Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 prof. dr hab. Krystyna Poznańska

 

Kontakt e-mail: Krystyna.Poznanska (w domenie sgh.waw.pl)

Profesor Krystyna Poznańska ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz studia doktoranckie w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH).

W Szkole Głównej Handlowej prof. K.Poznańska uzyskała stopień naukowy doktora, a następnie doktora habilitowanego.

Profesor K. Poznańska odbyła również wiele staży długo- i krótkoterminowych w uczelniach w Niemczech i w Austrii. Była również stypendystką DAAD (po angielsku – German Academic Exchange Service) oraz Fundacji Konrada Adenauera.  

Profesor K.Poznańska pracę naukową rozpoczęła w 1983 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1997 roku została zatrudniona w Katedrze Zarządzania Strategicznego SGH. W latach 2005-2013 była Kierownikiem Katedry Zarządzania Innowacjami, a obecnie jest Kierownikiem Zakładu Zarządzania Innowacjami w ramach Instytutu Przedsiębiorstwa.  

Główne zainteresowania naukowe obejmują tematykę innowacji, transferu technologii oraz instytucjonalnego wspomagania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Profesor K.Poznańska prowadziła prowadziła wiele badań w zakresie wymienionych obszarów tematycznych, uczestnicząc w zespołach badawczych o zasięgu tak krajowym, jak i międzynarodowym.  

Profesor K. Poznańska jest autorką i współautorką około 200 publikacji, wydanych w Polsce, w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych oraz wielu ekspertyz i raportów. Publikowała m.in. w takich czasopismach, jak „Gospodarka Narodowa”, „Przegląd Organizacji”, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, „Journal of Business Venturing”, Zeitschrift fuer Offentliche Unternehmen”.

Wykaz najważniejszych publikacji