Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Barbara Dobiegała-Korona
KNoP - Instytut Zarządzania Wartością - Skład osobowy
 

 prof. dr hab. Barbara Dobiegała-Korona

 

WYKSZTAŁCENIE
• Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, SGH
• Doktor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Nauk Ekonomiczno-Społecznych UW
• Staż naukowy w USA
• Studia dla wykładowców biznesu w Wielkiej Brytani i Belgii

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA
• najdłużej związana z SGH
• asystent w Polskiej Akademii Nauk

AKTUALNIE PEŁNIONE FUNKCJE
• Członek Rady Naukowej KNOP SGH
• Kierownik Studiów Doktoranckich KNOP Tok VII
• Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie Wartością Klienta
• Członek Kolegialnej Komisji ds. Badań Naukowych KNOP
• Członek Kolegialnej Komisji ds. Studiów Doktoranckich KNOP
• Członek Rady Redakcyjnej Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie
• Członek Senatu Wyższej Szkoły Ekonomicznej
• Członek Komisji ds. Zarządzania Jakością Nauczania w WSE

OFERTA DYDAKTYCZNA

Prowadzone przedmioty
• Podstawy marketingu
• Klient jako kapitał
• Zarządzanie wartością klienta
• Strategie promocji
• Budowa planu marketingowego

Seminarium doktorskie, magisterskie i licencjackie
• Marketing wartości
• Zarządzanie wartościami dla klienta
• Budowa wartości klienta
• Zarządzanie wartością klienta
• Strategie wzrostu wartości klienta
• Zarządzanie doświadczeniami klienta

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
• Marketing wartości
• Zarządzanie kapitałem klienta
• Marketingowe uwarunkowania migracji wartości przedsiębiorstwa

DOROBEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY
• około 30 książek jako autor, współautor lub redaktor naukowy
• około 100 artykułów w prasie naukowej
• wypromowanych 9 doktorów
• wypromowanych około 1000 magistrów i licencjatów

NAJWAŻNIEJSZE OSTATNIE PUBLIKACJE
 1. Zarządzanie innowacją jako wartością dla klienta; w: Przedsiębiorstwo  wobec wyzwań globalnych, red. nauk. A. Herman i K. Poznańska, SGH 2008.
 2. Zarządzanie wartościami dla klienta; w: W poszukiwaniu Nowych  Paradygmatów Zarządzania, red. nauk. W. Grudzewski, J. Hejduk, SGH 2008.
 3. Challenges of Customer Equity Management; w: Value Creation in Era of  Service Economy, red. nauk. A. Herman, A. Szablewski.
 4. Integrująca rola marketingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem; w: Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, red. nauk. Zb. Dworzecki, M. Romanowska, SGH 2008.
 5. Budowa kapitału klienta; w: Value Based Management, red. nauk. A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz, Deloitte, Poltext, 2008.
 6. Zarządzanie portfelem klientów; w: Zarządzanie przedsiębiorstem,  Uniwersytet Szczeciński, 2008.
 7. Klient kapitałem przedsiębiorstwa. Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, red. nauk. B. Dobiegała-Korona, A. Herman, Difin 2006 (nagroda I stopnia Rektora SGH).
 8. Wartość dla klienta generatorem wartości przedsiębiorstwa; w: j.w.
 9. Wartość klienta czy wartość dla klienta; Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2006 nr 1.
 10. Zaufanie klienta; j.w., 2007.
 11. Wartość klienta; w: Metody wyceny spółki kapitałowej. Perspektywa klienta i inwestora; red. nauk. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext 2006  (nagroda I stopnia Rektora SGH).
 12. Zarządzanie wiedzą o kliencie a wartość przedsiębiorstwa; w: Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością, red. nauk. J. Bieliński, Uniwersytet Gdański 2005.

KONTAKT

• e-mail: km#sgh.waw.pl (zamiast * wstaw @)
• telefon: (22) 5649305​​