Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Instytut Zarządzania Wartością : Instytut Zarządzania Wartością | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KNoP - Instytut Zarządzania Wartością
 

 Instytut Zarządzania Wartością

 
Instytut Zarządzania Wartością wchodzi wskład Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, które zostało powołane Uchwałą Senatu nr 55 z dnia 22 kwietnia 1992 r.  
 
Instytut zajmuje się ewolucją rozwoju przedsiębiorstw i wlaśnie w niej dostrzega nowe teoretyczne wyzwania, perspektywy i możliwości badawcze.
 
 
Do strategicznych obszarów badawczych  Instytutu zaliczamy: 
  • Ekonomiczną teorię przedsiębiorczości i zarządzania przedsiębiorczego w warunkach współczesnej globalizacji i  konkurencji – ich wkład do ekonomii politycznej globalizacji; 
  •  
  • Tworzenie, mierzenie i zarządzanie wartością -  przedsiębiorstw, klientów, akcjonariuszy   i interesariuszy w gospodarce opartej na wiedzy; 
  •  
  • E – biznes i globalne sieciowe technologie informacyjno – komunikacyjne jako nowy   obszar i metoda konkurowania przedsiębiorstw. 
  •  
  • Globalną ekonomię usług, czyli szybko dokonujący się proces serwicyzacji działalności przedsiębiorstw i jego konsekwencje dla teorii i praktyki przedsiębiorczego zarządzania przedsiębiorstwem.
   IZW_zespół.jpg 
 
 
 

 Aktualności

 

Nowe odczytanie wartości – wyzwania społeczne i ekonomiczne

Celem konferencji naukowej Instytutu Zarządzania Wartością jest integracja środowisk naukowych i biznesowych, upowszechnienie wyników badań naukowych poświęconych tematyce kreowania wartości oraz wskazanie nowych kierunków badań interdyscyplinarnych w tym obszarze

więcej

Nowe odczytanie wartości – wyzwania społeczne i ekonomiczne

Celem konferencji naukowej Instytutu Zarządzania Wartością jest integracja środowisk naukowych i biznesowych, upowszechnienie wyników badań naukowych poświęconych tematyce kreowania wartości oraz wskazanie nowych kierunków badań interdyscyplinarnych w tym obszarze

więcej

 

 Oferta dydaktyczna

 
 
 
 

 Dyrektor Jednostki

 
 

 Wydarzenia

 
 

 Struktura