Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna : Oferta dydaktyczna – Instytut Rynków i Konkurencji | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KNoP - Katedra Analizy Rynków i Konkurencji - Oferta dydaktyczna
 

 Mteriały do zajęć

 
 

 ​​oferta dydaktyczna

 

dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH - Dyrektor Instytutu Rynków i Konkurencji

221340-0522 Globalizacja i regionalizacja w stosunkach międzynarodowych

110460-0522 Makroekonomia I

110500-0522 Mikroekonomia I

220500-0522 Przedsiębiorczość

120590-0522 Strategie konkurencji

 

dr hab. Małgorzata Poniatowska-Jaksch, prof. SGH

132070-0467 Biznes w Europie Środkowej i Wschodniej

222170-0467 Eurobiznes

110430-0467 Geografia ekonomiczna

232120-0437 Konkurencyjność regionów

232120-0467 Konkurencyjność regionów

232129-0437 Konkurencyjność regionów (e-learning)

236240-0437 Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów

236249-0437 Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów (e-learning)

 

prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk

121110-0265 Fundusze strukturalne Unii Europejskiej

233630-0265 Prawo żywnościowe w Unii Europejskiej


dr hab. Dorota Ciesielska-Maciągowska, prof. SGH

132071-1137 Business in Central nad Eastern Europe

238231-0699 Business Process Outsourcing and Offshoring

232301-1137 Business Strategies for Central and Eastern Europe

120031-1137 Economic and Financial Analysis

131161-1137  Service Quality Management​

 

dr hab. Jacek Łaszek, prof. SGH

131500-0331 Bankowość hipoteczna

238280-0331 Cykle i kryzysy na rynkach nieruchomości

131660-0331 Rynek nieruchomości

 

dr hab. Stanisław Łobejko, prof. SGH

136110-0330 Analiza i prognozowanie szeregów czasowych z wykorzystaniem narzędzi SAS

234080-0330 Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie

222620-0330 Zarządzanie strategiczne

 

dr hab. Teresa Pakulska, prof. SGH

10430-0437 Geografia ekonomiczna

10430-0437 Geografia ekonomiczna

233290-0437 Innowacje w gospodarce regionalnej i lokalnej

232120-0437 Konkurencyjność regionów

232129-0437 Konkurencyjność regionów (e-learning)

233330-0437 Konkurencyjność terytorialna

236240-0437 Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów

236249-0437 Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów (e-learning)

 

dr hab. Jerzy W. Pietrewicz, prof. SGH

121030-0449 Bankowość

234720-0449 Instytucje sektora finansowego

110460-0449 Makroekonomia I

110500-0449 Mikroekonomia I


dr hab. Maria Johann

231431-1030 Marketing Strategies

130401-1030 Services Marketing

231430-1030 Strategie marketingowe​

 

dr Katarzyna Bentkowska

222080-1025 Ekonomia instytucjonalna

222089-1025 Ekonomia instytucjonalna (e-learning)

236180-1025 Nagrody Nobla - najnowsze trendy w ekonomii

236189-1025 Nagrody Nobla - najnowsze trendy w ekonomii (e-learning)

 

dr Marek Błaszczyk

232600-0030 Analiza strategiczna przedsiębiorstwa w wymiarze międzynarodowym

110640-1002 Zarządzanie

110600-1002 Zarządzanie (k)

222620-0030 Zarządzanie strategiczne

110590-1002 Zarządzanie (w)

 

dr Joanna Korpus

232650-1002 Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw

110640-1002 Zarządzanie

110600-1002 Zarządzanie (k)

222620-1002 Zarządzanie strategiczne

110590-1002 Zarządzanie (w)

 

dr Mariusz Sagan

121401-1136 Management in International Business

110480-1136 Marketing

120920-1136 Marketing międzynarodowy

222390-1136 Planowanie rozwoju miast

110590-1136 Zarządzanie (w)

 

dr Małgorzata Skrzek-Lubasińska

220500-151 Przedsiębiorczość

137990-1517 Samozatrudnienie w gospodarce globalnej

190001 LIC ST LIC S-N LIC POP

290001 MGR ST MGR S-N MGR POP

 

dr Anna Zarzycka

233240-0662 Euromarketing

120920-0662 Marketing międzynarodowy

130930-0662 Strategie cen i dystrybucji


 

 

 Oferta dydaktyczna

 
 
 
 

 dokumenty

 
 

 Struktura