Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Dzień Przedsiębiorczości Rodzinnej

 
 
"Tożsamość, Wizerunek i Kapitał Marki Firmy Rodzinnej"
 
Konferencja Naukowa z cyklu Dzień Przedsiębiorczości Rodzinnej
w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości
 
Konferencja odbyła się 17 listopada 2016 roku
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
al. Niepodległości 128, Aula I, budynek C.
 
 
 
Celem wydarzenia było:
 
- upowszechnienie dorobku naukowego związanego z marką firmy rodzinnej,
- popularyzacja wyników badań, które dotyczą wizerunku i reputacji firm rodzinnych,
- promocja dobrych praktyk w zakresie budowania marki firmy rodzinnej,
- sformułowanie rekomendacji dotyczących sposobu kształtowania atrakcyjnego wizerunku firmy rodzinnej wśród studentów i absolwentów szkół wyższych,
- zwrócenie uwagi na znaczenie marki w budowaniu wartości współczesnego przedsiębiorstwa.
 
 
Program konferencji:

Rejestracja uczestników (godz. 9:00-9:40)

Wystąpienia otwierające (godz. 9:40-10:00)

Janusz Piechociński – były Wicepremier i Minister Gospodarki RP
prof. SGH dr hab. Roman Sobiecki - Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
prof. SGH dr hab. Jan Klimek - Kierownik Zakładu Przedsiębiorstwa Rodzinnego
Małgorzata Mączyńska – przedstawiciel patrona konferencji (PARP)

10:00-12:30 Sesja I:
 • prof. UP dr hab. Zygmunt Waśkowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) – Ambush Marketing jako sposób budowania wizerunku przedsiębiorstwa
 • prof. dr hab. Barbara Dobiegała-Korona (SGH w Warszawie) – Znaczenie marki w budowie wartości współczesnego przedsiębiorstwa
 • prof. dr hab. Jacek Kall (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu) – Kiedy nazwisko staje się marką
 • dr hab. Wojciech Popczyk (Uniwersytet Łódzki) – Reputacja i wizerunek przedsiębiorstwa rodzinnego jako efekt kapitału społecznego rodziny
 • dr Alicja Hadryś-Nowak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) – Family Business Branding – czy marka firmy rodzinnej pomaga w ekspansji międzynarodowej?
 • prof. dr hab. Marcin Wojtysiak-Kotlarski  (SGH w Warszawie) – Firma rodzinna a start-up
 • dyskusja
12:30-12:45 Przerwa

12:45-13:30 Sesja II:
 • Arkadiusz Zalewski (Prezes firmy Kapitał Intelektualny) – Filozofia prowadzenia biznesu w firmach rodzinnych a kapitał intelektualny
 • Konrad Bugiera, Eleni Tzoka-Stecka (Fundacja Firmy Rodzinne) – Drzewko Firma Rodzinna marka parasolowa komunikująca wspólne wartości
 • Anna Nalazek (Prezes Zarządu Brand Innovation) – Budowanie marki firmy rodzinnej – szanse i wyzwania
13:30-15:00 Sesja III: "Jak budowaliśmy markę firmy rodzinnej?" - doświadczenia polskich firm
 • Firma Rodzinna Makarczykowie - Dariusz Makarczyk
 • CICHE International Trade & Investment - Diana Cichy, Linda Stanowska
 • PH Royal - Piotr Barczak

Poczęstunek i networking


Referaty wygłoszone w ramach konferencji zostaną opublikowane w monografii.
Rada Naukowa Konferencji:
 
Prof. dr hab. Barbara Dobiegała-Korona
Prof. zw. dr hab. Jan Jeżak
Prof. SGH dr hab. Jan Klimek
Prof. WSB dr hab. Jacek Kall
Prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska
dr hab. Wojciech Popczyk
Prof. WSB dr hab. Krzysztof Safin
Prof. SGH dr hab. Roman Sobiecki
Prof. UEP dr hab. Zygmunt Waśkowski
Prof. dr hab. Jan W. Wiktor
dr Alicja Hadryś-Nowak
dr Adrianna Lewandowska
dr Jacek Lipiec
dr inż. Ewa Więcek-Janka
dr Beata Żelazko
 
 
Komitet Organizacyjny:
 
Prof. dr hab. Jan Klimek – przewodniczący
dr Beata Żelazko – zastępca przewodniczącego
dr Jacek Lipiec
mgr Anna Bakota-Fathi
mgr Agnieszka Kiersnowska
 

Kontakt:
Instytut Przedsiębiorstwa
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Tel. (22) 564 95 38, (22) 564 92 26
E-mail: abakot@sgh.waw.pl, ip@sgh.waw.pl
 
 
Partnerzy:

Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości   Związek Rzemiosła Polskiego     Izba Rzemieślnicza


Patronat:

     Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości      Marketing i Rynek