Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Dorota Podedworna-Tarnowska
KNoP - Instytut Zarządzania Wartością - Skład osobowy
 

 Dorota Podedworna-Tarnowska

 
140.jpg

 

TYTUŁ NAUKOWY: doktor nauk ekonomicznych (nadany z wyróżnieniem w 2006 roku, praca pt. Uwarunkowania rozwoju faktoringu w Polsce przygotowana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Witolda Bienia )

 

WYKSZTAŁCENIE:

2012    Uniwersytet Warszawski, Podyplomowe Studia Podatków i Prawa Podatkowego,

2011    IESE Business School, International Faculty Program

2000    Szkoła Główna Handlowa, Podyplomowe Studia Doskonalenia Pedagogicznego

1993 – 1998    Szkoła Główna Handlowa, studia magisterskie, kierunek: Finanse i Bankowość,

1989 – 1993    Liceum Ogólnokształcące w Piszu

 

DODATKOWE SZKOLENIA I KURSY:

2012    Kurs przygotowawczy CIA (Certified Internal Auditor) organizowany przez Ernst & Young

2010 – 2011    Cykl warsztatów dla członków Komitetów Audytu organizowane przez GPW, SEG i PwC

2001    Kurs dla doradców inwestycyjnych organizowany przez Związek Maklerów i Doradców

1998    Egzamin dla członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa

1997    Certyfikat LCCI - English for Business - Third Level

 

PEŁNIONE FUNKCJE w SGH:

X.2016 – obecnie    Kierownik Zakładu Aksjologii i Pomiaru Wartości w Instytucie Zarządzania Wartością, KNOP

2012 - 2016    Prodziekan Studium Magisterskiego

2012 - 2016    uczestnictwo w pracach Senackiej Komisji Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem

2007 – obecnie adiunkt w Instytucie Zarządzania Wartością (wcześniej Katedra Small Businessu), KNOP

2007    Opiekun Naukowy Studenckiego Koła Naukowego eBiznesu (2007)

XI 2007 – obecnie      Kierownik Podyplomowych Studiów Doradztwa Finansowego

1998-2007      asystent w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa, KNOP

1999 – 2002, 2005 – 2012     Członek Rady Naukowej KNOP

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE poza SGH:

2013 – 2015    Ministerstwo Finansów, Wiceminister, Podsekretarz Stanu,

2013 -2015     Przewodnicząca Komisji Nadzoru Audytowego,

VII 2014 – XII 2015   Przewodnicząca Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych

2012 – obecnie           The International Journal of Management, Editorial Advisor

2012 – obecnie           Wealth - International Journal of Money, Banking and Finance, Editorial Board Member

II-VIII 2012   New York University Stern School of Business, Visiting Scholar w ramach projektu „Młodzi Projektują Zarządzanie”

2006 – 2008    Management Accounting Consulting Sp. z o.o., trener modułu „Ocena projektów inwestycyjnych” w projekcie "Controlling i informacja zarządcza – nieodzowne kwalifikacje kadr konkurencyjnego przedsiębiorstwa"

1999 – 2001    Ministerstwo Skarbu Państwa, Departament Finansów Skarbu Państwa, konsultant

 

DOŚWIADCZENIE W ORGANACH NADZORCZYCH SPÓŁEK:

20014-2015    Bank Gospodarstwa Krajowego, członek Rady Nadzorczej, przewodnicząca Komitety Wynagrodzeń

2008 – 2013    Bank BPH S.A. (GE Capital Group), członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu, VI 2011 – VI 2013 członek Komitetu ds. Inwestycji

2007 – 2010    Przedsiębiorstwo Hotelarskie Kujawy-Zajazd Polski Sp. z o.o. we Włocławku, wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

2006 – 2007    Polski Holding Farmaceutyczny w Warszawie, członek Rady Nadzorczej

2000    Fabryka Maszyn i Urządzeń „TAGOR” S.A. w Tarnowskich Górach, wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

1999 – 2003    Przedsiębiorstwo Budowy Maszyn Drogowych „MADRO” S.A. we Wrocławiu, członek Rady Nadzorczej

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa;
 • decyzje inwestycyjne; Analiza i ocena projektów inwestycyjnych
 • zarządzanie płynnością finansową; Źródła kapitałów w przedsiębiorstwie
 • Wycena wartości przedsiębiorstwa
 • opodatkowanie osób prawnych i fizycznych;
 • organizacja i instrumenty rynku finansowego

 

SEMINARIUM LICENCJACKIE [190001] I MAGISTERSKIE [290001]

Tematyka prac:

 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • Analiza i ocena projektów inwestycyjnych
 • Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw
 • Wycena wartości przedsiębiorstwa
 • Rynek kapitałowy
 • Zarządzanie długiem publicznym

Wypromowanych ponad 100 prac licencjackich i magisterskich, kilkudziesięciu prac dyplomowych w ramach prowadzonych w Instytucie Zarządzania Wartością studiów podyplomowych.

