Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Forum Gmin na 5! Edycja 2019/2020

 
FG5.jpg   
 

 
Konferencja odbyła się on-line: 19 listopada 2020 r.
  
 

TEMATYKA KONFERENCJI:

Jest to konferencja połączona z ogłoszeniem wyników corocznych badań prowadzonych w Instytucie Przedsiębiorstwa, poświęconych zachowaniom przedsiębiorczym gmin w zakresie obsługi przedsiębiorców.  Jest to jednocześnie wydarzenie integrujące uczelnie wyższe zajmujące się badaniem przedsiębiorczości regionalnej i lokalnej. Przewidziane są dyskusje panelowe z udziałem naukowców, doktorantów i studenckich kół naukowych z uczelni wyższych o różnym profilu, m.in. ekonomicznym, pedagogicznym i przyrodniczym. 

 

CEL WYDARZENIA:

Konferencja ma na celu upowszechnienie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów. Ponadto ma ona służyć wymianie doświadczeń związanych z prowadzeniem badań naukowych dotyczących tworzenia warunków rozwoju przedsiębiorczości w polskich regionach.


The conference will include announcement of the results of annual studies conducted at the Institute
of Enterprise, devoted to enterprising behaviours of municipalities in the scope of serving entrepreneurs. Simultaneously this is an event integrating universities and higher schools studying regional and localentrepreneurship. Panel discussions are planned with participation of scientists, doctoral students and student scientific circles from institutions of various profiles, including without limitation: economic, pedagogic and natural science.

The conference is to disseminate the best practices of local governments in the scope of creating public information for investors and entrepreneurs with the use of state-of-the-art media. It is also meant to be used as a platform for exchanging experiences related to research on creating entrepreneurship development conditions in Polish regions.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. oraz Patronatem Honorowym JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.Zapraszamy do udziału w konferencji w szczególności:
 • pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z kraju i zagranicy zainteresowanych tematyką konferencji;
 • doktorantów i studentów, szczególnie kierunków ekonomicznych, technicznych, geograficznych i innych zainteresowanych problematyką Konferencji;
 • przedstawicieli władz państwowych, samorządowych oraz zarządów specjalnych stref ekonomicznych, Parków Naukowo Technologicznych, Klastrów, Inkubatorów i Akceleratorów Przedsiębiorczości;
 • pracowników Urzędów Gmin odpowiedzialnych za politykę przemysłową oraz działalność w zakresie przyciągania inwestycji przemysłowych i usługowych;
 • przedsiębiorców i przedstawicieli praktyki gospodarczej;
 • wszystkie inne osoby zainteresowane problematyką Konferencji.


RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI:

10:00-10:40

 • Otwarcie konferencji Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie – dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH
 • Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, dr hab. Joanna Żukowska, prof. SGH
10:25-10:40
 • sesja zdjęciowa
10:40-11:15
 • Prezentacja tegorocznych wyników badania Gmina na 5! – mgr Pawel Kasprowicz, Justyna Pidanty

11:15-12:30

 • Panel Złotych Gmin na 5! i gmin rozwijających się – Moderator: dr Tomasz Pilewicz

  Wprowadzenie do panelu: Pan Mirosław Odziemczyk, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, wystąpienie pt. Specjalne Strefy Ekonomiczne po nowemu – implikacje dla JST

Prelegenci:

 • Gdańsk: Z-ca Prezydenta UM Gdańska Pan Piotr Borawski 
 • Ochota, dzielnica m. st. W-wy:  Burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Pani Katarzyna Łęgiewicz
 • Poznań: Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów Pani Katja Lozina
 • Rydułtowy: Burmistrz Gminy Pan Marcin Połomski
 • Targówek, dzielnica m. st. W-wy: Z-ca Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Pan Jędrzej Kunowski oraz Naczelnik Wydziału dla Dzielnicy Pani Sylwia Weilandt
 • Toruń: Z-ca Prezydenta UM Torunia Pan Zbigniew Rasielewski oraz Dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu Pan Łukasz Szarszewski
12:30-13:30
 • Panel Synergia działań prorozwojowych samorządu terytorialnego głos naukowców i przedsiębiorców – Moderator: prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska

