Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Zarządzanie przedsiębiorstwem rodzinnym – koncepcje i problemy
KNoP - Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa - Konferencje i seminaria
 

 Zarządzanie przedsiębiorstwem rodzinnym – koncepcje i problemy

 
W dniach 12–13 maja 2015 r. w Gdańsku-Jelitkowie odbyła się konferencja naukowa Zarządzanie przedsiębiorstwem rodzinnym – koncepcje i problemy. Było to już trzecie wydarzenie naukowe poświęcone problematyce family business zorganizowane przez Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego we współpracy z Pomorską Izbą Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W konferencji udział wzięli naukowcy prowadzący badania i popularyzujący wiedzę o firmach rodzinnych, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji zrzeszających przedsiębiorców.

Program pierwszego dnia konferencji:
 1. Powitanie gości przez prof. dr hab. Jana Klimka – Dyrektora Instytutu Przedsiębiorstwa i Kierownika Zakładu Przedsiębiorstwa Rodzinnego SGH w Warszawie.
 2. Otwarcie konferencji przez Prodziekana Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH prof. dr hab. Gabriela Główkę oraz Dyrektora Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MŚP – pana Dariusza Gobisa.
 3. Wystąpienie prof. dr hab. Jana Klimka nt. Uwarunkowania procesu zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym.
 4. Wystąpienie prof. dr hab. Krzysztofa Safina z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nt. Potencjał sukcesyjny polskich przedsiębiorstw rodzinnych.
 5. Sesja tematyczna Strategia marki firmy rodzinnej:
  • wystąpienie dr inż. Jacka Lipca, SGH,
  • wystąpienie właścicielki i zarazem prezeski firmy rodzinnej BASE GROUP – pani Barbary Sergot-Golędzinowskiej,
  • wystąpienie przedstawicieli agencji kreatywnej BE7 z Gdańska – Paulina Trędowska, Marcin Jasiński.
 6. Panel dyskusyjny dotyczący umiędzynarodowienia działalności gospodarczej firm rodzinnych z udziałem Dyrektora Departamentu Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki – pana Tomasza Salomona (dyskusja moderowana przez prof. dr hab. Marcina Wojtysiaka-Kotlarskiego, SGH).

 

Program drugiego dnia konferencji (prezentacje referatów):

 

 

 1. Dr Ewa Więcek-Janka (Politechnika Poznańska) Biznesowa odpowiedzialność rodziny;
 2. Dr Krystyna Leszczewska (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży) Specyfika zachowań rynkowych firm rodzinnych;
 3. Dr Olga Martyniuk (Uniwersytet Gdański) Efektywność polskich przedsiębiorstw rodzinnych notowanych na rynku New Connect;
 4. Marek Wojtas (Firma Telvis Sp. z o.o.) Współpraca małej firmy rodzinnej w ramach grupy przedsiębiorstw na przykładzie firmy Telvis sp zoo i Centrum Naukowo-przemysłowego EMAG;
 5. Dr Andrzej Marjański (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi) Strategie małych firm rodzinnych;
 6. Łukasz Tylczyński (Instytut Biznesu Rodzinnego w Poznaniu) Proces sukcesji z perspektywy sukcesora i diagnoza sytuacji sukcesyjnej w poszczególnych branżach. Analiza wyników I edycji badania Global University Entrepreneurial Spirit Student's Survey;
 7. Dr Dariusz Turek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) Ciemna strona przedsiębiorstw rodzinnych: Dysfunkcje i patologie w firmach rodzinnych;
 8. Dr Wojciech Nagel  (GPW w Warszawie) Compliance i dobre praktyki w firmie rodzinnej - zakres stosowalności;
 9. Dr Beata Chmielewiec (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) Wyzwania dla kształtowania proinnowacyjnego środowiska pracy w firmach rodzinnych.

 

Relacja z konferencji i zdjęcia: Pomorska Izba Rzemieślicza MSP; Gazeta SGH, s. 32-33.


DSC_0134_1822_Jelitkowo-Konferencja_Januszewski_s.jpg

foto: Piotr Januszewski