Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : zdjęcia z konferencji przedsiębiorstwo przemysłowe jako fundament gospodarki
KNoP - Katedra Analizy Rynków i Konkurencji - Konferencje i seminaria
 

 zdjęcia z konferencji "Przedsiębiorstwo przemysłowe jako funfament gospodarki" 13.03.2014 r.

 

 

zdjęcie: mgr Maciej Górski
                    ​
zdjęcie: mgr Maciej Górski
​od prawej: prof. dr hab. Tomasz Szapiro – Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. dr hab. Roman Sobiecki – Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Dyrektor Instytutu Rynków i Konkurencji SGH, Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki, prof. dr hab. Jerzy Hausner  – Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, członek Rady Polityki Pieniężnej, b. Wicepremier i Minister Gospodarki. od prawej: prof. dr hab. Tomasz Szapiro – Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. dr hab. Roman Sobiecki – Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Dyrektor Instytutu Rynków i Konkurencji SGH, Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki
zdjęcie: mgr Maciej Górski

zdjęcie: mgr Maciej Górski

​od prawej: dr hab.  Jerzy W. Pietrewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Instytut Rynków i Konkurencji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, dr Barbara Koszułap – Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Mieczysław Borowski – Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, prof. dr hab. Marta Juchnowicz – Kierownik Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk – Instytutu Rynków i Konkurencji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. ​prof. dr hab. Jerzy Hausner  – Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, członek Rady Polityki Pieniężnej, b. Wicepremier i Minister Gospodarki

zdjęcie: mgr Maciej Górski

zdjęcie: mgr Maciej Górski
​prof. dr hab. Andrzej Herman – Dyrektor Instytutu Zarządzania Wartością, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH ​Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki
zdjęcie: mgr Maciej Górski
zdjęcie: Paweł Gołębiowski
​prof. dr hab. Władysław Szymański – Społeczna Akademia Nauk, Przewodniczący Rady Programowej Konferencji, b. Kierownik Katedry Analizy Rynków i Konkurencji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH ​od lewej: Henryk Majchrzak – Prezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., Marek Krzykowski – Prezes International Paper S.A. w Kwidzynie, prof. dr hab. Jerzy Cieślik – Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości, Akademia Leona Koźmińskiego, dr hab.  Jerzy W. Pietrewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Instytut Rynków i Konkurencji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, prof. dr hab. Tomasz Rynarzewski – Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Krzysztof Domarecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej, założyciel Selena S.A. (jeden z trzech największych producentów piany poliuretanowej na świecie).
zdjęcie: Paweł Gołębiowski
zdjęcie: Paweł Gołębiowski
​na pierwszym planie dr Krystyna Leszczewska – Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ​od lewej: Bożena Lublińska-Kasprzak – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Marek Darecki – Prezes Zarządu WSK ”PZL” Rzeszów S.A., prof. dr hab.  Małgorzata Poniatowska-Jaksch – Wicedyrektor Instytutu Rynków i Konkurencji, Kierownik Zakładu Strategii Konkurencji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, dr Włodzimierz Lewandowski – Główny Fizyk w Bureau International des Poids et Mesures w Paryżu, doradca Sejmowego Zespołu ds. Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej oraz Głównego Urzędu Miar, doradca Komisji Europejskiej ds. Galileo, przewodniczący Podkomitetu Czasu w Civil GPS Service Interface Committee przy Departamencie Transportu USA.