Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna : Oferta dydaktyczna – Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KNoP - Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa - Oferta dydaktyczna
 

 Oferta edukacyjna

 
Pracownicy Zakładu prowadzą seminaria magisterskie, licencjackie i doktoranckie.

 

Oferta pracowników Zakładu Przedsiębiorstwa Rodzinnego

 

dr hab. Jan Klimek, prof. SGH 

 • Tematyka badań własnych 
  warunki funkcjonowania współczesnych organizacji; przedsiębiorczość w Polsce; zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

 • Oferta dydaktyczna
  132110-1017 Etyka w biznesie
  222160-1017 Etyka w biznesie
  220500-1017 Przedsiębiorczość
  121360-1017 Trening przedsiębiorczości
  238730-1017 Zarządzanie sobą

 • Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)
  196771 LIC ST LIC S-N LIC POP
  296771 MGR ST MGR S-N MGR POP

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych
  Warunki funkcjonowania współczesnych organizacji. Przedsiębiorczość w Polsce. Problematyka małych i średnich przedsiębiorstw. Społeczna odpowiedzialność w biznesie w sektorze MŚP. Etyka w biznesie. Mikroprzedsiębiorstwa i firmy rodzinne w Polsce.
 
dr Beata Chmielewiec
 • Tematyka badań własnych
  ekonomiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi; efektywność polityki personalnej; pomiar i rozwój kapitału ludzkiego; inwestycje w kapitał ludzki; wkład kapitału ludzkiego w osiąganie celów organizacji; rynek pracy; polityka państwa na rynku pracy.

 • Oferta dydaktyczna
  222110-0988 Ekonomia pracy
  137070-0988 Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich
  234000-0988 Wartościowanie i ocena pracy
  222600-0988 Zarządzanie kapitałem ludzkim
  120710-0988 Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)
  196761 LIC ST LIC S-N LIC POP
  296761 MGR ST MGR S-N MGR POP

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych 
  Zatrudnienie, bierność, bezrobocie. Aktywna i pasywna polityka państwa wobec rynku pracy. Elastyczność i deregulacja rynku pracy. Integracja systemu kształcenia i rynku pracy. Nowoczesne narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim w firmie. Rola kapitału ludzkiego w kreowaniu wartości firmy. Inwestycje w kapitał ludzki organizacji. Efektywność polityki personalnej. Dział HR jako partner strategiczny zarządu.
dr Marek Laszuk
 • Oferta dydaktyczna
  238380-0327 Inkubator przedsiębiorczości
  220500-0327 Przedsiębiorczość
  121360-0327 Trening przedsiębiorczości
  110640-0327  Zarządzanie 
 • Oferta seminariów

  195471 LIC ST LIC S-N LIC POP 

  295471 MGR ST MGR S-N MGR POP 

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych
  Zagadnienia szeroko rozumianej przedsiębiorczości i zarządzania. Kreowanie przedsiębiorczości wewnętrznej w dużej organizacji. Przedsiębiorcze zarządzanie. Motywowanie. Techniki heurystyczne. Rozwój przedsiębiorczości własnej. Start-up. Kierowanie zmianą.

dr hab. inż. Jacek Lipiec

 • Tematyka badań własnych
  finanse; firmy rodzinne.

 • Oferta dydaktyczna
  131201-1134 Corporate Financial Liquidity Management
  220501-1134 Entrepreneurship
  223280-1013 Finansowanie i wycena spółek technologicznych
  121541-1134 Methods of Companies' Valuations
  137560-1134 Zarządzanie firmą rodzinną

 • Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)
  199971  LIC ST LIC S-N LIC POP
  299971  MGR ST MGR S-N MGR POP

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych
  Zarządzanie firmą rodzinną. Finanse. Przedsiębiorczość.

dr Beata Żelazko
 • Tematyka badań własnych
  przedsiębiorczość rodzinna i technologiczna Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw; strategie konkurencji i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; marketing terytorialny i marketing przedsiębiorstw; zarządzanie marką.

 • Oferta dydaktyczna
  231420-0964 Strategie konkurencji i rozwoju polskich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej
  120369-0964 Nauka o przedsiębiorstwie (e-learning)
  120360-0964 Nauka o przedsiębiorstwie
  222300-0964 Marketing terytorialny
  222300-0542 Marketing terytorialny
  130400-0964 Marketing usług
  234620-0964 Współczesny rynek turystyczny

  238730-1017 Zarządzanie sobą

 • Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)
  191571 LIC ST LIC S-N LIC POP
  291571 MGR ST MGR S-N MGR POP

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych
  Przedsiębiorczość technologiczna. Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstw. Rynek usług w Polsce i zarządzanie firmą usługową. Kooperacja, innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw.  Lokalizacja działalności gospodarczej - aspekt marketingowy. Marketing (w tym marketing terytorialny).

 

 Oferta dydaktyczna