Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Dzień Przedsiębiorczości Rodzinnej

 
 
"Przedsiębiorstwo rodzinne w XXI wieku: koncepcja oraz jej realizacja"
 
Konferencja Naukowa z cyklu Dzień Przedsiębiorczości Rodzinnej
w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości
 
Konferencja odbędzie się 13 listopada 2018 roku
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
al. Niepodległości 162, Aula Główna

 
 
Motywem przewodnim tegorocznej konferencji są: zachowania strategiczne przedsiębiorstw rodzinnych wobec zjawisk i procesów zachodzących w otoczeniu (międzynarodowym, technologicznym, społecznym, ekonomicznym, polityczno-prawnym i rynkowym), zmiany w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych będące efektem oddziaływania otoczenia oraz postawy przedstawicieli różnych pokoleń względem sukcesji w przedsiębiorstwie rodzinnym.

Zapraszamy Państwa do wysłuchania wystąpień zaproszonych przez nas krajowych i zagranicznych ekspertów, prezentacji własnych spostrzeżeń, prezentacji wyników badań, aktywnego udziału w dyskusji celem wymiany doświadczeń, a także zgłoszenia artykułów do publikacji.

 
Zakres tematyczny konferencji:

 • Identyfikacja DNA przedsiębiorstwa rodzinnego
 • Modele biznesu przedsiębiorstw rodzinnych
 • Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach rodzinnych
 • Wykorzystanie technologii cyfrowych w przedsiębiorstwach rodzinnych
 • Przedsiębiorstwo rodzinne wobec wyzwań gospodarki sieciowej
 • Cykl życia przedsiębiorstwa rodzinnego – rodzaje i sposoby przezwyciężania kryzysów
 • Sposoby konkurowania przedsiębiorstw rodzinnych w różnych sektorach i branżach
 • Klient jako kapitał przedsiębiorstwa rodzinnego
 • Otoczenie jako źródło zagrożeń dla przedsiębiorstw rodzinnych
 • Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie rodzinnym
 • Coaching i mentoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem rodzinnym
 • Przedsiębiorczość rodzinna w tradycyjnych i nowoczesnych dziedzinach działalności gospodarczej
 • Marketing w zarządzaniu firmą rodzinną
 • Doświadczenia i refleksje przedsiębiorców rodzinnych - Przedsiębiorstwa rodzinne w ochronie zdrowia, turystyce i usługach czasu wolnego, edukacji, rzemiośle.


Ramowy program konferencji:

9:00  Rejestracja uczestników

9:45  Powitanie uczestników przez Władze SGH, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie oraz Instytutu Przedsiębiorstwa

10:00 Wystąpienie zagranicznego eksperta

10:30 Wystąpienie eksperta z Polski

11:00 Prezentacja wyników badań przeprowadzonych przez Partnera Konferencji

11:20 Prezentacja wyników badań przeprowadzonych przez międzyuczelniany zespół pracowników SGH, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczościw Łomży

11:50 Przerwa

12:20 Debata z udziałem przedsiębiorców reprezentujących firmy rodzinne

14:00 Panel naukowy: prezentacja wybranych referatów*

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.
 


 
Komitet Organizacyjny:
 
dr Beata Żelazko – przewodnicząca
dr Jacek Lipiec
mgr Anna Bakota-Fathi
mgr Agnieszka Kiersnowska
 
Kontakt:
Instytut Przedsiębiorstwa
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Tel. (22) 564 95 38, (22) 564 92 26
E-mail: zpr@sgh.waw.pl, ip@sgh.waw.pl
 Partnerzy:


ffr_2018.jpg
 
           

 
 
 

 Poprzednie edycje