Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Konferencja naukowa Instytutu Zarządzania Wartością

 
Nowe odczytanie wartości – wyzwania społeczne i ekonomiczne
Warszawa, dn. 10.06.2021 r., MS Teams
 

Celem konferencji jest integracja środowisk naukowych i biznesowych, upowszechnienie wyników badań naukowych poświęconych tematyce kreowania wartości oraz wskazanie nowych kierunków badań interdyscyplinarnych w tym obszarze.

W konferencji wezmą udział wybitni przedstawiciele polskich ośrodków naukowych, a także przedstawiciele świata biznesu.

Problemy badawcze konferencji:
 • Wartość w ujęciu społecznym a wartość w ujęciu finansowym
 • Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach niepewności i dynamicznych zmian w ich otoczeniu
 • Zarządzanie kapitałem finansowym i niefinansowym w procesach budowy wartości przedsiębiorstw
 • Czynniki ESG w DNA spółki perspektywa rynku kapitałowego
 • Budowanie wartości poprzez doświadczenia konsumenta
 • Rozwój zrównoważony a kształtowanie wartości dla klientów
 • W poszukiwaniu nowych wartości reorientacja strategii firm
 • Przyspieszona digitalizacja a zmiany w modelach biznesowych przedsiębiorstw
 • Zrównoważony ślad cyfrowy oraz regulacyjne aspekty zarządzania danymi
 • Cyfrowa transformacja a wartość przedsiębiorstwa
          Pobierz szczegółowy opis konferencji​.


          Opłaty konferencyjne: Udział w konferencji jest bezpłatny 

          Konferencja odbędzie się z wykorzystaniem MS Teams. W celu wzięcia udziału w konferencji prosimy o kliknięcie w następujący link: link do konferencji.

          Biuro konferencji:
          Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
          Instytut Zarządzania Wartością, ul. Madalińskiego 31/33, 02-554 Warszawa
          mgr Grażyna Rybarska, tel. (22) 564 86 55; fax (22) 564 86 60, e-mail: izw@sgh.waw.pl