Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 wokół potrzeb i konsumpcji

 
 
Konferencja Naukowa Instytutu Rynków i Konkurencji „Wokół potrzeb i konsumpcji”, 29. czerwca 2015 r.,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
Z okazji 100. rocznicy urodzin profesora Maksymiliana Pohorillego, 29. czerwca 2015 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się konferencja naukowa n.t. „Wokół potrzeb i konsumpcji” zorganizowana przez Instytut Rynków i Konkurencji Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się krewni Profesora, Jego uczniowie i wychowankowie, wykładowcy i studenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także przedstawiciele innych ośrodków akademickich z kraju i z zagranicy.
Konferencję rozpoczął  prof. dr hab. Roman Sobiecki, Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie i Dyrektor Instytutu Rynków i Konkurencji, który powitał uczestników i przedstawił jej program. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał prof. dr hab. Tomasz Szapiro, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, który w swoim wystąpieniu, nawiązał 110 rocznicy powstania SGH oraz do przyszłości naszej Uczelni a także szkolnictwa wyższego i nauki.
Następnie podczas swojego wystąpienia syn prof. Maksymiliana Pohorillego, prof. Andrzej Pohorille zaprezentował drogę życiową Ojca, wskazując zarówno na fakty historyczne, ciekawe aspekty biograficzne jak również na główne obszary naukowo-badawcze i inspirujące postaci, które wywarły wpływ na działalność akademicką prof. Maksymiliana Pohorillego. Postać Profesora przybliżył uczestnikom również w swoim wystąpieniu, prof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko, który będąc Jego wychowankiem podzielił się wspomnieniami i opowiedział jak możliwość obcowania i współpracy z Profesorem stały się źródłem inspiracji do pracy badawczej dla ówczesnych adeptów nauki.
W nawiązaniu do obszaru działalności profesora Pohorillego odbyły się dwa panele dyskusyjne pt. "Od konsumpcjonizmu do racjonalizacji konsumpcji", w który poprowadził Marek Szambelan (były współpracownik Profesora) a uczestniczyli: prof. dr hab. Władysław Szymański, prof. dr hab. Bogdan Mróz. Drugi panel, prowadzony przez prof. dr hab. Andrzeja Hermana zatytułowany był: "Od ekonomii niedoboru przez ekonomię nadmiaru do ekonomii umiaru", a  udział wzięli: prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, prof. dr hab. Andrzej Czyżewski oraz prof. dr hab. Jerzy Wilkin. Paneliści wspólnie zastanawiali się nad rolą potrzeb i miejscem konsumpcji w dzisiejszym świecie, rozważając współczesne zjawiska gospodarcze oraz przywołując nowoczesne podejścia do ekonomii takie jak ekonomia marnotrawstwa czy ekonomia umiaru. W odpowiedzi na zasygnalizowane przez panelistów kwestie wśród słuchaczy wywiązała się interesująca dyskusja angażująca pozostałych uczestników konferencji.
Konferencja „Wokół potrzeb i konsumpcji” w wyraźny sposób ukazała, iż życiorys naukowy profesora Maksymiliana Pohorillego i ujmowanego przez Niego problemy dotyczące potrzeb i konsumpcji są aktualne i mogą być źródłem inspiracji do poszukiwań naukowych.
 
Mgr Magdalena Roman
Doktorantka
w Instytucie Rynków i Konkurencji

 

 
 
 

 zdjęcia

 
 

 program konferencji

 
 

 formularz zgłoszeniowy