Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Przedsiebiorstwo_wobec_nieciagłosci_rozwoju
KNoP - Katedra Analizy Rynków i Konkurencji - Konferencje i seminaria
 

 Przedsiębiorstwo wobec nieciągłości rozwoju. Cyfryzacja i dostęp. Polaryzacja i dostosowanie.

 

Szanowni Państwo,

 

 Instytut Rynków i Konkurencji,

 

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie,

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ

 

na X jubileuszową ogólnopolską konferencję

 

z cyklu „Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce”

 

pt.  Przedsiębiorstwo wobec nieciągłości rozwoju.

Cyfryzacja i dostęp. Polaryzacja i dostosowanie.

 
 

W grudniu 2009 roku miała miejsce pierwsza konferencja Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie z cyklu „Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce” pt. Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu globalnego – wyzwania i szanse. W ramach tej konferencji miały miejsce dwie sesje tematyczne poświęcone zagadnieniom: „Kryzys globalny jako uwarunkowanie rozwoju przedsiębiorstw i instytucji finansowych” oraz  „Przedsiębiorstwa i instytucje finansowe wobec skutków kryzysu”.

 

Upływ blisko 10 lat czasu skłania do refleksji nad zmianami jakie nastąpiły i nad aktualnością problemów, które nurtowały wówczas polskie przedsiębiorstwa i gospodarkę. Kryzys finansowy lat 2008/09 został niewątpliwie przezwyciężony. Pozostały jednak jego skutki w postaci wejścia szeregu krajów na nowe poziomy publicznego zadłużenia jak też związanie interwencyjnego potencjału Europejskiego Banku Centralnego ok. 3,5 bln euro dodatkowymi zobowiązaniami z tytułu wykupywanych papierów wartościowych zadłużonych krajów i przedsiębiorstw w ramach polityki tzw. luzowania pieniężnego. Możliwy deficyt kapitałowy sektora publicznego w warunkach potencjalnego kolejnego kryzysu będzie musiał być równoważony lepszą międzynarodową koordynacją działań interwencyjnych.

 

Przede wszystkim jednak nastąpił ogromny skok technologiczny wyznaczony implementacją innowacyjnych zastosowań cyfryzacji. Zmieniły się i nadal się zmieniają modele biznesowej działalności przedsiębiorstw i źródła konkurencyjnych przewag. Platformy cyfrowe na nowo definiują korzyści skali i warunki dostępu do zasobów i produktów. Konsument przemienia się w prosumenta, coraz szersze kręgi obejmuje gospodarka współdzielenia. Procesy outsourcingu i offshoringu ścierają się z nextshoringiem pobudzanym postępującą   customizacją produkcji.

 

Rozwój gospodarczy staje się nieciągły, a otoczenie przedsiębiorstw coraz bardziej turbulentne. Nieciągłość uniemożliwia ekstrapolację. Skraca się czasowy horyzont osiągania celów, co skłania część przedsiębiorstw do misselingu czy pokusy kosztów zewnętrznych.

 

Tempo zachodzących zmian powoduje, że pogłębia się niedostosowanie współczesnych przedsiębiorstw do rozwojowych wyzwań. Rośnie ryzyko i niepewność w gospodarce, a tempo zmian podnosi gwałtownie koszty likwidacji starego, często osierocone. Rozwojowy przymus zderza się z coraz większą awersją do ryzyka i presją na regulacyjne wsparcie ze strony państwa

 

 

 

Celem Konferencji jest:

 

§  Identyfikacja zmian w sektorze przedsiębiorstw, które nastąpiły w ciągu 10 lat od wybuchu  kryzysu globalnego,

 

§  Identyfikacja przyczyn i skutków niedostosowania przedsiębiorstw do rozwojowych wyzwań,

 

§  Określenie wpływu cyfryzacji na modele biznesowe, korzyści skali oraz koszty transakcyjne i krańcowe,

 

§  Ocena przeobrażeń zachodzących na rynku pracy w warunkach obfitości i niedoborów siły roboczej.

 

 

 

Tematy wiodące poszczególnych sesji:

 

1.      Przedsiębiorstwa polskie 10 lat po kryzysie globalnym.

2.      Niedostosowanie współczesnego przedsiębiorstwa do rozwojowych wyzwań jako skutek nieciągłości rozwoju.

3.      Nowe modele biznesowe przedsiębiorstw w warunkach cyfryzacji gospodarki.
4.      Cyfryzacja a korzyści skali, koszty krańcowe, i transakcyjne w przedsiębiorstwie.
5.      Polaryzacja i dostosowanie przedsiębiorstw w warunkach globalnej konkurencji.
6.      Rynek pracy w warunkach obfitości i niedoborów zasobów pracy.  
 
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  

Organizator: Instytut Rynków i Konkurencji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie           

 

Termin:  7 marca 2019 r.

 

Miejsce: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Al. Niepodległości 128, Budynek C

 
 

Rejestracja na Konferencję została już uruchomiona. Będziemy wdzięczni za jak najszybsze dokonanie zgłoszenia, nie później jednak niż:

dla osób zgłaszających referat do publikacji - 28 luty 2019 r.

dla osób biorących udział w konferencji - 28 luty 2019 r.

Organizatorzy nie zapewniają noclegu.

 
 

 

Nadsyłanie pełnych tekstów artykułów do dnia 1 lutego 2019 roku. Artykuły po pozytywnej recenzji opublikowane zostaną w punktowanych czasopismach z ministerialnej listy B: „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, ‘Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” oraz w monografii.
 

 

 

Odpłatność:

 

- udział w konferencji – bezpłatny

 

- zgłoszenie referatu do publikacji – 400 zł

 

Numer konta bankowego Szkoły Głównej Handlowej:

PLN: 30 1240 1040 1111 0010 7521 7506


 

 

 Przewodniczący Rady Programowej                                              Menadżer Konferencji
 

 Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie      

 

 

 Dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH                                   Dr hab. Jerzy W. Pietrewicz, prof. SGH

 

Sekretariat Konferencji: Ilona Jastrzębska ijastrz@sgh.waw.pl , tel. 22 564 92 37

 
 
 
 

 Edytor zawartości