Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Dr hab. Jacek Wysocki, prof. SGH

 

kontakt e-mail: Jacek.Wysocki (w domenie sgh.waw.pl)

 

Aktywność naukowa i zawodowa

 • 2014 i od 2018: Kierownik podyplomowych studiów Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjno-innowacyjnych
 • 2011-2013: Członek Komisji Rekrutacyjnej dla studiów pierwszego stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2012/2013 i 2011/2012
 • 2011-2012: Koordynator MPPD z UoC (Kolonia) - projekt o charakterze międzynarodowym
 • od roku 2009: Opiekun ścieżki dydaktycznej, obecnie specjalności międzykierunkowej "Zarządzanie innowacjami"
 • od roku 2008: Adiunkt w Katedrze Zarządzania Innowacjami (obecnie Zakład Zarządzania Innowacjami w Instytucie Przedsiębiorstwa)
 • 2008: Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych”
 • 2007: Uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu
 • 2003-2005: Udział w projekcie badawczym MNiI (finansowanym przez KBN) pt. "Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach UE"
 • 2002-2005: Przedstawiciel młodszych pracowników nauki w Radzie Naukowej Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w SGH
 • 2003: Ukończenie Studium Doskonalenia Pedagogicznego w SGH
 • 2000: Współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw"
 • 1999: Ukończenie Podyplomowego Studium Inwestycji z zakresu inwestycji kapitałowych i projektów rozwojowych firm
 • 1998 - 1999: Sekretarz Naukowy na Podyplomowym Studium Inwestycji w SGH
Zainteresowania naukowe:
 • Zarządzanie strategiczne (analiza strategiczna i strategie przedsiębiorstw)
 • Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych w warunkach gospodarki rynkowej
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw a źródła przewagi konkurencyjnej
 • Analizy ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw i analizy branżowe 
Zainteresowania pozanaukowe:
 • Sport, turystyka górska
 • Nowe technologie, informatyka