Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Konferencje i seminaria – Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KNoP - Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa - Konferencje i seminaria
 

 Konferencje i seminaria

 
Konferencja Dzień Przedsiębiorczości Rodzinnej w SGH  
8 listopada 2021 r.

formuła hybrydowa

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pn. Dzień Przedsiębiorczości Rodzinnej w SGH (w formule hybrydowej), która odbędzie się 8.11.2021 r. (godz. 10:00-14:30) w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Wydarzenie będzie okazją do prezentacji wyników najnowszych badań naukowych dotyczących polskich przedsiębiorstw rodzinnych, wymiany poglądów na temat aktywności instytucji otoczenia biznesu w zakresie kształtowania klimatu dla przedsiębiorczości rodzinnej, a także sformułowania rekomendacji służących profesjonalizacji zarządzania podmiotami rodzinnymi.
Rejestracja: formularz rejestracji
Link do Wydarzenia online: 
 


***

zaproszenie 14.04.21.JPG

Rejestracja:

MS TEAMS:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af65172cc91194973bacfc76d314465d4%40thread.tacv2/1615456848163?context=%7b%22Tid%22%3a%22164e1b0e-c8e5-41a9-9bbb-6f7ed40eef04%22%2c%22Oid%22%3a%224c57d292-3e8a-46dd-a08c-360cd1863e17%22%7d


***


X Konferencja Naukowa z cyklu "Firmy Rodzinne"  7-8.06.2021 r.

Serdecznie zapraszamy na X Konferencję Naukową z cyklu "Firmy Rodzinne", której współorganizatorem jest Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego. Tegoroczna konferencja odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2021 r. w formule mieszanej (we Wrocławiu, w Hotelu Patio, Kino Nowe Horyzonty – forma tradycyjna oraz online). Jej celem jest: 
  • usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy na temat polskich przedsiębiorstw rodzinnych – podsumowanie dotychczasowego dorobku polskich badaczy,
  • wskazanie potencjalnych nowych kierunków badań,
  • omówienie sposobów popularyzacji przedsiębiorczości rodzinnej jako przedmiotu dydaktyki,
  • rozwinięcie projektu Sieć Badaczy Firm Rodzinnych FaBeRNet,
  • integracja środowiska naukowego zajmującego się problematyką przedsiębiorstw rodzinnych oraz przedstawicieli praktyki,
  • rozważenie możliwości podjęcia współpracy w ramach projektów badawczych i innych przedsięwzięć.
W pierwszym dniu konferencji odbędzie się panel dyskusyjny "Wiedza, której oczekują przedsiębiorcy rodzinni", który poprowadzi prof. dr hab. Jan Klimek.

Więcej informacji o wydarzeniu oraz link do formularza rejestracyjnego:
http://konferencja.firmyrodzinne.san.edu.pl/rejestracja-registration-1


***


Konferencja naukowa "Kompetencje przedsiębiorcze w teorii i praktyce"  27.10.2017 r.
 


W dniu 27 października 2017 r. Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego w Instytucie Przedsiębiorstwa zorganizował konferencję naukową  poświęconą tematyce kompetencji przedsiębiorczych. Konferencja była okazją do popularyzacji dorobku naukowego oraz wymiany poglądów w gronie osób zainteresowanych problematyką kompetencji przedsiębiorczych uznawanych za kluczowy czynnik sukcesu w biznesie oraz rozwoju osobistym każdego człowieka. Ponadto, celem wydarzenia było zwrócenie uwagi na nowe pola badawcze w tym obszarze oraz wskazanie możliwości współdziałania nauki i biznesu w opracowywaniu koncepcji badania i kształtowania kompetencji przedsiębiorczych.
 
 
Zakres tematyczny konferencji:

1. Istota i diagnozowanie kompetencji przedsiębiorczych
2. Kompetencje przedsiębiorcze jako czynnik sukcesu w życiu zawodowym
3. Kompetencje przedsiębiorcze a intraprzedsiębiorczość
4. Rola instytucji otoczenia biznesu w kształtowaniu kompetencji przedsiębiorczych
5. Przedsiębiorczość kobiet w Polsce
6. Nauczanie przedsiębiorczości i nauczanie dla przedsiębiorczości – innowacje w edukacji i ewaluacji

Program konferencji do pobrania

27.10.2017_1.JPG 27.10.2017_2.JPG 27.10.2017_3.JPG 27.10.2017_4.JPG

(fot. M. Górski)
 Startup Inspiration Lab Event 2: Pitch your Social Business Idea  08.12.2016

Startup_Inspiration_Lab_logo.pngGet ready for the second edition of the Startup Inspiration Lab: a space to share your ideas and experience, and pitch in front of enthusiasts of the startup environment!

