Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna : Oferta dydaktyczna – Zakład Otoczenia Biznesu | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KZiF - Katedra Finansów Przedsiębiorstwa - Oferta dydaktyczna
 

 OFERTA EDUKACYJNA

 
Pracownicy Zakładu prowadzą seminaria magisterskie, licencjackie i doktoranckie.

Najbliższe seminaria doktorskie prowadzone przez prof. dr hab. Hannę Godlewską-Majkowską:
Zapraszamy: tu zapisyOferta pracowników Zakładu Przedsiębiorczości i Otoczenia Biznesu

prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska 

 • Tematyka badań własnych
  bezpośrednie inwestycje zagraniczne, regionalne rynki inwestycyjne; ryzyko lokalizacyjne i atrakcyjność regionu; finansowanie rozwoju regionalnego i lokalnego; przedsiębiorczość indywidualna i korporacyjna; przedsiębiorstwo jako organizacja inteligentna.
   
 • Oferta dydaktyczna
  132160-0174  Finansowanie rozwoju regionalnego i lokalnego
  120830-0174  Gospodarka regionalna i lokalna
  234931-0174  Green Project Funding
  220500-0174  Przedsiębiorczość
  220509-0174  Przedsiębiorczość (e-learning)
  236389-0174  Społeczeństwo i gospodarka Polski w UE - aspekt przestrzenny (e-learning)
  221470-0174  Zarządzanie operacyjne

 • Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)
  191861   LIC ST LIC S-N LIC POP
  291861   MGR ST MGR S-N MGR POP

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych
  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Zarządzanie operacyjne a konkurencyjność firm. Otoczenie biznesu a konkurencyjność firm i regionów/rejonów. MSP - źródła zagrożeń i sukcesu. Przedsiębiorstwo jako inteligentna organizacja. Konkurencyjność i atrakcyjność inwestycyjna regionów. Lokalizacja przedsiębiorstw w gospodarce globalnej. Marketing i finansowanie jednostek samorządu terytorialnego.


dr hab. inż. Paweł Bartoszczuk, prof. SGH

 • Tematyka badań własnych
  ekonomika środowiska; gospodarka wodnościekowa w przedsiębiorstwie; zarządzanie środowiskowe.

 • Oferta dydaktyczna
  222140-0971 Ekonomia środowiska
  222141-0971 Environmental Economics
  222149-0971 Environmental Economics (e-learning)
  121091-0971 Health Economics
  132249-0971 Lokalizacja działalności gospodarczej (e-learning)
  221471-0971 Operations Management
  137511-0971 Project Quality and Time Management (MPZ)
  120681-0971 Quality Management
  120680-0971 Zarządzanie jakością
  221470-0971 Zarządzanie operacyjne
  221470-0174 Zarządzanie operacyjne
  237760-0971 Zarządzanie środowiskowe

 • Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)
  196311 LIC ST LIC S-N LIC POP
  296311 MGR ST MGR S-N MGR POP

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych
  Gospodarka wodna. Ochrona i zarządzanie środowiskiem. Handel emisjami. Taryfy opłat za usługi wodne i odprowadzanie ścieków. Przedsiębiorstwo a ochrona środowiska. Globalne problemy ochrony środowiska. Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie. Quality management. Time and quality in project management. Health economics.

dr Tomasz Pilewicz

 • Oferta dydaktyczna
  236389-0174 - Społeczeństwo i gospodarka Polski w UE - aspekt przestrzenny (e-learning)

  220500-0174 - Przedsiębiorczość

  221470-0174 - Zarządzanie operacyjne

  223220-0355 - Przedsiębiorczość międzynarodowa

  Innowacje jako element budowy wartości przedsiębiorstwa - Studia Podyplomowe „Kompleksowe zarządzanie finansami przedsiębiorstw dla banku BZ WBK"


dr hab. Dariusz Turek, prof. SGH

 • Tematyka badań własnych
  psychologia zarządzania; zachowania organizacyjne; filozofia; etyka biznesu; kultura organizacyjna; metodologia badań; kompetencje pracowników; zarządzanie zasobami ludzkimi; przedsiębiorczość.

 • Oferta dydaktyczna
  132110-0697 Etyka w biznesie
  222160-0697 Etyka w biznesie
  120671-0697 Organizational Behaviour
  233800-0697 Socjologiczne i psychologiczne aspekty zarządzania
  121360-0697 Trening przedsiębiorczości
  120670-0697 Zachowania organizacyjne

 • Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)
  192271 LIC ST LIC S-N LIC POP
  292271 MGR ST MGR S-N MGR POP

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych
  Etyka biznesu; społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Zachowania organizacyjne. Kultura organizacji. Psychologia zarządzania; psychologia ekonomiczna. Kompetencje pracowników: zarządzanie, ocenianie, rozwijanie. Patologie organizacyjne. Przedsiębiorczość, kreatywność, innowacyjność. Zarządzanie zasobami ludzkimi/kapitał ludzki. Kulturowe uwarunkowania zarządzania.


dr hab. Joanna Żukowska, prof. SGH

 • Tematyka badań własnych
  zarządzanie zasobami ludzkimi; coaching; zarządzanie strategiczne; komunikacja marketingowa, strategie marketingowe; coaching; zarządzanie innowacjami.
 • Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)
  199841 LIC ST LIC S-N LIC POP
   299841 MGR ST MGR S-N MGR POP 

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowychroblematyka proponowanych prac dyplomowych

  Rozwój i edukacja pracowników.
  Zarządzanie produktami.
  Komunikacja.
  Komunikacja marketingowa.
  Zarządzanie innowacjami i tworzenie środowisk innowacyjnych.
  Zachowania nabywców na rynku.
  Coaching.
  Marketing.
  Marketing strategiczny.
  Zarządzanie zasobami ludzkimi.
  Marketing communiation.
  Human resources.

 

 Oferta Dydaktyczna

 

Wyszukaj preferowany kierunek za pomocą wyszukiwarki lub przeglądaj pełną listę studiów podyplomowych, doktoranckich oraz ścieżek studiów.