of-the-art media. It is also meant to be used as a platform for exchanging experiences related to research on creating entrepreneurship development conditions in Polish regions.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. oraz Patronatem Honorowym JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Gminy nagrodzone zostaną powiadomione o uzyskanym wyróżnieniu w późniejszym terminie (marzec / kwiecień 2019).


Zapraszamy do udziału w konferencji w szczególności:
 • pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z kraju i zagranicy zainteresowanych tematyką konferencji;
 • doktorantów i studentów, szczególnie kierunków ekonomicznych, technicznych, geograficznych i innych zainteresowanych problematyką Konferencji;
 • przedstawicieli władz państwowych, samorządowych oraz zarządów specjalnych stref ekonomicznych, Parków Naukowo Technologicznych, Klastrów, Inkubatorów i Akceleratorów Przedsiębiorczości;
 • pracowników Urzędów Gmin odpowiedzialnych za politykę przemysłową oraz działalność w zakresie przyciągania inwestycji przemysłowych i usługowych;
 • przedsiębiorców i przedstawicieli praktyki gospodarczej;
 • wszystkie inne osoby zainteresowane problematyką Konferencji.


RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI:
 • 9.00 - rejestracja
 • 9.30 - otwarcie konferencji
 • Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród Gminom na 5!
 • Prezentacja raportu Gmin na 5!
 • Panel Złotych Gmin na 5!
 • Panel gmin rozwijających się
 • Panel Instytucji Otoczenia Biznesu
 • Sesja plakatowa
 • 17.00 - zakończenie konferencji


ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:

Zgłoszenia prosimy dokonywać w terminie do 5 kwietnia 2019 r. poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej: RejestracjaZGŁOSZENIE REFERATU DO PUBLIKACJI:

Abstrakty o objętości 0,5 strony prosimy przesłać w terminie do 5 kwietnia 2019 r.
Ostateczny termin nadesłania pełnego tekstu referatu do 30 czerwca 2019 r.
Teksty prosimy przesyłać na adres forumgmin5@sgh.waw.pl.

W czasopiśmie „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” opublikowane zostaną tylko te artykuły, powstałe na bazie referatów, które wpisują się w tematykę konferencji.

W czasopiśmie „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty” zostaną opublikowane artykuły przygotowane przez autorów spoza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zgodne z tematyką czasopisma.

Bardzo prosimy autorów o dostosowanie składanych artykułów do wymogów redakcyjnych.SESJA PLAKATOWA:

Termin zgłoszenia tematyki posteru do 30 kwietnia 2019 r. na adres forumgmin5@sgh.waw.pl.
Wydruk i transport posterów do sesji plakatowej uczestnicy organizują i opłacają we własnym zakresie.OPŁATA KONFERENCYJNA:
 • uczestnictwo bez publikacji bezpłatne
 • uczestnictwo z publikacją 500 zł
Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu.
Dojazd i nocleg uczestnicy organizują i opłacają we własnym zakresie.
Dane potrzebne do zrealizowania opłaty konferencyjnej zostaną podane w późniejszym terminie.KOMITET ORGANIZACYJNY:

Prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska – Przewodnicząca
dr Joanna Żukowska – Przewodnicząca
dr Tomasz Pilewicz
mgr Dagmara Kołodziejczyk
mgr Magdalena Typa
mgr Paweł Kasprowicz
mgr Agnieszka Kiersnowska
mgr Anna Bakota-Fathi


KONTAKT:

Instytut Przedsiębiorstwa
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tel. (22) 564 92 26, (22) 564 95 38
E-mail: forumgmin5@sgh.waw.pl

W razie szczegółowych pytań dotyczących następujących zagadnień uprzejmie prosimy o kontakt mailowy:

mgr Paweł Kasprowicz p.r.kasprowicz+FG5@gmail.com
Ranking Forum Gmin na 5!
Panel Gmin rozwijających się 

dr Tomasz Pilewicz tomasz.pilewicz@sgh.waw.pl
Panel Złotych Gmin na 5!
Warsztaty

dr Joanna Żukowska joanna.zukowska@sgh.waw.pl
Panel Instytucji Otoczenia Biznesu
Sesja Plakatowa
Prezentacja wyników badań


 

PATRONAT:


 

logo_patronat_PAIH.png
 

 

 

 

 
 
 

 Raport 2018/2019

 
​Raport zostanie opublikowany w dniu Konferencji - 23 maja 2019 r.
 

 Raport 2017/2018

 
 

 Raport 2016/2017

 
 

 Raport 2015/2016

 
 

 Raport 2014/2015

 
 

 Poprzednie edycje