Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Współpraca : Współpraca – Zakład Otoczenia Biznesu | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KZiF - Katedra Finansów Przedsiębiorstwa - Współpraca
 

 Współpraca

 
W roku 2014 Zakład nawiązał współpracę z parkami technologicznymi w Polsce. Jej celem jest popularyzownie i wdrażanie ekoinnowacyjnych rozwiązań służących podniesieniu konkurencyjności inwestycyjnej polskich regionów.
W ramach tej inicjatywy nawiązano bliższą współpracę z następującymi parkami technologicznymi:
 
 
W ramach współpracy dydaktycznej, współpracujące z ZOB Parki, uczestniczyły w realizacji  przedmiotu Green Project Funding.
 


O SKN Akceleracji
 
Przy Instytucie Przedsiębiorstwa działa SKN Akceleracji.

15 stycznia 2017 r. na mocy fuzji SKN Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych oraz SKN Coachingu powstał SKN Akceleracji.

SKN Akceleracji ma w swoich strukturach trzy piony:
  • Pion Analiz Rynkowych - Paweł Kasprowicz - prezes 
  • Pion Coachingu - Patrycja Meus - zastępca prezesa 
  • Pion Przedsiębiorczości - Marcin Dominiak - zastępca prezesa
 
Opiekunem Koła jest dr hab. Paweł Bartoszczuk, prof. SGH

Pierwsze spotkania odbywały się jeszcze jesienią 2008 r., a formalna rejestracja Koła nastąpiła w styczniu 2009 r. Pierwszym przewodniczącym SKN PAR był Konrad Zawodziński, obecnie absolwent studiów magisterskich SGH. W roku akademickim 2011/2012 przewodniczącym był Mariusz Czernecki, absolwent studiów magisterskich w SGH, obecnie doktorant Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. W latach akademickich 2012/2013–2013/2014 funkcję tę pełnił lic. Maciej Boncławek – obecnie student studiów magisterskich. Od roku 2014/2015 funkcję przewodniczącego Koła pełni Paweł Kasprowicz.

Koło angażuje się w badania statutowe IP, uczestniczy w Targach Kół Naukowych, prowadzi własne badania oraz jest reprezentowane na konferencjach. W jego szeregach są obecni doktoranci Szkoły Głównej Handlowej, studenci studiów  magisterskich i studiów  licencjackich. Dzięki temu stale pomnażana jest  wiedza członków  SKN.

Wizytówkę  Koła stanowi konkurs "Gmina na 5!". Jest on poświęcony poszukiwaniu dobrych praktyk wśród samorządu szczebla gminnego, w  zakresie  wspierania rozwoju przedsiębiorczości  za pomocą  stron www i obsługi klienta przy użyciu poczty elektronicznej. Konkurs ten  jest efektem ewolucji badań naukowych prowadzonych od 2009. Początkowo doświadczenia zespól zdobywał  badając wybrane regiony Polski. Pokłosiem ich były pierwsze badania nad obsługą klienta w gminach Dolnego Śląska. Stopniowo rozszerzono zakres badań zdobywając opiekę i patronaty instytucji takich jak Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. , czy Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Zapraszamy do współpracy!