Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacje – Instytut Rynków i Konkurencji | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KNoP - Katedra Analizy Rynków i Konkurencji - Publikacje
 

 Najnowsze publikacje pracowników Instytutu Rynków i Konkurencji

 img341.jpg

Tytuł: Konkurencyjność przedsiębiorstw wobec wymogów zrównoważonego rozwoju

Redakcja naukowa: Jerzy W. Pietrewicz

Rok wydania: 2021


Kwestja agralna.jpg
Tytuł: KEWSTIA AGRALNA W TEORII EKONOMII

Autor: Stanisław Kowalczyk, Roman Sobiecki

Rok wydania: 2021


Przedsiębiorczość rodzinna.png
Tytuł: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ RODZINNA W POLSCE

Autor: Roman Sobiecki, Krystyna Leszczewska

Rok wydania: 2021Tytuł: PLATFORMIZACJA KORPORACJI TRANSNARODOWYCH

Autor: Teresa Pakulska, Małgorzata Poniatowska-Jaksch

Rok wydania: 2021

platformizacja korporacji transnarodowych.pdfplatformizacja korporacji transnarodowych.pdfTytuł: REAL ESTATE AT EXPOSURE. NEW CHALLENGES, OLD PROBLEMS

Redakcja naukowa: Jacek Łaszek, Krzysztof Olszewski, Roman Sobiecki

Rok wydania: 2021

Więcej informacjiTytuł:   W POSZUKIWANIU KONKURENCYJNEJ PRZEWAGI

Redakcja naukowa: Jerzy W. Pietrewicz, Roman Sobiecki,

Rok wydania: 2019

Więcej informacji

 

 

Tytuł: BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE Z EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ

Podtytuł: Perspektywa instytucjonalna

Autor: Dorota Ciesielska-Maciągowska

Rok wydania: 2019

Więcej informacji


 

Tytuł: SATYSFAKCJA KLIENTA NA RYNKU USŁUG TURYSTYCZNYCH

Autor: Maria Johann

Rok wydania: 2019

Więcej informacji


regulacje.jpg

Tytuł: REGULACJE A CYKL EKONOMICZNY

Autor, redakcja naukowa: Roman Sobiecki, Jarosław Wierzbicki

Rok wydania: 2018

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza SGH

Więcej informacji


 


Tytuł: RECENT TRENDS IN THE REAL ESTATE MARKET AND ITS ANALYSIS

Autor, redakcja naukowa: Jacek Łaszek, Krzysztof Olszewski, Roman Sobiecki

Rok wydania: 2018

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza SGH

Więcej informacji

 

samozatrudnienie.jpg

Tytuł: Samozatrudnienie? Konieczność czy wybór przedsiębiorczych

Autor, redakcja naukowa: Małgorzata Skrzek-Lubasińska, Roman Sobiecki

Rok wydania: 2017

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza SGH


Tytuł: Regulacje w optce funkcjonowania przedsiębiorstw

Autor, redakcja naukowa: Teresa Pakulska

Rok wydania: 2017

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza SGH

Więcej informacji


pdf453.jpg

Tytuł: Instytucje a konkurencyjność niepewności
Autor, redakcja naukowa: Małgorzata Poniatowska-Jaksch, Roman Sobiecki
Rok wydania: 2017
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza SGH

Więcej informacji


pdf454.jpg

Tytuł: Przedsiębiorstwo wyzwania niepewność

Autor, redakcja naukowa: Teresa Pakulska
Rok wydania: 2017
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza SGH 


pdf385.jpg

 

Tytuł: Sharing economy 

Autor: reda. prof. Małgorzata Poniatowska-Jaksch, prof. Roman Sobiecki 

Rok wydania: 2017

 

sharing.jpg 

 

  


 Tytuł: Sharing economy (gospodarka współdzielenia)

Autor: reda. prof. Małgorzata Poniatowska-Jaksch, prof. Roman Sobiecki

Rok wydania: 2016 

Pliki do pobrania

 

okładka_narzędzia w zarządzaniu przedsiębiorstwem_Poniatowska-Jaksch.jpg

Tytuł: Narzędzia w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Autor: red. prof. Małgorzata Poniatowska-Jaksch

Rok wydania: 2016

Plik do pobrania:

Narzedzia_w zarządzaniu przedsiębiorstwem _Poniatowska-Jaksch.pdfNarzedzia_w zarządzaniu przedsiębiorstwem.pdf


609648658o.png

Tytuł: Bezpieczeństwo i jakość żywności

Autor: prof. Stanisław Kowalczyk

Rok wydania: 2016

Więcej informacjipdf771.jpg
Tytuł: KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW - ASPEKTY MIĘDZYNARODOWE I SEKTOROWE

Autor: red. prof. Małgorzata Poniatowska-Jaksch, prof. Roman Sobiecki

Rok wydania 2016

Więcej informacji

Pliki do pobrania


pdf772.jpg
Tytuł: STRATEGICZNE POLA KONKUROWANIA

Autor: red. prof. Małgorzata Poniatowska-Jaksch

Rok wydania 2016

Więcej informacji

Plikio do pobrania

pdf774.jpg

 

