Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In

Seminarium "Przestrzenne aspekty rozwoju zrównoważonego"

2019-08-05 kategoria: spotkanie 

​Seminarium naukowe „Przestrzenne aspekty rozwoju zrównoważonego – teoria a praktyka” 

Wiodące inteligentne organizacje w polskich regionach 


Termin: 25 września 2019

Miejsce: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Al. Niepodległości 128, sala 2A Budynek C

Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe organizowane w ramach prac przygotowawczych do realizacji badań statutowych Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w ramach grupy tematycznej Nr 4 pt. „Przestrzenne aspekty rozwoju zrównoważonego” zaplanowanej do realizacji w latach 2019-2021.

Celem spotkania jest dokonanie prezentacji koncepcji zadań badawczych wchodzących w skład grupy tematycznej oraz przedyskutowanie możliwości uzyskania jak najbardziej cennych efektów teoretycznych i praktycznych. 

Celem spotkania jest również pogłębienie i rozszerzenie współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki, a instytucjami o cechach inteligentnych organizacji pracujących na rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego (w tym gospodarczego i inwestycji) oraz określenie kierunków współpracy w przyszłości. 

Dlatego jest dla nas ważne wskazanie potrzeb badawczych ze strony zaproszonych przedstawicieli praktyki gospodarczej, reprezentujących regionalne i lokalne instytucje wspierające rozwój regionalny i lokalny. 

Szczególnie gorąco zapraszamy przedstawicieli gmin posiadających tytuł „Gm​ina na 5!” lub „Perły samorządu” oraz przedstawicieli Centrów Obsługi Inwestora lub Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera oraz wszystkich zainteresowanych wynikami badań SGH i wymianą doświadczeń.  

W kontekście planowanych badań zachęcamy do wskazania podczas seminarium:

  • ​wyzwań i problemów ważnych dla Państwa, które dotychczas nie zostały dostatecznie wsparte przez sferę naukową i badawczą,
  • pytań, na które odpowiedzi są poszukiwane przez Państwa w kontekście realizowanej praktyki gospodarczej.

Wstęp wolny. 


Agenda spotkania:

13.15 - 13.45 Powitalna kawa i networking

13.45 - 13.50  Powitanie 

13.50 - 14.15 Inteligentne specjalizacje regionów wobec wymogów zrównoważonego rozwoju – prezentacja koncepcji i struktury zadania badawczego, prof. Hanna Godlewska-Majkowska

14.15 - 14.45 „Miasta w działaniu na rzecz zrównoważonego rozwoju” – prezentacja koncepcji i struktury zadania badawczego, prof. Marek Bryx

14.45 - 15.15 Gminy na 5 – jako inteligentne organizacje wnioski z raportów, dr Tomasz Pilewicz

15.15 - 15.30 Atrakcyjność inwestycyjna regionów – wyniki badań Instytutu Przedsiębiorstwa z 2018, prof. Hanna Godlewska-Majkowska

15.30 - 16.30 Dyskusja z udziałem zaproszonych gości 

„Założenia i aktualny stan wsparcia samorządów w zakresie wdrożenia standardów obsługi inwestora” (20 min), Marek Śliwiński – Naczelnik Wydziału Naboru i Wdrażania Projektów EFS, Departament Administracji Publicznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji​

16.30 - 16.45 Podsumowanie dyskusji i zamknięcie seminarium 

16.45 - 17.00 Networking

Program seminarium może ulec zmianie.


Formularz zgłoszeniowy na seminarium

Archiwum

 
 
 

 Wydarzenia