Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Jacek Wysocki - publikacje
KNoP - Katedra Zarządzania Innowacjami - Publikacje
 

 dr hab. Jacek Wysocki

 

​Wykaz ważniejszych publikacji:

  1. Innowacje – ocena w ujęciu mikro, mezo i makro, red. A. Kałowski, J. Wysocki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, (redakcja i współautorstwo).
  2. The Objectives of Corporate Restructuring in Dynamic and Turbulent Markets, International Journal of Contemporary Management, Vol 13, No 1, Faculty of Management and Social Communication, Jagiellonian University, Krakow 2014, (współautor).
  3. Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych. Wybrane zagadnienia, red. A. Kałowski, J. Wysocki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, (redakcja i współautorstwo).
  4. Innowacje w strategii rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] Kształtowanie procesów innowacyjnych w nowoczesnych organizacjach, SOOIPP Annual 2012, red. W. Downar, P. Głodek, Zeszyty Naukowe nr 714, Ekonomiczne problemy usług nr 90, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
  5. Innowacje produktowe na przykładzie rozwiązania dedykowanego do obsługi faktur elektronicznych, [w:] Strategiczne podstawy przedsiębiorczości opartej na wiedzy, red. P. Niedzielski, K. Matusiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
  6. Wpływ systemów informatycznych na zarządzanie przedsiębiorstwem, [w:] Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010
  7. Wykorzystanie technologii informatycznych w przedsiębiorstwie, [w:] Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia, red. I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
  8. Rola zasobów i umiejętności w kształtowaniu strategii rozwojowych przedsiębiorstwa, [w:] Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, red. A. Herman, K. Poznańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
  9. Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Metody analizy – przykłady, red. St. Jurek-Stępień, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007, (współautor).
  10. Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej, red. Z. Pierścionek i St. Jurek-Stępień, SGH, Warszawa 2006, (współautor).