Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Władze : dr hab. Roman Sobiecki, prof. nadzw. SGH
KNoP - Katedra Analizy Rynków i Konkurencji - Władze
 

 dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH

 

Roman Sobiecki 1.jpg

 

 e-mail: rsobie1 (w domenie sgh.waw.pl)


Tematyka badań własnych
Teoria ekonomii; transformacja systemowa; analiza rynku; zarządzanie przedsiębiorcze; przedsiębiorczość rodzinna; wpływ instytucji rynkowych na sprawność mechanizmu rynkowego; globalizacja ekonomiczna; prywatyzacja i restrukturyzacja gospodarki.

 

 

 

Materiały do zajęć


Oferta dydaktyczna

221340-0522  Globalizacja i regionalizacja w stosunkach międzynarodowych

110460-0522  Makroekonomia I

110500-0522  Mikroekonomia I

220500-0522  Przedsiębiorczość

120590-0522  Strategie konkurencji 

Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)

192261   LIC ST LIC POP

292261   MGR ST MGR POP 

Problematyka proponowanych prac dyplomowych

Globalizacja i integracja regionalna. Globaliz. rolnictwa. Globaliz. a problemy globalne. Bezpieczeństwo żywnościowe. Przedsiębiorczość. Przedsięb. rodzinne. Konkurencyjność przedsiębiorstw. Analiza przedsiębiorstwa. Analiza rynków. Rozwoj korporacji transnarodowych a monopol i monopson. Oddzielenie własności od zarządzania. Ład korporacyjny. Tradycyjne i nowoczesne strategie konkurowania firmy. Kluczowe czynniki sukcesu firm.  

Wybrane publikowane prace naukowe

  1. Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa, SGH, Warszawa, 2007 stron 381.
  2. Podstawy przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach (redaktor i współautor 50%), Difin, Warszawa, 2003 r., stron 235. (książka nagrodzona nagrodą zbiorową I stopnia Rektora SGH w 2004 r.).
  3. Podstawy przedsiębiorczości, poradnik praktyczny dla ucznia (redaktor i współautor 40%), Difin, Warszawa, 2004 r., stron 128.
  4. Skutki globalizacji dla gospodarstw rolnych, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie Nr 4/2007, strony 25-33.
  5. Przygotowanie europejskiego rolnictwa do szoku wynikającego z globalizacji w: Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020, pod red. naukową Marka Kłodzińskiego, IRWiR PAN, Warszawa, 2008, strony 171-188.
  6. Wiedza jako przedmiot własności intelektualnej w: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, tom 2, praca zbiorowapod redakcją naukową Andrzeja Hermana i Krystyny Poznańskiej, SGH, Warszawa, 2008. ss. 51-65.
  7. Przedsiębiorczość w XXI wieku, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstw
 
 
 

 Materiały do zajęć