Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : laboratorium_doswiadczen_czasu_wolnego
KNoP - Katedra Analizy Rynków i Konkurencji - Konferencje i seminaria
 

 LABORATORIUM DOŚWIADCZEŃ CZASU WOLNEGO

 

 

Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

dr hab. prof. SGH Roman Sobiecki

 

uprzejmie zaprasza na:

 

Międzynarodową Konferencję Naukową

 

LABORATORIUM DOŚWIADCZEŃ CZASU WOLNEGO

Czas wolny jako materia ekonomiczna, społeczna i kulturowa.

Problemy współczesności

 

która odbędzie się w auli I bud. C 

Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

w dniu 20 listopada 2019 roku

 

 

Patronat Honorowy

Robert Andrzejczyk – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej

 

Partner Strategiczny

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna


Partner

Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii PTBRiO


Patronat

Ogólnopolski Panel Badawczy Sp. z o.o.

Muzeum Powstania Warszawskiego


Patronat medialny

Forbes


Rada Naukowa

dr hab. Roman Sobiecki, prof. nadzw. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) – Przewodniczący

prof. dr hab. Małgorzata Bombol (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

prof.dr hab. Czesław Bywalec (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

prof. dr hab. Aleksander Panasiuk (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

prof. Joao F. Proenca (School of Economics and Management, University of Porto)

prof. dr hab. Jan Sikora (Uniwersytet Zielonogórski)

prof. dr hab. Teresa Słaby (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)

prof. dr hab. Tomasz Szlendak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Rafał Kasprzak, prof. nadzw. (Szkoła Główna Handlowa)

dr hab. Agnieszka Niezgoda, prof. nadzw. (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. nadzw. (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

 

Komitet Organizacyjny

Prof. dr hab. Małgorzat Bombol             - Przewodnicząca

dr Grzegorz Godlewski                          - Z-ca Przewodniczącej

Ilona Jastrzębska                                 - Sekretarz

 

Cel konferencji

Zdefiniowanie terminu czas wolny stało się punktem wyjścia do prowadzenia analiz tego zjawiska w kontekście zarządzania współczesnym rynkiem konsumenckim, towarzyszących mu uwarunkowań społecznych i kulturowych. Badania nad czasem wolnym obejmują m.in. ze wskazywanie nowych aktywności, relacje między pracą a wypoczynkiem, analizę miejsc, czy kreowanie innowacyjnych produktów.

Pragniemy stworzyć pole do interdyscyplinarnej wymiany myśli pomiędzy psychologami, socjologami, ekonomistami, praktykami i badaczami rynku. W ramach trzech paneli naszej konferencji chcemy popatrzeć z różnych punktów widzenia na doświadczenia czasu wolnego i w czasie wolnym.

Proponujemy uczestnikom następujące sesje tematyczne:

1.     Czas wolny – współczesne laboratorium doświadczeń konsumentów. Zadamy pytania o definiowanie pojęć „doświadczenia czasu wolnego”, oraz „doświadczeń w czasie wolnym”. Spojrzymy na aktywną rolę „influencerów” w tworzeniu wzorców zachowań konsumentów. Będziemy dyskutowali o sposobach pomiaru doświadczeń związanych z czasem wolnym i przydatności takich badań dla różnorodnych rynków. Czy warto jeszcze stosować podziały na rynki dóbr i usług czasooszczędnych i czasochłonnych?

2.     Wirtualne światy – cyberkonsument czasu wolnego. Zanurzenie w wirtualnej przestrzeni czasu wolnego – gaming, VoD, streaing muzyki i wydarzeń, wirtualne muzea – aktywni uczestnicy i obserwatorzy. Jaki mierzyć i jak wykorzystać komercyjnie doświadczenia czasu wolnego konsumentów w świecie wirtualnym. Czy tradycyjny model komunikowania (także marketingowego) odchodzi do przeszłości? Sztuczna inteligencja (AI) i rozszerzona rzeczywistość (AR) a doświadczenia w czasie wolnym.

3.     Czas wolny – światy rekreacji i doznań turystycznych. Postawimy pytania dotyczące współczesnego oblicza turystyki z jej innowacyjnymi i kreatywnymi elementami. Zastanowimy się czy istnieje dzisiaj zjawisko „imperatywu odpoczywania”? Odniesiemy się do problemu kontrowersyjnych zachowań turystycznych i ich roli w kształtowaniu współczesnej oferty rynkowej.

 

Ważne daty

Termin konferencji

20 listopada 2019 r.

Termin nadsyłania kart zgłoszeniowych

30 października 2019 r.

Termin opłaty konferencyjnej

10 listopada 2019 r.

Termin dostarczenia pełnych tekstów referatów

w dniu konferencji

Termin wysłania II komunikatu

20 października 2019 r.

 

Publikacja

Uczestnicy konferencji, po spełnieniu wymogów formalnych i uzyskaniu pozytywnych recenzji, mają możliwość opublikowania swoich tekstów w:

  • Kwartalniku Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie (publikacja w języku polskim lub angielskim);
  • recenzowanym wydawnictwie monograficznym (Oficyna Wydawnicza SGH).

 Wymogi edytorskie.pdfWymogi edytorskie.pdf


Założenia organizacyjne i finansowe

  • Opłata za czynny udział w konferencji wynosi 400 zł i obejmuje udział w obradach, materiały konferencyjne, recenzje i druk wydawnictwa czasopiśmienniczego/monograficznego oraz przerwy kawowe.
  • Koszt wydania pozytywnie zrecenzowanego artykułu/rozdziału w monografii bez czynnego uczestnictwa w konferencji wynosi 300 zł.
  • W przypadku licznych zgłoszeń Uczestników konferencji Rada Naukowa dokona wyboru tekstów, które będą prezentowane podczas obrad.

 

Nr konta, na które należy wpłacać opłatę konferencyjną:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

PLN: 30 1240 1040 1111 0010 7521 7506

z dopiskiem: LDCW2019_imię i nazwisko Uczestnika

Uprzejmie informujemy, że faktury będą wystawiane wyłącznie osobom fizycznym lub instytucjom,

z których konta została dokonana wpłata.

 

  • Czas wygłaszania wystąpień          – do 15 min
  • Język konferencji                          – polski/angielski.

 

Miejsce konferencji

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Aula I, budynek C

Aleja Niepodległości 128, 02-554 Warszawa

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian programowych

i organizacyjnych konferencji. 


FORMULARZ REJESTRACYJNY 
 
 

 PATRONAT HONOROWY

 

POT_LOGO_na_bieli.jpg
 

 Patronat STRATEGICZNY

 
logo mrot.jpg
 

 Partner

 


ptbrio.png


 

 Patronat

 image001.jpg

PATRONAT MEDIALNY

pobrane.png