Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Forum Gmin na 5! Edycja 2015/2016

 
 


Konferencja odbyła się
22 kwietnia 2016 roku
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
al. Niepodległości 128, Aula I, budynek C.
 
 
Jest to konferencja połączona z ogłoszeniem wyników corocznych badań prowadzonych w Instytucie Przedsiębiorstwa, poświęconych zachowaniom przedsiębiorczym gmin w zakresie obsługi przedsiębiorców.  Jest to jednocześnie wydarzenie integrujące uczelnie wyższe zajmujące się badaniem przedsiębiorczości regionalnej i lokalnej. Przewidziane są dyskusje panelowe z udziałem naukowców, doktorantów i studenckich kół naukowych z uczelni wyższych o różnym profilu, m.in. ekonomicznym, pedagogicznym i przyrodniczym. 
  
Konferencja ma na celu upowszechnienie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów. Ponadto ma ona służyć wymianie doświadczeń związanych z prowadzeniem badań naukowych dotyczących tworzenia warunków rozwoju przedsiębiorczości w polskich regionach.
 

Program Konferencji:

9:30-10:00 Rejestracja

10:00–10:15 – Powitanie uczestników konferencji
Prof. dr hab. Marek Bryx – Prorektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Prof. SGH dr hab. Roman Sobiecki – Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Prof. SGH dr hab. Jan Klimek – Dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa
 
10:15–11:30 – Wręczenie wyróżnień „Gmina na 5!” oraz omówienie wyników konkursu „Gmina na 5!”, prowadzenie: prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska - Wicedyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa
 
11:30–12:30 – Dobre praktyki w zarządzaniu informacją publiczną – wystąpienia przedstawicieli JST, prowadzenie: prof. SGH dr hab. Jan Klimek
Uczestnicy:
Pan Edward Maniura – Burmistrz Lublińca
Pan Grzegorz Kubik – Burmistrz Gminy Rawicz
Pani Otolia Siemieniec – Burmistrz Mrągowa
Dr Tomasz Soliński – Zastępca Prezydenta Miasta Krosna
Pani Irena Żylak – II zastępca Prezydenta Miasta Racibórz
Pani Anna Kobierska-Mróz – Kierownik Referatu Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Racibórz
Pan Wojciech Student – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w Rybniku
Pan Krzysztof Koman – Dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu
Pan Łukasz Goś – Zastępca Dyrektora Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin
Pani Karolina Kamińska-Maślarz – Kierownik Centrum Obsługi Inwestora w Wydziale Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miasta Kielce
 
12:30-13:15 – „Zachowania przedsiębiorcze gmin w świetle wyników badań młodych naukowców”, dr Tomasz Pilewicz,
mgr Hieronim Jędrzejewski
 
13:15–14:00 – Lunch
 
14:00–15:30 – „Otoczenie biznesowe i instytucjonalne źródłem sukcesu JST”,  moderator: dr Tomasz Pilewicz – Menadżer ds. Relacji z Sektorem Publicznym w Philips
Uczestnicy:
Pani Joanna Wolff  – Wicedyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego PAIiIZ,
Pan Mirosław Odziemczyk – PAIiIZ, Pełnomocnik Zarządu ds. Specjalnych Stref Ekonomicznych
Pani Marzena Mażewska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Warszawie
Pani Magdalena Strzelczyk – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego
Pan Jarosław Szponarski – Zastępca Dyrektora Biura Zarządzania Projektami Inwestycyjnym Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.
Dr Piotr Kryjom – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Pani Justyna Orzeł-Szczepańska – Dyrektor Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego
Pani Zuzanna Bartczak – Menedżer ds. administracji publicznej w PwC
Pan Dionizy Smoleń – Lider Zespołu ds. Sektora Publicznego w PwC  
 
15:30–16:00 – Przerwa kawowa  
 
16:00–17:30 – „Przedsiębiorcze gminy w świetle badań naukowych w Polsce, dyskusja panelowa, Aula I, budynek C, moderator: prof. UWM dr hab. Andrzej Buszko – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Uczestnicy:
Prof. zw. dr hab. Marek Bryx – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Prof. zw. dr hab. Jacek Szlachta – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Prof. ALK dr hab. Jerzy Cieślik – Akademia Leona Koźmińskiego
Dr hab. Wiesława Lizińska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Prof. SGH dr hab. Marcin Wojtysiak-Kotlarski – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dr Tomasz Soliński – Zastępca Prezydenta Miasta Krosna
Dr Agnieszka Komor – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dr Paulina Legutko-Kobus – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dr Joanna Żukowska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
16:00-17:30 – Gospodarka przestrzenna w polskich gminach z różnych punktów widzenia; Aula II, budynek C, moderator: dr inż. Paweł Bartoszczuk  - Szkoła Główna Handlowa w  Warszawie
Uczestnicy:
SKN Gospodarki Przestrzennej UPH w Siedlcach,
SKN Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej,
SKN Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
SKN Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych SGH,
SKN Start-Upów i Innowacji SGH
Paneliści:
Prof. UPH dr hab. Halina Kałuża – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Prof. zw. dr hab. inż. Antoni Bombik – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Dr Tomasz Kacprzak – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Dr Wioletta Kilar – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Dr Wojciech Bartoszczuk – Politechnika Warszawska
Dr Józef Dobija – Politechnika Warszawska
Pan Wojciech Student – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w Rybniku
Mgr Mariusz Czernecki – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Mgr Judyta Lubacha-Sember – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Mgr Izabela Rudzka – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Mgr Anna Skrabek – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie  
 
17:30–18:00 – Podsumowanie konferencji.


Program konferencji 22.04.2016 r.
Relacja z konferencji 22.04.2016 r.
Sylwetki Laureatów edycji 2015/2016

Relacja z I Forum mającego miejsce w lutym 2015 roku oraz link do zeszłorocznego raportu są do pobrania na stronie:
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/IP/struktura/ZOB/konferencje/Strony/default.aspx 

Raporty z poprzednich edycji badań mozna znaleźć pod adresem:
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/IP/struktura/ZOB/wspolpraca/skn/Strony/default.aspx