INNE:

Wizyta monitoringowa w Universidade NOVA de Lisboa (Nova School of Business and Economics [NOVASBE] i Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação [ISEGI-NOVA]),Lizbona, Portugalia

Wizyta monitoringowa w Universidade Catolica Portuguesa (UCP), Lizbona, Portugalia

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

·        Obecność wśród 200 najbardziej wpływowych kobiet polskiego sektora finansowego w 2015 roku w Raporcie „Kobiety w finansach" zrealizowanym przez Instytut Innowacyjna Gospodarka na rzecz inicjatywy „Znane Ekspertki".

·        Nagroda II stopnia Rektora SGH w zakresie działalności organizacyjnej przyznana w 2014 roku.

·        Nagroda III stopnia Rektora SGH w zakresie działalności organizacyjnej przyznana w 2013 roku.

·        Nagroda zespołowa Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie I stopnia w dziedzinie działalności naukowej za książkę „Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki”, red. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa, 2011r.

·        Nagroda Grand Prix za najlepszą książkę Targów Wydawnictw Ekonomicznych w 2011 r. „Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki”, red. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa, 2011r.

·        Nagroda za najlepszą książkę w kategorii "Finanse i Bankowość" na Targach Wydawnictw Ekonomicznych w 2011 r „Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki”, red. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa, 2011r.

·        Nominacja do Nagrody „Beta 2010” za publikację zespołową Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstwa, red. A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2010r,

·        Nominacja do nagrody „Beta 2008” za publikację zespołową Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, red. M Panfil, Difin, Warszawa 2008.

·        Nagroda II stopnia Rektora SGH za obronę pracy doktorskiej pt. „Uwarunkowania rozwoju faktoringu w Polsce” przyznana w 2007 roku.

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

·        Dylematy Finansjeryzacji. Dłużne Papiery Wartościowe w Finansowaniu Przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018 (wspólnie z H. Sokół).·        Dylematy inwestowania. Rodzaje, efektywność, przykłady. Redakcja naukowa. Poltext, Warszawa 2011 (red. naukowa).

ks.jpg

·        Faktoring w Polsce – szanse i zagrożenia rozwoju, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.

ks2.jpg

·        Polityka regulacji rynków finansowych w Polsce, w: Polityka i praktyka regulacji rynków finansowych, red. W. Rogowski, Oficyna Allerhanda,  Kraków-Warszawa 2015

·        IPO 过程中的公司估 , w: —— 业价值评估的理论与方法 , red. M. Panfil, A. Szablewski, Anhui People’s Publishing House, R.P.Ch., Shanghai 2013.

·        Niedowartościowanie w procesie IPO, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku”, Gdańsk 2013.

·        Wynagrodzenia menedżerów a kreacja wartości spółek, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo–Humanistycznego w Siedlcach”. Seria: „Administracja i Zarządzanie”, Siedlce 2013 (wspólnie z M. Mikołajek-Gocejną).

·        Company Valuation within the IPO Process, Business Valuation. A Basic Approach, red. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2012.

·        Opcyjne programy motywacyjne jako długoterminowe elementy wynagrodzeń menedżerów wyższego szczebla, Controlling - wiedza i narzędzia praktyczne, kwiecień rok 2012.

·        Oczekiwania inwestorów w procesie IPO a efekt niedowartościowania, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, Nr 690, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, Nr 51, Szczecin 2012 (wspólnie z M. Mikołajek-Gocejną).

·        Opcyjne programy motywacyjne w systemach wynagradzania menedżerów wyższego szczebla, „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej”, Nr 33, styczeń 2012.

·        Wycena spółki w procesie IPO, w: Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, red. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2011.

·        Opcje menedżerskie jako długoterminowe motywatory w kształtowaniu właścicielskich postaw menedżerów wyższego szczebla, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 639, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Nr 37, Szczecin 2011.

·        Doradztwo finansowe jako wartość dla klienta, „Handel Wewnętrzny”, 2011, Nr 360007 (wspólnie z A. Kanabrockim). 