Tytuł:BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

Podtytuł: Implikacje dla teorii i praktyki

Autor: Dorota Ciesielska, Mariusz-Jan Radło, Maciej Frąszczak, Paulina Spałek

Rok wydania: 2016

Więcej informacji
Tytuł: PRZECIWDZIAŁANIE TURBULENCJOM W GOSPODARCE

Autor: red. prof. Roman Sobiecki

Rok wydania 2015

 

Więcej infirmacji 

Pliki do pobrania

837_miniatura_cz.jpg

Tytuł: NOWE MYŚLENIE W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM
Autor: prof. Małgorzata Poniatowska-Jaksch

 

Rok wydania: 2015

Więcej infirmacji

Pliki do pobrania

840_miniatura_cz.jpg

Tytuł: ANALIZA I PROGNOZOWANIE SZEREGÓW CZASOWYCH Z PROGRAMEM SAS
Autor: prof. Stanisław Łobejko, Karolina Masłowska, Rafał Wojdan

 

Rok wydania: 2015

Więcej infirmacji

 

 

836_miniatura_cz.jpg

Tytuł: PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWE W POLSCE
Autor: red. prof. Małgorzata Poniatowska-Jaksch, prof. Roman Sobiecki

Rok wydania: 2014

Więcej infirmacji

Pliki do pobrania

img306.jpg
Tytuł: PRZEDSIĘBIORSTWO RORZINNE W GOSPODARCE GLOBALNEJ
Autor:  red. dr hab. Roman Sobiecki, prof. nadzw.

Rok wydania: 2014

Więcej informacji

img307.jpg 

 

Tytuł: CHINY A ŚWIAT
Podtytuł: Współczesny chiński model ekonomiczny
Autor: Henryk Chołaj
Rok wydania:2014
 
 
 


 

740_miniatura_cz.jpg 

 
 

 

Tytuł: Prawo czystej żywności
Podtytuł: Od Kodeksu Hammurabiego do Codex Alimentarius
Autor: Stanisław Kowalczyk
Rok wydania: 2014
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza SGH​  
 

 


 
 
img174.jpg,
 
Tytuł: Ekspansja polskich firm na rynki międzynarodowe.
 
Autor: red. dr hab. Roman Sobiecki, prof. nadzw.; dr hab Jerzy W.Pietrewicz
 
Rok wydania: 2014 
 
Oprawa: twarda
 
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza SGH
 
 

 Pliki do pobrania

 

img175.jpg
Tytuł: Wymogi globalnej konkurencyjności przedsiębiorstw.
Autor: red. dr hab. Roman Sobiecki, prof. nadzw.; dr hab Jerzy W.Pietrewicz
Rok wydania: 2014 
Oprawa: twarda
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza SGH

Więcej informacji
Pliki do pobrania

 

 OGRANICZANIE NISTABILNOŚCI OTOCZENIA PRZEDSIĘBIORSTW.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Ograniczanie niestabilności otoczenia przedsiębiorstw.
Autor: red. Roman Sobiecki, Jerzy W. Pietrewicz.
Asymetria informacji, Ewolucja praw własności, Koszty transakcyjne, Efekty zewnętrzne, Problemy agencji, Nadwyżka kooperacyjna, Defekty koordynacji czy osiągnięcia teorii gier - o tym w książce - o tym w książce.

 

Więcej informacji

 

 

 

 666_miniatura_cz.jpg

Tytuł: Przedsiębiorstwo a narastająca niestabilność otoczenia.
Autor: red. Roman Sobiecki, Jerzy W. Pietrewicz.
Recenzja: Niewątpliwie cenną zaletą książki jest jej wysoka aktualność teoretyczna i praktyczna, ponieważ nasze przedsiębiorstwa, w mojej opinii, są w dużym stopniu zagubione i - co więcej - przekonane, że zawirowania na rynkach mają charakter krótkookresowy. Władze przedsiębiorstw uznają zatem, że wystarczy dokonać małych korekt czy modyfikacji w systemie zarządzania, aby utrzymać dotychczasowe pozytywne tendencje rozwojowe. Autorzy poszczególnych rozdziałów przekonują, że ten sposób myślenia nie znajduje potwierdzenia w przełomowych zmianach, jakie dokonują się w globalnej gospodarce. Aktualność i oryginalność teoretyczna wyraża się w tym, że autorzy starają się przełożyć makroekonomiczne uwarunkowania gospodarki światowej na priorytetowe, strategiczne obszary decyzyjne krajowych przedsiębiorstw. Do nich zaliczają m.in. model biznesowy, zarządzanie jakością, fuzje i przejęcia, pozyskiwanie źródeł finansowania działalności i ich alokacje, komercyjne wykorzystanie wiedzy czy ekspansję inwestycyjną na rynkach zagranicznych.- z recenzji prof. dr. hab.. Stanisława Kasiewicza.

 

Więcej informacji

 
 
 

 Edytor zawartości

 
 

 Struktura