Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Forum Gmin na 5! Edycja 2021/2022

 
FG5.jpg   
 

 
Konferencja odbyła się on-line 9 czerwca 2022 r., w godz. 10:00-14:00

 
Miejsce: on-line platforma MS Teams  
 

TEMATYKA KONFERENCJI:

Jest to konferencja połączona z ogłoszeniem wyników corocznych badań prowadzonych w Instytucie Przedsiębiorstwa, poświęconych zachowaniom przedsiębiorczym gmin w zakresie obsługi przedsiębiorców.  Jest to jednocześnie wydarzenie integrujące uczelnie wyższe zajmujące się badaniem przedsiębiorczości regionalnej i lokalnej. Przewidziane są dyskusje panelowe z udziałem naukowców, doktorantów i studenckich kół naukowych z uczelni wyższych o różnym profilu, m.in. ekonomicznym, pedagogicznym i przyrodniczym. 

 

CEL WYDARZENIA:

Konferencja ma na celu upowszechnienie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów. Ponadto ma ona służyć wymianie doświadczeń związanych z prowadzeniem badań naukowych dotyczących tworzenia warunków rozwoju przedsiębiorczości w polskich regionach.


The conference will include announcement of the results of annual studies conducted at the Institute
of Enterprise, devoted to enterprising behaviours of municipalities in the scope of serving entrepreneurs. Simultaneously this is an event integrating universities and higher schools studying regional and localentrepreneurship. Panel discussions are planned with participation of scientists, doctoral students and student scientific circles from institutions of various profiles, including without limitation: economic, pedagogic and natural science.

The conference is to disseminate the best practices of local governments in the scope of creating public information for investors and entrepreneurs with the use of state-of-the-art media. It is also meant to be used as a platform for exchanging experiences related to research on creating entrepreneurship development conditions in Polish regions.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. oraz Patronatem Honorowym JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.Zapraszamy do udziału w konferencji w szczególności:
 • pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z kraju i zagranicy zainteresowanych tematyką konferencji;
 • doktorantów i studentów, szczególnie kierunków ekonomicznych, technicznych, geograficznych i innych zainteresowanych problematyką Konferencji;
 • przedstawicieli władz państwowych, samorządowych oraz zarządów specjalnych stref ekonomicznych, Parków Naukowo Technologicznych, Klastrów, Inkubatorów i Akceleratorów Przedsiębiorczości;
 • pracowników Urzędów Gmin odpowiedzialnych za politykę przemysłową oraz działalność w zakresie przyciągania inwestycji przemysłowych i usługowych;
 • przedsiębiorców i przedstawicieli praktyki gospodarczej;
 • wszystkie inne osoby zainteresowane problematyką Konferencji.


RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI:

10:00-10:30

 • Otwarcie konferencji Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie – dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH; Dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa prof. dr hab. Jan Klimek, Prorektor ds. rozwoju dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH
 • Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników dr hab. Joanna Żukowska, prof. SGH
10:30-11:00
 • Prezentacja wyników badania Gmina na 5! dr hab. Paweł Bartoszczuk, prof. SGH, mgr Paweł Kasprowicz, mgr Adriana Baranowska

11:00-12:30

 • Panel przedstawicieli Gmin na 5! i gmin rozwijających się dr Tomasz Pilewicz
PRELEGENCI:
Pan Mirosław Odziemczyk, Pełnomocnik Zarządu PAIH S.A. – wprowadzenie do dyskusji panelowej​
Pani Agata Marciniak-Różak, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz​
Pani Urszula Stupałkowska, reprezentantka Gminy Miejskiej Człuchów
Pani Aneta Poniatowska, Zastępca Burmistrza Gminy Poniatowa​
Pan Tomasz Szymonowicz, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Przedsiębiorczości z Urzędu Miejskiego w Sosnowcu
Pani Dorota Stegienka, Burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy​
Pan Andrzej Garlicki, Zastępca Prezydenta Miasta Łomża​
Pan Mateusz Sipa, Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi
Pan Marcin Połomski, Burmistrz Miasta Redułtowy


12:30-13:30
 • Smart region- smart-business-smart society prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska
PRELEGENCI:

Pan dr hab. Wojciech Dziemianowicz prof. UW, Partycypacja społeczna – czy może być smart?
Pani dr hab. Wiesława Lizińska prof. UWM, Jakie są najistotniejsze wyzwania stojące przed władzami lokalnymi w związku z wdrażaniem koncepcji smart villages?
Pani prof. dr hab. Anna Szelągowska, Co da się stokenizować w smart city?
Pan dr hab. Tomasz Rachwał prof. UP w Krakowie, Czy przedsiębiorczość ujęta w strategiach rozwoju JST może być wyrazem wdrażania idei SMART w gminie/powiecie/regionie?

Dyskusja – pytania i odpowiedzi.ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:

Zgłoszenia prosimy dokonywać w terminie do 9 czerwca 2022 r. poprzez wypełnienie formularza: RejestracjaOPŁATA KONFERENCYJNA:
 
 • uczestnictwo bezpłatne


KOMITET ORGANIZACYJNY:

dr hab. Joanna Żukowska, prof. SGH Przewodnicząca
Prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska – Przewodnicząca Honorowa
dr hab. inż. Paweł Bartoszczuk, prof. SGH
dr hab. Dariusz Turek, prof. SGH
dr Tomasz Pilewicz
mgr Paweł Kasprowicz
mgr Robert Strelau
mgr Agnieszka Kiersnowska
Anna Maria Bielecka


KONTAKT:

Instytut Przedsiębiorstwa
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
Tel. (22) 564 92 26, (22) 564 95 38
E-mail: forumgmin5@sgh.waw.pl


 

PATRONAT:


 

logo_patronat_PAIH.png