Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
O Zakładzie : O Zakładzie – Zakład Zarządzania Innowacjami | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KNoP - Katedra Zarządzania Innowacjami - O Zakładzie
 

 O Zakładzie

 

Zakład Zarządzania Innowacjami w ramach Instytutu Przedsiębiorstwa powstał z przekształcenia Katedry Zarządzania Innowacjami na mocy zarządzenia Rektora SGH z dn.14 października 2013 roku.

Katedra Zarządzania Innowacjami została utworzona we wrześniu 1996 roku z inicjatywy prof. zw. dr hab. Jerzego Bogdanienko i prof. zw. dr hab. Alicji Sosnowskiej na bazie Zakładu Zarządzania Innowacjami, funkcjonującego wówczas w ramach Katedry Zarządzania Strategicznego.

Pierwszym kierownikiem Katedry został prof. zw. dr hab. Jerzy Bogdanienko. We wrześniu 1998 roku kierownictwo Katedry objęła prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska, która pełniła tę funkcję do września 2005 roku.

W pierwszych latach funkcjonowania Katedry zainteresowania naukowe oraz badania naukowe pracowników Katedry koncentrowały się na problematyce: zarządzania projektami badawczymi, wykorzystania nowych technologii w przedsiębiorstwach, zarządzania wiedzą oraz ekonomicznych problemach rozwoju i zarządzania w energetyce.

We wrześniu 2005 roku prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska przeszła na emeryturę, zaś kierownikiem Katedry została prof. dr hab. Krystyna Poznańska, która od października 2013 roku jest Kierownikiem Zakładu Zarządzania Innowacjami. 

Biorąc pod uwagę wyzwania globalnego rynku, profil Zakładu uległ dalszemu rozszerzeniu o takie zagadnienia, jak:

  • przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw,
  • strategie technologiczne przedsiębiorstw,
  • działalność badawczo-rozwojowa korporacji transnarodowych,
  • transfer technologii oraz współpraca przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia w zakresie innowacji,
  • źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
  • zarządzanie w sektorze publicznym.