For this edition we have Captain Jerzy Radomski, a special guest who has sailed in the longest voyage in the Polish sailing history. Captain Radomski will tell us about his 32-year trip around the world, his encounters with real-life pirates in the red sea, his animal companions and other exciting sailing experiences.

Following, there will be a slot for 10-minute pitches for the teams participating in the social business challenge in relation to sailing.

This edition's speakers:
- The trash challenge
- Sailing School
- Black Diamond App
- Escape room

Finally the event participants will be able to vote for their favorite ideas.

6:00 pm - Arrival
6:10 pm - Intro & Welcome - Prof. Marcin Wojtysiak-Kotlarski
6:15 pm - Talk by Capt. Jerzy Radomski
7:00 pm - 10-minute pitches
7:40 pm - Q&A

Startup Inspiration Lab is a series of events which will create a forum for exchanging ideas and networking of the startup environment. We invite representatives of the world of business theory and business practice who will share their knowledge and experience with students, entrepreneurs and academics. Startup Inspiration Lab is organized by the Institute of Enterprise at the Collegium of Business Administration of SGH Warsaw School of Economics. Startup Inspiration Lab is coordinated by Professor Marcin Wojtysiak-Kotlarski.

Strona Startup Inspiration Lab

Strona wydarzenia (Facebook)Finanse przedsiębiorstwa rodzinnego 
 02.06.2016 r.


W dniu 2 czerwca 2016 r. Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego w Instytucie Przedsiębiorstwa wraz z Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Związkiem Rzemiosła Polskiego oraz Fundacją Małych i Średnich Przedsiębiorstw zorganizował konferencję poświęconą finansom przedsiębiorstwa rodzinnego.
 
 
 
 
 
 
Dzień Przedsiębiorczości Rodzinnej  18.11.2015 r.
tytuł.jpg


W dniu 18 listopada 2015 r. - w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości - w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się konferencja Kreatywność i przedsiębiorczość w zarządzaniu organizacjami. Patronat nad wydarzeniem zorganizowanym przez Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego objęła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Relacja Dnia Przedsiębiorczości Rodzinnej

Zarządzanie przedsiębiorstwem rodzinnym – koncepcje i problemy 12–13 maja 2015 r.

zarzadzanie przedsiebiorstwem rodzinnym.jpgW dniach 12–13 maja 2015 r. w Gdańsku-Jelitkowie Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego we współpracy z Pomorską Izbą Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw zorganizował konferencję Zarządzanie przedsiębiorstwem rodzinnym – koncepcje i problemy.

Relacja z konferencji 12–13 maja 2015 r. w Gdańsku-Jelitkowie.
Wykład Prof. dr hab. Jana Klimka w ramach Seminarium Naukowego „Aksjologia Zarządzania”
 
 
Innowacyjność  kopia.jpg
 
 
 
 
W dniu 20 listopada 2014 r. – w ramach Seminarium Naukowego „Aksjologia Zarządzania” prof. dr hab. Jan Klimek wygłosił wykład nt. „Innowacyjność w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw”.
 
 
 
 
 
 
 
Dzień Przedsiębiorczości Rodzinnej  18.11.2014 r.
 
 
 
 
 
18 listopada 2014 r. Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego Instytutu Przedsiębiorstwa zorganizował DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI RODZINNEJ w ramach projektu Światowy Tygodzień Przedsiębiorczości.
 
 
 
 
 
 
 
 
Innowacyjność przedsiębiorstw rodzinnych  23-24.09.2014 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
W dniach 23-24 września 2014 r. Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego Instytutu Przesiębiorstwa wspólnie z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zoragnizował konferencję naukową pt. Innowacyjność przedsiębiorstw rodzinnych.