Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

Nowe odczytanie wartości – wyzwania społeczne i ekonomiczne

2021-05-27 kategoria: konferencja 

Konferencja Naukowa Instytutu Zarządzania Wartością SGH w Warszawie. Celem konferencji jest integracja środowisk naukowych i biznesowych, upowszechnienie wyników badań naukowych poświęconych tematyce kreowania wartości oraz wskazanie nowych kierunków badań interdyscyplinarnych w tym obszarze. W konferencji wezmą udział wybitni przedstawiciele polskich ośrodków naukowych, a także przedstawiciele świata biznesu. Problemy badawcze konferencji: Wartość w ujęciu społecznym a wartość w ujęciu finansowym, Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach niepewności i dynamicznych zmian w ich otoczeniu, Zarządzanie kapitałem finansowym i niefinansowym w procesach budowy wartości przedsiębiorstw, Czynniki ESG w DNA spółki perspektywa rynku kapitałowego, Budowanie wartości poprzez doświadczenia konsumenta, Rozwój zrównoważony a kształtowanie wartości dla klientów, W poszukiwaniu nowych wartości reorientacja strategii firm, Przyspieszona digitalizacja a zmiany w modelach biznesowych przedsiębiorstw, Zrównoważony ślad cyfrowy oraz regulacyjne aspekty zarządzania danymi, Cyfrowa transformacja a wartość przedsiębiorstwa​.

Archiwum

 
 
 

 Wydarzenia