Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna : Oferta dydaktyczna – Zakład Zarządzania Innowacjami | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KNoP - Katedra Zarządzania Innowacjami - Oferta dydaktyczna
 

 Oferta Edukacyjna

 

​W ramach dydaktyki dla studiów licencjackich i magisterskich, pracownicy naukowo-dydaktyczni Zakładu oferują szereg przedmiotów związanych przede wszystkim z różnymi zagadnieniami z zakresu zarządzania.

Zakład Zarządzania Innowacjami prowadzi również specjalność międzykierunkową "Zarządzanie innowacjami" na poziomie studiów magisterskich.
 

Poniżej prezentujemy ofertę pracowników Zakładu w zakresie przedmiotów i seminariów na rok akademicki 2019/2020:


prof. dr hab. Krystyna Poznańska

​​​​​Tematyka badań własnych:
Innowacyjność przedsiębiorstw. Strategie rozwoju i konkurencji przedsiębiorstw, w szczególność małych i średnich przedsiębiorstw. Analiza strategiczna. Transfer wiedzy i technologii. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi.
​​​Oferta dydaktyczna:

137060-0469 Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej

120360-0469 Nauka o przedsiębiorstwie

237020-0469 Przedsiębiorczość technologiczna

237021-0469 Technology Entrepreneurship

234080-0469 Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie

​​​​​​​​Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium):
190001            LIC ST LIC S-N LIC POP

291971            MGR ST MGR S-N MGR POP

​Problematyka proponowanych prac dyplomowych:

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Innowacje i działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw. Współpraca przedsiębiorstw z instytucjami naukowymi. Polityka innowacyjna w Polsce i w krajach wysoko rozwiniętych. Zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach. Strategie rozwoju i konkurencji przedsiębiorstw. Transfer wiedzy i osiągnięć naukowych do biznesu.


Tematyka badań własnych: 

Zarządzanie innowacjami; zarządzanie własnością intelektualną; zarządzanie strategiczne; przedsiębiorczość korporacyjna. 

​Oferta dydaktyczna:

120591-1028 Competitive Strategies 

234791-1028 Managing Research and Development (R&D) in Transnational Corporations 

234790-1028 Zarządzanie działalnością badawczo-rozwojową (B+R) w korporacjach transnarodowych

222621-1028 Strategic Management

​​Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium):
290001           MGR ST MGR S-N MGR POP ​

​Problematyka proponowanych prac dyplomowych:
​Zarządzanie innowacjami. Biznes międzynarodowy. Zarządzanie strategiczne.


dr hab. Jacek Wysocki

​Tematyka badań własnych:
Zarządzanie strategiczne; Metody analizy strategicznej; Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych; Analizy ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw; Analizy sektorowe i branżowe; Źródła przewagi konkurencyjnej i wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw.
​Oferta dydaktyczna:
238420-0644 Strategie rozwoju przedsiębiorstwa - analiza przypadków 
222620-0644 Zarządzanie strategiczne
​Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium):
190001            LIC ST LIC S-N LIC POP
290001            MGR ST MGR S-N MGR POP
​Problematyka proponowanych prac dyplomowych:
Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie. Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa. Zarządzanie innowacjami i strategie innowacji Żródła konkurencyjności przedsiębiorstw Ekologizacja działalności produkcyjnej przedsiębiorstw i inicjatywy ekologizacyjne.
 

 Oferta dydaktyczna