Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna : Oferta dydaktyczna – Zakład Zarządzania Innowacjami | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KNoP - Katedra Zarządzania Innowacjami - Oferta dydaktyczna
 

 Oferta Edukacyjna

 

​W ramach dydaktyki dla studiów licencjackich i magisterskich, pracownicy naukowo-dydaktyczni Zakładu oferują szereg przedmiotów związanych przede wszystkim z różnymi zagadnieniami z zakresu zarządzania.

Zakład Zarządzania Innowacjami prowadzi również specjalność międzykierunkową "Zarządzanie innowacjami" na poziomie studiów magisterskich.
 

Poniżej prezentujemy ofertę pracowników Zakładu w zakresie przedmiotów i seminariów na rok akademicki 2022/2023:

prof. dr hab. Krystyna Poznańska

​​​​​Tematyka badań własnych:
Innowacyjność przedsiębiorstw. Strategie rozwoju i konkurencji przedsiębiorstw, w szczególność małych i średnich przedsiębiorstw. Analiza strategiczna. Transfer wiedzy i technologii. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi.
​​​Oferta dydaktyczna:

120360-0469 Nauka o przedsiębiorstwie

137060-0469 Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami

230500-0469 Koncepcje zarządzania zorientowane na innowacje (wspólnie z: mgr Jan M. Janiszewski)

234080-0469 Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie

237021-0469 Technology Entrepreneurship (wspólnie z: dr Kamil M. Kraj)

​​​​​​​​Oferta seminariów:

Licencjackie: stacjonarne, popołudniowe, sobotnio-niedzielne

Magisterskie: stacjonarne, popołudniowe, sobotnio-niedzielne

​Problematyka proponowanych prac dyplomowych:

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Innowacje i działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw. Współpraca przedsiębiorstw z instytucjami naukowymi. Polityka innowacyjna w Polsce i w krajach wysoko rozwiniętych. Zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach. Strategie rozwoju i konkurencji przedsiębiorstw. Transfer wiedzy i osiągnięć naukowych do biznesu.

dr hab. Jacek Wysocki, prof. SGH

​Tematyka badań własnych:
Zarządzanie strategiczne; Metody analizy strategicznej; Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych; Analizy ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw; Analizy sektorowe i branżowe; Źródła przewagi konkurencyjnej i wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw.
​Oferta dydaktyczna:

131430-0644 Ocena projektów inwestycyjnych (wspólnie z: mgr Jan M. Janiszewski)

222620-0644 Zarządzanie strategiczne

238420-0644 Strategie rozwoju przedsiębiorstwa - analiza przypadków 
Oferta seminariów:

Licencjackie: stacjonarne, popołudniowe, sobotnio-niedzielne

Magisterskie: stacjonarne, popołudniowe, sobotnio-niedzielne

​Problematyka proponowanych prac dyplomowych:
Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie. Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa. Zarządzanie innowacjami i strategie innowacji Żródła konkurencyjności przedsiębiorstw Ekologizacja działalności produkcyjnej przedsiębiorstw i inicjatywy ekologizacyjne.
​Tematyka badań własnych: 

Zarządzanie innowacjami; zarządzanie własnością intelektualną; zarządzanie strategiczne; przedsiębiorczość korporacyjna. 

Oferta dydaktyczna:

121401-1028 Management in International Business

230221-1028 Intellectual Property Management in Enterprises

234081-1028 Innovation Management in an Enterprise

234790-1028 Zarządzanie działalnością badawczo-rozwojową (B+R) w korporacjach transnarodowych

234791-1028 Managing Research and Development (R&D) in Transnational Corporations

​​Oferta seminariów:

Licencjackie: stacjonarne (także w języku ang.), popołudniowe, sobotnio-niedzielne

Magisterskie: stacjonarne (także w języku ang.), popołudniowe, sobotnio-niedzielne

​Problematyka proponowanych prac dyplomowych:

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw. Strategia innowacji przedsiębiorstwa. Przedsiębiorczość technologiczna. Korporacje transnarodowe.

Współprowadzący zajęcia:

230500-0469 Koncepcje zarządzania zorientowane na innowacje (wspólnie z: prof. dr hab. K.Poznańska)

131430-0644 Ocena projektów inwestycyjnych (wspólnie z: dr hab. J.Wysocki, prof. SGH) 

 Oferta dydaktyczna