Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Gospodarka cyfrowa i post-cyfrowa a przedsiębiorstwo

 

Konferencja


Gospodarka cyfrowa i post-cyfrowa a przedsiębiorstwo”

z cyklu „Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce”


Link do wydarzenia: Gospodarka cyfrowa i post-cyfrowa a przedsiębiorstwo 


Termin:  22.10.200 r.


Miejsce: on-line za pomocą programu MS Teams (link do wydarzenia dla pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych SGH)


Partner:
Kalendarz konferencyjny:

Do 25 września 2020 r.      – przesłanie zgłoszenia konferencyjnego i abstraktu

 

Do 9 października 2020 r.  – wniesienie opłaty konferencyjnej

 

Do 15 listopada 2020 r.      – przesłanie tekstów do publikacji

Obszary problemowe:

1.    Rynki cyfrowe vs. post-cyfrowe: cechy, podobieństwa, różnice.

2.    Nowe i komplementarne rynki w XXI w.

3.    Zachowania i oczekiwania konsumentów w dobie cyfryzacji i post-cyfryzacji.

4.    Nowe sposoby oraz narzędzia kształtowania relacji z klientami: granica pomiędzy indywidualizacją a prywatnością.

5.    Instytucje w erze cyfrowej i post-cyfrowej: znaczenie i kierunki ewolucji.  

6.    Instytucjonalne zaangażowanie przedsiębiorstw.

7.    Strategie i modele biznesu w warunkach cyfryzacji i post-cyfryzacji.

8.    Technologie cyfrowe w rozwoju przedsiębiorstw.

9.    Platformy i ekosystemy biznesowe: własność, dostęp, odpowiedzialność.

10. Przedsiębiorstwa „digital born” – implikacje dla konkurencyjności.


W ramach konferencji odbędą się trzy sesje:

1. Granice gospodarki cyfrowej – sesja poświęcona będzie następującej problematyce:

o   Technologie jutra

o   Era post-cyfrowa – wyzwania wobec przedsiębiorstw

o   Prawo a cyfrowa transformacja biznesu

o   Cyberprzestępczość

2. Biznes a gospodarka cyfrowa i post-cyfrowa – sesja z udziałem przedstawicieli praktyki 

    gospodarczej

3. Cyfrowa transformacja publikacji naukowych – w sesji poruszone będą następujące zagadnienia:

o   Oryginalność problemu badawczego w standaryzowanej strukturze artykułu

o   Proces edytorski kluczem do sukcesu

o   Artykuł cyfrowy vs. quasi-cyfrowy

 

Opłaty konferencyjne:

 

Opłata konferencyjna (udział ze zgłoszeniem referatu do publikacji):                700 zł

Opłata konferencyjna (udział bez zgłoszenia referatu):                                      300 zł

Zgłoszenie referatu do publikacji (bez udziału w konferencji)                           500 zł

Uwaga: pracownicy, doktoranci, studenci i słuchacze studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nie wnoszą żadnych opłat.

           Link do wydarzenia


Nr konta, na które należy wpłacać opłatę konferencyjną:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

PLN: 30 1240 1040 1111 0010 7521 7506

z dopiskiem: PwGG2020_imię i nazwisko Uczestnika

Uprzejmie informujemy, że faktury będą wystawiane wyłącznie osobom fizycznym lub instytucjom,

z których konta została dokonana wpłata.​


Informacje dotyczące publikacji:

Artykuły po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w monografii pokonferencyjnej, do oceny przez Web of Science/Scopus. Język publikacji polski lub angielski.

Zakwalifikowanie publikacji będzie uzależnione od decyzji recenzentów. W przypadku recenzji negatywnej lub niedotrzymania terminów korekty artykułu zgodnie z uwagami recenzenta opłata nie będzie zwracana.

Informacje dla autorów 1.docxInformacje dla autorów.docx


Komitet organizacyjny

dr hab. Małgorzata Poniatowska-Jaksch, prof. SGH, Menadżer Konferencji

dr hab. Maria Johann, prof. SGH

dr Marek Błaszczyk

dr Joanna Korpus

dr Mariusz Sagan

dr Anna Zarzycka


Komitet do spraw publikacji

dr hab. Dorota Ciesielska-Maciągowska, prof. SGH

dr Katarzyna Bentkowska

mgr Joanna Waszczuk


 
 
 

 Edytor zawartości ‭[5]‬

 
Patronat honorowy

 
 Patron honorowy

 

Marszałek Województwa Mazowieckiego