Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Studenckie Koła Naukowe : Studenckie Koła Naukowe – Zakład Otoczenia Biznesu | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KZiF - Katedra Finansów Przedsiębiorstwa - Studenckie Koła Naukowe
 

 Studenckie Koła Naukowe

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKN Akceleracji
 
FORUM GMIN NA 5!
 
Konferencja "Forum Gmin na 5!",  organizowana przez Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się w dniu 27 lutego b.r.  pod patronatem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.


Konferencja miała na celu upowszechnienie dobrych praktyk samorz
ądu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów.

Okazją do spotkania było zaprezentowanie wyników badania "Gmina na 5" zrealizowanego w 2014 r., przez Instytut Przedsiębiorstwa SGH w Zakładzie Otoczenia Biznesu i działające przy nim Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych (obecnie SKN Akceleracji).

Wyniki badania „Gmina na 5!” są uwzględniane przy opracowaniu „Raportów atrakcyjności inwestycyjnej regionów realizowanego przez SGH we współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. i mają wpływ na ogólną ocenę postrzegania poszczególnych województw w zakresie ich atrakcyjności.

W czasie konferencji odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów "Gminy na 5!", miała również miejsce dyskusja na temat dobrych praktyk w zakresie komunikacji informatycznej z udziałem przedstawicieli świata nauki, biznesu, instytucji samorządowych i rządowych.

Program Forum jest do pobrania:fg5_program_2015.pdffg5_program_2015.pdf

Raport z 2014 jest do pobrania: Gmina_na_5_2014.pdfGmina_na_5_2014.pdf

 O Konkursie Gmina na 5!

W roku akademickim już po raz szósty został przygotowany  raport z badania jakości obsługi potencjalnych inwestorów przez urzędy gmin. Tegoroczny raport wpisuje się w nurt badań jakościowych nad atrakcyjnością inwestycyjną zapoczątkowany pięć  lat temu.

Metoda badawcza nie uległa zmianie - wzorem lat poprzednich posługiwaliśmy się metodą tajemniczego klienta (ang. mystery client). W ten sposób udało się Zespołowi Badawczemu przebadać witryny internetowe oraz kontakt mailowy z ponad 600 gminnymi urzędami z terenu całego kraju.

Naszą intencją jest przede wszystkim wskazanie dobrych praktyk w zakresie obsługi klienta-przedsiębiorcy przez gminy z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi komunikacji. Badanie można podzielić na dwie zasadnicze części – audyt stron internetowych oraz ocenę kontaktu elektronicznego z gminami. Efektem badania jest ranking Gmina na 5!

Raport  z konkursu "Gmina na 5!" z roku 2014 został przygotowany w składzie autorskim: Paweł Kasprowicz (red.), M. Boncławek, mgr Mariusz Czernecki, mgr Cezary Olejnik, mgr Tomasz Pilewicz, Adam Przedpełski i Magdalena Woźnicka.

Wszystkie opracowania SKN powstały pod nadzorem merytorycznym opiekuna naukowego prof. zw. dr hab. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej oraz  zastępcy opiekuna naukowego mgr Magdaleny Typy.


Raporty z poprzednich lat:

gmina_na_5_2013.pdfGmina_na_5_2013.pdf 

Gmina_na_5_2012.pdfGmina_na_5_2012.pdf

Gmina_na_5_2011.pdfGmina_na_5_2011.pdf