Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
O Instytucie : O Instytucie – Instytut Rynków i Konkurencji | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KNoP - Katedra Analizy Rynków i Konkurencji - O Instytucie
 

 Pracownicy, doktoranci oraz sympatycy Instytutu

 
0101740004.jpg

 

 O Instytucie

 

​Instytut Rynków i Konkurencji powstał 2. kwietnia 2013 r. w wyniku przekształcenia Katedry Analizy Rynków i Konkurencji, która pod tą nazwą funkcjonowała od 1992 roku. Dyrektorem Instytutu jest prof. Roman Sobiecki, który w latach 2012-2020 pełnił funkcję Dziekana Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie a obecnie Prodrktora ds. rozwoju.

Korzenie obecnego Instytutu sięgają do pierwszej Katedry Ekonomiki Politycznej, utworzonej w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w 1949 roku. Dlatego Instytut Rynków i Konkurencji należy uznać za najstarszą jednostkę organizacyjną Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 1957 roku zostały wydzielone cztery katedry ekonomii politycznej, które obsługiwały ówcześnie cztery wydziały: Ekonomiki Produkcji, Finansów i Statystyki, Handlu Wewnętrznego i Handlu Zagranicznego. Katedra Analizy Rynków i Konkurencji powstała na bazie doświadczeń naukowych i dydaktycznych oraz potencjału intelektualnego Kadry Ekonomii Politycznej na Wydziale Ekonomiki Produkcji.

Utworzenie Instytutu jest wynikiem wieloletniego procesu konsolidacji jednostek organizacyjnych zrzeszonych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, których profil naukowo-badawczy i dydaktyczny jest merytorycznie spójny. W tym procesie, poza Katedrą Analizy Rynków i Konkurencji w kolejnych latach uczestniczyły następujące Katedry:

Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich (wcześniej funkcjonowała pod nazwą Katedry Agrobiznesu, a jeszcze wcześniej – Katedry Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej następnie Zakład Rynku Rolnego w Instytucie Rynków i Konkurencji) obecnie Zakład Analizy Rynków w Instytucie Rynków i Konkurencji.

Katedra Zarządzania Strategicznego (wcześniej funkcjonowała pod nazwą Katedra Ekonomiki Przemysłu i w 20011 roku została połączona z Katedrą Biznesu Międzynarodowego, tworząc jednostkę organizacyjną pod nazwą Katedra Zarządzania Strategicznego, obecnie Zakład Strategii Konkurencji w Instytucie Rynków i Konkurencji.

Funkcję kierownika Katedry współtworzącej Instytut pełnili:

Katedry Analizy Rynków i Konkurencji

  • prof. dr hab. Władysław Szymański (1992-2012),
  • dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH (2012-2013).

Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich

  • prof. dr hab. Katarzyna Duczkowska-Małysz (2007-2008),
  • prof. dr hab. Andrzej Kowalski (2008-2010).

Katedry Zarządzania Strategicznego

  • prof. dr hab. Ryszard Gajęcki (1992-1997),
  • prof. dr hab. Zdzisław Pierścionek (1997-2011),
  • dr hab. Małgorzata Poniatowska-Jaksch, prof. SGH (2011-2013).

Katedra Biznesu Międzynarodowego

  • prof. dr hab. Marcin K. Nowakowski (1992-2008),
  • dr hab. Małgorzata Poniatowska-Jaksch, prof. SGH​ (2008-2011).
 
 
 

 Struktura