Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

The Impact of COVID-19 on Residential Real Estate

2021-04-21 kategoria: informacja konferencja 

​Dnia 12 kwietnia 2021 r. odbyło się webinarium The Impact of COVID-19 on Residential Real Estate, w którym wzięli udział Prof. Jacek Łaszek oraz mgr Joanna Waszczuk, pracownicy Zakładu Analizy Rynków (ZAR) Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie oraz dr Krzysztof Olszewski, współpracujący z ZAR. W spotkaniu wzięli udział również Reiner Martin, główny ekonomista Joint Vienna Institute, Marco LoDuca, doradca w Europejskim Banku Centralnym oraz Ivan Huljak, główny doradca w Narodowym Banku Chorwacji. Na spotkaniu omówiono sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych w strefie euro, Polsce i Chorwacji rok po rozpoczęciu pandemii.

Spotkanie rozpoczął Reiner Martin, który stwierdził, że pandemia COVID-19 wpływa na rynki nieruchomości mieszkalnych na kilka sposobów. Z jednej strony ograniczenia i zwiększone wykorzystanie praktyk pracy zdalnej prawdopodobnie zwiększą popyt na nieruchomości mieszkaniowe, zaś akomodacyjna polityka pieniężna prawdopodobnie poprawi cenową dostępność mieszkaniową. Z drugiej strony spowolnienie gospodarcze i wzrost bezrobocia mogą negatywnie wpłynąć na popyt. Niezwykle trudno jest dokonać ostatecznej oceny skutków oddziaływania pandemii na rynek nieruchomości mieszkaniowych i prawdopodobnie różni się ona w zależności od kraju.

Następnie głos zabrał Marco Lo Duca, który przyjrzał się wpływowi COVID-19 na rynek nieruchomości mieszkaniowych w strefie euro. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w strefie euro pozostają dotychczas odporne pomimo negatywnych skutków gospodarczych pandemii. Oderwanie cen mieszkań od sytuacji ogólnogospodarczej może świadczyć o skali przeszacowania wartości mieszkań i wzroscie ryzyka korekt cen. Odporność rynku nieruchomości można wyjaśnić kilkoma czynnikami:

•    korzystnymi warunkami finansowania nieruchomości mieszkaniowych,
•    udzielaniem gospodarstwom domowym środków wsparcia, takich jak moratoriów pożyczek i programów ochrony miejsc pracy,
•    zwiększonymi oszczędnościami gospodarstw domowych i postrzeganiem mieszkania jako bezpiecznej inwestycji.

Zdaniem ekonomisty negatywnie na podaż mieszkań wpływa spadek aktywności budowlanej. Ponadto ryzyka na rynku nieruchomości mieszkalnych obejmują: niekorzystne warunki gospodarcze w dobie pandemii, wzrost przeszacowania wartości nieruchomości mieszkaniowych i zadłużenia gospodarstw domowych, a także wygaśnięcie programów wsparcia, w szczególności w przypadku przedwczesnego zakończenia ich obowiązywania.

Następnie kolejno wypowiedzieli się Prof. Jacek Łaszek, dr Krzysztof Olszewski oraz mgr Joanna Waszczuk, którzy wyjaśnili, dlaczego polski rynek nieruchomości mieszkaniowych nie ucierpiał wskutek pandemii, chociaż wywołała większy wstrząs dla realnej gospodarki niż światowy kryzys finansowy z lat 2007-2009. Argumentowali oni, że obecna sytuacja jest inna ze względu na trzy główne aspekty. Po pierwsze, rząd i bank centralny bardzo szybko zareagowały na pandemię, co pomogło złagodzić negatywny wpływ na realną gospodarkę. Po drugie, deweloperzy są dobrze skapitalizowani i doświadczeni, co pozwala im stosować strategie konkurencji monopolistycznej w celu ograniczenia podaży i utrzymania wysokich cen. Po trzecie, nabywcy na rynku pierwotnym finansują mieszkania ze znacznym udziałem kapitału własnego. Od 2016 roku prywatni inwestorzy zaczęli kupować wiele lokali na wynajem, tworząc alternatywę dla zaspokajania potrzeb mieszkaniowych przez zakup mieszkań. Autorzy przybliżyli popyt inwestycyjny na RRE prostym modelem rynku pierwotnego, pokazując, że podstawowy popyt mieszkaniowy pozostał stabilny, zaś popyt inwestycyjny (głównie finansowany gotówką) spadł. Podkreślili jednak, że pandemia jeszcze się nie skończyła i dlatego należy z ostrożnością podchodzić do oceny jej wpływu.

Następnie głos zabrał Ivan Huljak, który wykazał, że ceny mieszkań nadal rosły w 2020 r., chociaż otoczenie makroekonomiczne znacznie się pogorszyło. Zgodnie z szacunkami ekonomisty wartość mieszkań została zawyżona na początku 2019 r., przekraczając poprzednio notowane wysokie poziomy cen, chociaż liczba transakcji spadła. Twierdził, że na rynek nieruchomości mieszkaniowych w Chorwacji pozytywnie wpływają czynniki związane z szeroko pojętym środowiskiem, np. pandemia koronawirusa, trzęsienia ziemi oraz brak alternatywnych możliwości inwestycyjnych. Ponieważ obecny wzrost cen nieruchomości mieszkalnych nie jest napędzany nadmierną akcją kredytową, działania makroostrożnościowe mogą mieć ograniczony wpływ. Pan Huljak podkreślił, że realna ekspozycja sektora finansowego na nieruchomości mieszkaniowe jest wyższa niż sugerują dane bilansowe, ponieważ banki finansują również sektor deweloperski tworzący podaż mieszkań. 

Spotkanie zakończyło się sesją pytań od słuchaczy webinarium, które głównie dotyczyły predykcji odnośnie sytuacji rynku nieruchomości w przyszłości. Udział w webinarium pozwolił pracownikom Zakładu Analizy Rynków (ZAR) podzielić się dotychczasowymi doświadczeniami i obserwacjami w zakresie wpływu pandemii Covid na rynek nieruchomości mieszkaniowych. Pracownicy ZAR są w trakcie rozmów odnośnie współorganizowania wraz z JVI, ECB i NBP szkolenia i konferencji o tematyce analizy rynku nieruchomości.

Samo wystąpienie zostało nagrane i można je obejrzeć na następującej stronie:
https://www.jvi.org/special-events/2021/jvi-webinar-the-impact-of-covid-19-on-residential-real-estate.html

Sporządziła: Joanna Waszczuk
Dnia 17.04.2021Archiwum