Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Relacja z wykładu Aksjologia Zarządzania
KNoP - Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa - Konferencje i seminaria
 

 Wykład Prof. dr hab. Jana Klimka w ramach Seminarium Naukowego „AKSJOLOGIA ZARZĄDZANIA”

 
W dniu 20 listopada 2014 r. – w ramach Seminarium Naukowego „Aksjologia Zarządzania” prof. dr hab. Jan Klimek wygłosił wykład nt. „Innowacyjność w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw”.
 
Wykład składał się z 5 części.
  • W pierwszej – zatytułowanej „Metodyka badania innowacyjności” zostały przedstawione różne ujęcia definicyjne innowacyjności oraz wskazane główne podejścia badawcze w tym obszarze.
  • Druga część wykładu pn. „Innowacyjność rzeczywista vs. Innowacyjność pozorna” poświęcona była kategoryzacji przedsiębiorstw ze względu na ich zdolność do innowacji.
  • W trzeciej części zostały zaprezentowane dane statystyczne i wyniki zrealizowanych w Polsce badań dotyczących innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw.
  • Czwartą część wykładu stanowiły rozważania na temat oddziaływania pomocy publicznej na innowacyjność sektora MŚP.
  • Ostatnia część wykładu obejmowała sformułowanie wniosków i rekomendacji.
Postawione przez Profesora we wstępie do wykładu pytanie, czy sektor MŚP w Polsce jest innowacyjny, wywołało dyskusję, w której głos zabrali wybitni badacze zjawiska innowacyjności, przedstawiciele środowiska naukowego SGH, przedstawiciele biznesu, organizatorzy seminarium oraz goście.
 
Obszerna relacja z wykładu już wkrótce. 

IMG_2034.jpg 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg(fot. T. Bielski)