·        Czy zagraża nam niewypłacalność państwa?, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 1(14), Warszawa, SGH, KNOP, styczeń-marzec 2010.

·        Dług publiczny i jego finansowanie, w: Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw, red. A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2010.

·        Doradztwo finansowe w Polsce. Obiektywizm i niezależność czy komercyjne pośrednictwo?, w: Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 587, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Nr 26, Szczecin 2010.

·        Emisja akcji w realiach polskiego rynku kapitałowego, w: Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Teoria i praktyka budżetowania, red. W. Szczęsny, J. Turyna, Uniwersytet Warszawski, PTE, Warszawa 2009.

·        Perspektywy rozwoju rynku obligacji korporacyjnych w Polsce, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 533, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Nr 16, Szczecin 2009. 

·        Refinansowanie sprzedaży kredytowej, w: Partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik ograniczania ryzyka działalności gospodarczej, red. H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.

·        Faktoring jako instrument wspierający zarządzanie należnościami, „Controlling – wiedza i narzędzia praktyczne”, czerwiec 2009. 

·        Międzynarodowa konkurencja podatkowa i jej wpływ na atrakcyjność inwestycyjną krajów, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 515, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Nr 13, Szczecin 2008. 

·        Emisja akcji uprzywilejowanych, w: Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, red. M. Panfil, Difin, Warszawa 2008, wyd. I., Warszawa 2011, wyd II.

·        Faktoring jako instrument wspierający zarządzanie należnościami, w: Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, red. M. Panfil, Difin, Warszawa 2008, wyd. I., Warszawa 2011, wyd II. 

·        Akcje uprzywilejowane w finansowaniu przedsiębiorstw, „Controlling – wiedza i narzędzia praktyczne”, czerwiec 2007.

·        Faktoring w Polsce – uwarunkowania rozwoju, w: Rola sektora bankowego w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, red. G. Michalczuk, J. Michałkow, J. Sikorski, Wydawnictwo Uniwersytetu Białostockiego, Białystok 2006. 

·        Obligacje przedsiębiorstw jako źródło ich finansowania, w: Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw, red. A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2010.

·        Przeciw zatorom płatniczym, „Bank”, luty 2007, nr 2.

·        Sprzedaż na kredyt handlowy i instrumenty jej wspomagania, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 455, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Nr 50, Szczecin 2007. 

·        Znaczenie informacji o dłużnikach w umacnianiu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, w: Tworzenie wartości przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej, red. H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski, SGH, Warszawa 2007.

·        Faktoring metodą wspierania sprzedaży kredytowej, w: Zarządzanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie, red. J. Grzywacz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006. 

·        Bariery rozwoju faktoringu w Polsce, w: Konsulting finansowy w strategii rozwoju przedsiębiorstw i instytucji finansowych, red. M. Dębniewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego, Olsztyn 2005. 

·        Światowy faktoring, „Bank”, czerwiec 2005, nr 6. 

·        Faktoring w Polsce – perspektywy rozwoju, „Studia i Prace KZiF SGH”, nr 56, Warszawa 2005.

 

BADANIA:

Badania statutowe KNOP SGH:

 • 2007    Inwestycje venture capital jako sposób na rozwój gospodarki usług w Polsce, badania przygotowane wspólnie z dr M. Panfilem w ramach tematu: Rozwój przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w sferze usług, pod kierownictwem  prof. dr. hab. Andrzeja Hermana.
 • 2009    Obligacje jako sposób finansowania budżetu państwa i wzrostu przedsiębiorstwa, badania przygotowane w ramach tematu: Perturbacje na globalnych rynkach finansowych, surowcowych, energetycznych i żywnościowych oraz ich wpływ na wartość przedsiębiorstw w Polsce, pod kierownictwem dr Andrzeja Szablewskiego.

 

Badania własne w SGH:

 • 2009    Rozwój doradztwa finansowego w Polsce i jego znaczenie w okresie spowolnienia gospodarczego.

Inne:

 • 2007 - Międzynarodowa konkurencja podatkowa. Wyzwania dla Unii Europejskiej badania w ramach tematu: Zmiany międzynarodowego otoczenia biznesu – perspektywa dla przedsiębiorstw Unii Europejskiej pod kierownictwem dr Wandy Dugiel.

HOBBY:

 •  podróże,
 • kino,
 • teatr

KONTAKT: dpoded@sgh.waw.pl