Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Przedsiebiorstwo_Kreatywnosc_Cyfryzacja
KNoP - Katedra Analizy Rynków i Konkurencji - Konferencje i seminaria
 

 Przedsiębiorstwo Kreatywność Cyfryzacja

 

Konferencja międzynarodowa

„Przedsiębiorstwo - kreatywność -  cyfryzacja

- różne oblicza biznesu XXI w.”

z cyklu „Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce”


Organizator: Instytut Rynków i Konkurencji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH

Termin: 22-23 marca 2018

Miejsce: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 128, bud. C, aula I


Obszary tematyczne konferencji

- Organizacje XXI w. (strategie i struktury przedsiębiorstw, modele biznesu, styl przywództwa),

- Konsument przyszłości (badanie konsumpcji, nowe wzorce konsumpcji, ekosystem konsumpcji),

- Nowe oblicza przedsiębiorczości (sharing economy, freelancing, samozatrudnienie),

- Kreatywność w marketingu (rola klienta, tradycyjne vs. nowoczesne narzędzia, „manipulacja”

czy kreatywność),

- Internacjonalizacja – tradycyjny czy wirtualny wymiar (przedsiębiorczość międzynarodowa,

transgraniczne e-commerce, ekosystem Internetu a strategie wejścia na rynki międzynarodowe).

 

Rada Programowa Konferencji

Prof. Roman Sobiecki – Przewodniczący Rady Programowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

Prof. George Abuselidze, Batumi Shota Rustaveli State University, Georgia

Prof. Lina Anastassova, Burgas Free University, Bulgaria

Prof. Andreea Barbu, Bucharest University of Economic Studies, Romania

Prof. Piotr Bartkowiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska

Prof. Jana Blštáková, University of Economics in Bratislava, Slovakia

Prof. Jerzy Cieślik, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Polska

Prof. Mihaela Constantinescu, Bucharest University of Economic Studies, Romania

Prof. Wojciech Czakon, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

Prof. Robert Frankel, University of North Florida, USA

Prof. Marian Gorynia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska

Prof. Sanjoy Ghose, University of Wisconsin, USA

Prof. Petr Hájek, Central Bohemia University and Unicorn College, Czech Republic

Prof. Barbara Jankowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska

Prof. Dorota Jelonek, Politechnika Częstochowska, Polska

Prof. Bohdan Jung, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

Prof. Ineta Luka, Turiba University, Latvia

Prof. Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

Prof. Arkadiusz Mironko – Indiana University East, USA

Prof. Padma Panchapakesan, University Institute of Lisbon, Portugal

Prof. Teresa Pakulska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

Prof. Zbigniew Pastuszak, Umiwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Prof. Jana Pieriegud, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

Prof. Jerzy Pietrewicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

Prof. Małgorzata Poniatowska-Jaksch, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

Prof. Maria Rosińska-Bukowska, Uniwersytet Łódzki, Polska

Prof. Agnieszka Sopińska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

Prof. Robert Stebbins, University of Calgary, Canada

Prof. Cezary Suszyński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

Prof. Władysław Szymański, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

Prof. Dilaver Tengilimoğlu, Atilim University, Turkey

Prof. Ludwik Wicki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska

Prof. Igor Yaremko, Politechnika Lwowska, Ukraina

Dr Alper Güzel, Gazi University, Turcja


Komitet organizacyjny

1. Prof. Małgorzata Poniatowska-Jaksch, SGH w Warszawie, Menedżer Konferencji

2. Dr Maria Johann, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

3. Dr Joanna Korpus, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

4. Dr Mariusz Sagan, Urząd Miasta Lublin

5. Mgr Maciej Frąszczak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

6. Mgr Kamil Soszka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Rejestracja na Konferencję została już uruchomiona. Będziemy wdzięczni za jak najszybsze dokonanie zgłoszenia, nie później jednak niż w dniu 31 stycznia 2018 r.  


Formularz zgłoszeniowy


Program towarzyszący (w najbliższym czasie zostanie Państwu udostępniony link)  


Hotele w Warszawie w bliskim sąsiedztwie SGH

Baza hotelowa 2018 PL.pdfBaza hotelowa 2018.pdf


Kalendarz konferencyjny

do 15 stycznia 2018 r. 31 stycznia 2018 r. – Zgłoszenie konferencyjne

do 31 stycznia 2018 r. 16 lutego 2018 r.– Wniesienie opłaty konferencyjnej

do 15 lutego 2018 r. 28 lutego 2018 r.– Nadsyłanie pełnych tekstów artykułów

 

Informacje dotyczące publikacji

Artykuły po pozytywnej recenzji opublikowane zostaną w punktowanych czasopismach

z ministerialnej listy B: ‘Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” (12 pkt.), „Edukacja

ekonomistów i menedżerów (12 pkt.) „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” (9 pkt.)

oraz w monografii. Język publikacji polski lub angielski.

 

Opłaty konferencyjne

700 zł – udział ze zgłoszeniem referatu do publikacji

300 zł – udział bez zgłoszenia referatu

500 zł – zgłoszenie referatu do publikacji bez udziału w konferencji

150 euro – opłata dla obcokrajowców (doktoranci 80 euro)

 

UWAGA!

Pracownicy, doktoranci, studenci i słuchacze studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej

w Warszawie nie wnoszą żadnych opłat.

Numer konta bankowego Szkoły Głównej Handlowej:

PLN: 30 1240 1040 1111 0010 7521 7506

EUR: 03 1240 1040 1978 0010 5571 0234

 

Instrukcja dla Autorów artykułów na konferencję   

Standardy edytorskie: 


Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie


Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa


Edukacja Ekonomistów i Menedżerów


Oficyna Wydawnicza SGH

      


Przewodniczący Rady Programowej                                      

Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie             

Prof. dr hab. Roman Sobiecki             


Menedżer Konferencji                                        

Prof. dr hab. Małgorzata  Poniatowska-Jaksch    


Sekretariat Konferencji: Ilona Jastrzębska ijastrz@sgh.waw.pl , tel. 22 564 92 37 


Ulotka Konferencyjna (tu załączony plik z ulotkami - PL Ulotka.pdf w wersji polskiej i EN Ulotka.pdf angielskiej)


 
 
​Sponsor konferencji

Znalezione obrazy dla zapytania miasto lublin logo

Marszałek Województwa Mazowieckiego objął patronatem honorowym konferencję
 
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz objęła patronatem honorowym Konferencję

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego objęło patronatem Konferencję