Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna : Oferta dydaktyczna – Zakład Otoczenia Biznesu | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KZiF - Katedra Finansów Przedsiębiorstwa - Oferta dydaktyczna
 

 OFERTA EDUKACYJNA

 
Pracownicy Zakładu prowadzą seminaria magisterskie, licencjackie i doktoranckie.

Najbliższe seminaria doktorskie prowadzone przez prof. dr hab. Hannę Godlewską-Majkowską:
Zapraszamy: tu zapisyOferta pracowników Zakładu Przedsiębiorczości i Otoczenia Biznesu

prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska 

 • Tematyka badań własnych
  bezpośrednie inwestycje zagraniczne, regionalne rynki inwestycyjne; ryzyko lokalizacyjne i atrakcyjność regionu; finansowanie rozwoju regionalnego i lokalnego; przedsiębiorczość indywidualna i korporacyjna; przedsiębiorstwo jako organizacja inteligentna.
   
 • Oferta dydaktyczna
  132160-0174  Finansowanie rozwoju regionalnego i lokalnego
  120830-0174  Gospodarka regionalna i lokalna
  234931-0174  Green Project Funding
  220500-0174  Przedsiębiorczość
  220509-0174  Przedsiębiorczość (e-learning)
  236389-0174  Społeczeństwo i gospodarka Polski w UE - aspekt przestrzenny (e-learning)
  221470-0174  Zarządzanie operacyjne

 • Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)
  191861   LIC ST LIC S-N LIC POP
  291861   MGR ST MGR S-N MGR POP

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych
  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Zarządzanie operacyjne a konkurencyjność firm. Otoczenie biznesu a konkurencyjność firm i regionów/rejonów. MSP - źródła zagrożeń i sukcesu. Przedsiębiorstwo jako inteligentna organizacja. Konkurencyjność i atrakcyjność inwestycyjna regionów. Lokalizacja przedsiębiorstw w gospodarce globalnej. Marketing i finansowanie jednostek samorządu terytorialnego.


dr hab. inż. Paweł Bartoszczuk, prof. SGH

 • Tematyka badań własnych
  ekonomika środowiska; gospodarka wodnościekowa w przedsiębiorstwie; zarządzanie środowiskowe.

 • Oferta dydaktyczna
  222140-0971 Ekonomia środowiska
  222141-0971 Environmental Economics
  222149-0971 Environmental Economics (e-learning)
  121091-0971 Health Economics
  132249-0971 Lokalizacja działalności gospodarczej (e-learning)
  221471-0971 Operations Management
  137511-0971 Project Quality and Time Management (MPZ)
  120681-0971 Quality Management
  120680-0971 Zarządzanie jakością
  221470-0971 Zarządzanie operacyjne
  221470-0174 Zarządzanie operacyjne
  237760-0971 Zarządzanie środowiskowe

 • Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)
  196311 LIC ST LIC S-N LIC POP
  296311 MGR ST MGR S-N MGR POP

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych
  Gospodarka wodna. Ochrona i zarządzanie środowiskiem. Handel emisjami. Taryfy opłat za usługi wodne i odprowadzanie ścieków. Przedsiębiorstwo a ochrona środowiska. Globalne problemy ochrony środowiska. Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie. Quality management. Time and quality in project management. Health economics.

dr Tomasz Pilewicz

 • Oferta dydaktyczna
  236389-0174 - Społeczeństwo i gospodarka Polski w UE - aspekt przestrzenny (e-learning)

  220500-0174 - Przedsiębiorczość

  221470-0174 - Zarządzanie operacyjne

  223220-0355 - Przedsiębiorczość międzynarodowa

  Innowacje jako element budowy wartości przedsiębiorstwa - Studia Podyplomowe „Kompleksowe zarządzanie finansami przedsiębiorstw dla banku BZ WBK"


dr hab. Dariusz Turek, prof. SGH

 • Tematyka badań własnych
  psychologia zarządzania; zachowania organizacyjne; filozofia; etyka biznesu; kultura organizacyjna; metodologia badań; kompetencje pracowników; zarządzanie zasobami ludzkimi; przedsiębiorczość.

 • Oferta dydaktyczna
  132110-0697 Etyka w biznesie
  222160-0697 Etyka w biznesie
  120671-0697 Organizational Behaviour
  233800-0697 Socjologiczne i psychologiczne aspekty zarządzania
  121360-0697 Trening przedsiębiorczości
  120670-0697 Zachowania organizacyjne

 • Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)
  192271 LIC ST LIC S-N LIC POP
  292271 MGR ST MGR S-N MGR POP

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych
  Etyka biznesu; społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Zachowania organizacyjne. Kultura organizacji. Psychologia zarządzania; psychologia ekonomiczna. Kompetencje pracowników: zarządzanie, ocenianie, rozwijanie. Patologie organizacyjne. Przedsiębiorczość, kreatywność, innowacyjność. Zarządzanie zasobami ludzkimi/kapitał ludzki. Kulturowe uwarunkowania zarządzania.


dr hab. Joanna Żukowska, prof. SGH

 • Tematyka badań własnych
  zarządzanie zasobami ludzkimi; coaching; zarządzanie strategiczne; komunikacja marketingowa, strategie marketingowe; coaching; zarządzanie innowacjami.
 • Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)
  199841 LIC ST LIC S-N LIC POP
   299841 MGR ST MGR S-N MGR POP 

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowychroblematyka proponowanych prac dyplomowych

  Rozwój i edukacja pracowników.
  Zarządzanie produktami.
  Komunikacja.
  Komunikacja marketingowa.
  Zarządzanie innowacjami i tworzenie środowisk innowacyjnych.
  Zachowania nabywców na rynku.
  Coaching.
  Marketing.
  Marketing strategiczny.
  Zarządzanie zasobami ludzkimi.
  Marketing communiation.
  Human resources.