Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Dr hab. Jacek Wysocki, prof. SGH

 

kontakt e-mail: Jacek.Wysocki (w domenie sgh.waw.pl)

Aktywność naukowa i zawodowa:

  • 2022 do teraz: Opiekun praktyk studenckich na kierunku Zarządzanie w SGH (I i II stopień)

  • 2020 do teraz: Sekretarz naukowy Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie wydawanego w KNoP

  • 2019: Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (SGH)

  • 2019, 2017, 2014: Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej przyjmującej egzaminy dyplomowe na studiach magisterskich i licencjackich

  • 2018 do teraz: Kierownik Studiów Podyplomowych Przygotowanie i Ocena Projektów Inwestycyjno-innowacyjnych

  • 2016 - 2019: Członek Rady Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

  • 2014: Kierownik podyplomowych studiów Przygotowanie i Ocena Projektów Inwestycyjno-innowacyjnych

  • 2014: Kingston University - Kingston Business School in London, Innovation and Strategic Management Department, wyjazd szkoleniowy ERASMUS+ ST

  • 2011 - 2013: Członek Komisji Rekrutacyjnej dla studiów I stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2012/2013 i 2011/2012

  • 2011 - 2012: Koordynator Międzynarodowego Programu Podwójnego Dyplomu (MPPD) ustanowionego pomiędzy SGH a Uniwersytetem w Kolonii

  • 2009 - 2010: Koordynator ds. komunikacji w zakresie międzynarodowych programów badawczych pomiędzy KNoP a Punktem Kontaktowym Europejskich Programów Badawczych

  • 2009 do teraz: Opiekun ścieżki dydaktycznej, obecnie specjalności międzykierunkowej "Zarządzanie innowacjami" (w ZZI)

  • 2008: Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych”

  • 2007: Uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (KNoP SGH)

  • 2007: Sekretarz naukowy na Podyplomowym Studium Inwestycji w zakresie Inwestycji Kapitałowych i Projektów Rozwojowych Firm

  • 2003 - 2005: Udział w projekcie badawczym MNiI (finansowanym przez KBN) pt. "Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach UE"

  • 2002 - 2005: Przedstawiciel młodszych pracowników nauki w Radzie Naukowej KNoP w SGH

  • 2003: Ukończenie Studium Doskonalenia Pedagogicznego w SGH

  • 2000: Współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw"

  • 1999: Ukończenie Podyplomowego Studium Inwestycji z zakresu inwestycji kapitałowych i projektów rozwojowych firm

  • 1998 - 1999: Koordynator ds. promocji ścieżek studiów w ramach KNoP

  • 1998 - 1999: Sekretarz Naukowy na Podyplomowym Studium Inwestycji w SGH

  Zainteresowania naukowe:
  • Zarządzanie strategiczne (analiza strategiczna, strategie konkurencyjne, strategie rozwoju przedsiębiorstw)
  • Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych/innowacyjnych w warunkach gospodarki rynkowej
  • Konkurencyjność przedsiębiorstw i źródła przewagi konkurencyjnej
  • Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa i analizy branżowe  
  • Zarządzanie innowacjami i ekoinnowacjami
  • Ekologizacja działalności produkcyjnej (w przedsiębiorstwach)
  • Przedsięwzięcia typu start-up

  Zainteresowania pozanaukowe:
  • Sport, turystyka górska
  • Nowe technologie, informatyka