Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Zakład Zarządzania Innowacjami

 
Zakład Zarządzania Innowacjami w ramach Instytutu Przedsiębiorstwa powstał z przekształcenia Katedry Zarządzania Innowacjami na mocy zarządzenia nr 58 Rektora Szkoły Głównej Handlowej z 14 października 2013 roku.
 
Kierownikiem Zakładu jest prof. dr hab. Krystyna Poznańska.
 

 Informacje

 

Medal KEN dla Pani Prof. dr hab. Krystyny Poznańskiej

​W dniu 12 października 2022r. w czasie inauguracji roku akademickiego medalem KEN za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczona została Pani prof. dr hab. Krystyna Poznańska, kierownik Zakładu Zarządzania Innowacjami w Instytucie Przedsiębiorstwa. Serdecznie gratulujemy Pani Profesor!

więcej

Złoty Krzyż Zasługi dla Prof. dr hab. Krystyny Poznańskiej

4 października 2017 r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaingurowała rok akademicki 2017/2018. W uroczystości wziął udział m.in. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Po wystąpieniu JM Rektora SGH Prof. Marka Rockiego, Pan Prezydent odznaczył pracowników akademickich SGH za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej. Wśród odznaczonych była Prof. dr hab. Krystyna Poznańska, Kierownik Zakładu Zarządzania Innowacjami, która otrzymała z rąk Prezydenta RP Złoty Krzyż Zasługi za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju nauki.

więcej

Tytuł naukowy profesora dla dr hab. Krystyny Poznańskiej

11 stycznia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych była profesor nauk ekonomicznych Krystyna Poznańska, kierownik Zakładu Zarządzania Innowacjami Instytutu Przedsiębiorstwa KNoP.

więcej

 

 Oferta dydaktyczna

 

Prof. Krystyna Poznańska

Zrealizowane projekty badawcze

Projekty krajowe:

1/Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej, grant MNiSzW, 0244/h022/2003/25.

2/Procesy tworzenia wiedzy, transferu osiągnięć naukowych i technologicznych do przemysłu i ich wpływ na rozwój gospodarczy, grant MNiSZW, 370/N-COST/2008/0.

3/ Warunki zdynamizowania innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce, NCN, 2013/ 09//B/HS4/02.

4/ Wypracowanie standardów zarządzania prawami i własnością intelektualną – IP Management Poland, realizowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”, koordynacja projektu Politechnika Warszawska.

5/ Innowacyjność przedsiębiorstw na Mazowszu oraz współpraca ze szkołami wyższymi, projekt realizowany w ramach POKL.

Projekty międzynarodowe

- Program Poland-American- Ukraine-Cooperation Initiative (PAUCI),

-Program Współpracy w dziedzinie Badań Naukowych i Technologicznych ( European Co-operation in the field of Science an Technical Research),

- Program SOCO ( The Social Consequences of Economic Transformation in East-Central Europe) , Institut fuer die Wissenschaften von Menschen, Wien.

 
 
 

 Wydarzenia

 
 

 Kierownik jednostki