Pytania do panelu:

 • Czy mapa atrakcyjności inwestycyjnej polskich samorządów lokalnych 2020 stanowi ważny sygnał dla inwestorów biznesowych? prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska
 • Jaki wpływ na inwestycje w regionie mogą mieć kluczowe wartości przedsiębiorstw? dr hab. Joanna Żukowska, prof. SGH
 • Jaka jest rola obserwatoriów  regionalnych w dostarczaniu danych terytorialnych? dr hab. Paweł  Bartoszczuk, prof. SGH
 • Jakie są wyniki pomiaru poziomu rozwoju inteligentnych organizacji w gminach, co to oznacza dla pobudzania rozwoju lokalnego i regionalnego? prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska
 • Czego dowiadujemy się o inteligentnych gminach na 5 z badania pilotażowego w 2020 r.? dr Tomasz Pilewicz

Dyskusja – pytania i odpowiedzi.


ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:

Zgłoszenia prosimy dokonywać w terminie do 3 listopada 2020 r. poprzez wypełnienie formularza:

ZGŁOSZENIE REFERATU DO PUBLIKACJI:

Abstrakty o objętości 0,5 strony prosimy przesłać w terminie do 3 listopada 2020 r.
Ostateczny termin nadesłania pełnego tekstu referatu do 31 grudnia 2020 r.
Teksty prosimy przesyłać na adres forumgmin5@sgh.waw.pl.

W czasopiśmie „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” opublikowane zostaną tylko te artykuły, powstałe na bazie referatów, które wpisują się w tematykę konferencji.

W czasopiśmie „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty” zostaną opublikowane artykuły przygotowane przez autorów spoza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zgodne z tematyką czasopisma.

Prosimy autorów o dostosowanie składanych artykułów do wymogów redakcyjnych.OPŁATA KONFERENCYJNA:
 • uczestnictwo bez publikacji bezpłatne
 • uczestnictwo z publikacją 500 zł
Opłaty prosimy wnosić w terminie do 30 października 2020 r. na konto nr 30 1240 1040 1111 0010 7521 7506

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Al. Niepodległości 162, 02–554 Warszawa
z dopiskiem „imię i nazwisko uczestnika Forum Gmin na 5”.
KOMITET ORGANIZACYJNY:

Prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska – Przewodnicząca
dr hab. Joanna Żukowska, prof. SGH – Przewodnicząca
dr hab. inż. Paweł Bartoszczuk, prof. SGH
dr hab. Dariusz Turek, prof. SGH
dr Tomasz Pilewicz
mgr Paweł Kasprowicz
mgr Agnieszka Kiersnowska
Anna Maria Bielecka


KONTAKT:

Instytut Przedsiębiorstwa
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tel. (22) 564 92 26, (22) 564 95 38
E-mail: forumgmin5@sgh.waw.pl

W razie szczegółowych pytań dotyczących następujących zagadnień uprzejmie prosimy o kontakt mailowy:

mgr Paweł Kasprowicz p.r.kasprowicz+FG5@gmail.com
Ranking Forum Gmin na 5! Prezentacja wyników badań

dr Tomasz Pilewicz tomasz.pilewicz@sgh.waw.pl
Panel Złotych Gmin na 5! i gmin rozwijających się

dr hab. Dariusz Turek, prof. SGH dariusz.turek@sgh.waw.pl
Artykuły i publikacja

dr hab. Joanna Żukowska, prof. SGH joanna.zukowska@sgh.waw.plMATERIAŁY:

Polska Strefa Inwestycji, Mirosław Odziemczyk - Pełnomocnik Zarządu ds. Współpracy ze SSE:

Czy mapa atrakcyjności inwestycyjnej polskich samorządów lokalnych 2020 stanowi ważny sygnał dla inwestorów biznesowych?, prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska:
 

PATRONAT: