Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Dorota Podedworna-Tarnowska

 


Doktor nauk ekonomicznych, autorka i współautorka licznych publikacji w zakresie problematyki zarządzania finansami przedsiębiorstwa, finansowania rozwoju przedsiębiorstwa i instrumentów rynku finansowego. Ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie zawodowo związana od 1998 roku, gdzie uzyskała tytuł magistra na kierunku finanse i bankowość, a w 2006 roku z wyróżnieniem tytuł doktora nauk ekonomicznych. W przeszłości Prodziekan Studium Magisterskiego .W latach 2013-2015 podsekretarz stanu - wiceminister w Ministerstwie Finansów nadzorująca m.in. zarządzanie długiem publicznym, regulacje rynku finansowego, rachunkowości i audytu. W tym samym czasie pełniła funkcje przewodniczącej Komisji Nadzoru Audytowego oraz Przewodniczącej Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych. Od kilkunastu lat zasiada w radach nadzorczych spółek. Ukończyła wiele kursów z zakresu audytu, rachunkowości, podatków i inwestowania. Zdobywczyni nagród i wyróżnień za działalność publikacyjną i organizacyjną. Obecna w gronie 200 najbardziej wpływowych kobiet polskiego sektora finansowego w 2015 roku w Raporcie „Kobiety w finansach" zrealizowanym przez Instytut Innowacyjna Gospodarka na rzecz inicjatywy „Znane Ekspertki". Odznaczona przez ministra gospodarki Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.


Kontakt


Konsultacje

indywidualnie po umówieniu drogą mailową dpoded@sgh.waw.pl


Wykształcenie i uprawnienia

 • 2012 New York University Stern School of Business, staż naukowy
 • 2012 Uniwersytet Warszawski, Podyplomowe Studia Podatków i Prawa Podatkowego,
 • 2011 IESE Business School, International Faculty Program
 • 2006 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskany z wyróżnieniem
 • 2000 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Podyplomowe Studia Doskonalenia Pedagogicznego
 • 1993 – 1998 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, studia magisterskie, kierunek: finanse i bankowość
 • 1989 – 1993 I Liceum Ogólnokształcące w Piszu im. Bojowników o Polskość Mazur ​

Doświadczenie zawodowe

W SGH:
 • 2016 – 2020 członek Senackiej Komisji Dydaktycznej ds. Studentów i Doktorantów 
 • 2012-2016  prodziekan Studium Magisterskiego 
 • 2007-2017 kierownik Podyplomowych Studiów Doradztwa Finansowego 
 • (1999 – 2002, 2005 – 2012) członek Rady Naukowej Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie 
 • 2007 – obecnie adiunkt w Instytucie Zarządzania Wartością (wcześniej Katedra Small Businessu), KNOP
 • 1998-2007 asystent w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa, KNOP

Poza SGH:
 • 2013-2015 Ministerstwo Finansów, podsekretarz stanu – wiceminister 
 • 2013-2015 Komisja Nadzoru Audytowego, przewodnicząca
 • 2013- 2015 Komitet Polityki Ubezpieczeń Eksportowych, przewodnicząca
 • 2014-2015 Bank Gospodarstwa Krajowego, członek Rady Nadzorczej, przewodnicząca Komitetu Wynagrodzeń
 • 2008 – 2013 Bank BPH S.A., członek Rady Nadzorczej
 • 2007 – 2010 Przedsiębiorstwo Hotelarskie Kujawy-Zajazd Polski Sp. z o.o. we Włocławku, wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
 • 2006 – 2008 Management Accounting Consulting Sp. z o.o., trener w projekcie "Controlling i informacja zarządcza – nieodzowne kwalifikacje kadr konkurencyjnego przedsiębiorstwa"
 • 2006 – 2007 Polski Holding Farmaceutyczny w Warszawie, członek Rady Nadzorczej
 • 2000 Fabryka Maszyn i Urządzeń „TAGOR” S.A. w Tarnowskich Górach, wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
 • 1999 – 2003 Przedsiębiorstwo Budowy Maszyn Drogowych „MADRO” S.A. we Wrocławiu, członek Rady Nadzorczej
 • 1999 – 2001 Ministerstwo Skarbu Państwa, Departament Finansów Skarbu Państwa, konsultant

Pełnione fun​kcje

 • kierownik Zakładu Aksjologii i Pomiaru Wartości (od 2016 roku)
 • członek Senatu SGH w kadencji 2020-2024
 • członek Editorial Board “WEALTH International Journal of Money, Banking and Finance” 
 • członek Advisory Board “The International Journal of Management” 
 • członek kapituły konkursu „The Best Annual Report” organizowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków 
 • członek rady nadzorczej Dom Development SA, przewodnicząca Komitetu Audytu
 • członek rady nadzorczej Idea Bank SA, przewodnicząca Komitetu Audytu​


Członkostwo w organizacjach polskich i międzynarodowych
 • członek European Finance Association
 • członek Towarzystwa Naukowego Prakseologii​


Prowadzone zajęcia

Studia licencjackie
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • seminarium

Studia magisterskie
 • Tradycyjne i Alternatywne Źródła Finansowania Przedsiębiorstwa
 • seminarium

Studia podyplomowe
 • Wycena spółki w procesie IPO
 • Pierwsza oferta publiczna
 • seminarium


Zainteresowanie naukowe
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie płynnością finansową
 • Analiza i ocena projektów inwestycyjnych
 • Wycena przedsiębiorstwa
 • Organizacja i instrumenty rynku finansowego
 • Zarządzanie długiem publicznym
 • Struktura kapitału w przedsiębiorstwie
 • Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa
 • Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw​

Udział w badaniach naukowych - ostatnie 3 lata

 • "Odwrócony kredyt hipoteczny a renta dożywotnia jako zabezpieczenie egzystencji emerytów" w ramach badań statutowych Zarządzanie respektujące wartości w koncepcji rozwoju integralnego (humanistycznego), Kierownik prof. dr hab. Magdalena Mikołajek-Gocejna
 • „Obligacje korporacyjne w Polsce w świetle nowych regulacji prawnych i ich wpływ na rozwój finansowania przedsiębiorstw” w ramach badań statutowych Finansjeryzacja gospodarki i jej wpływ na działalność przedsiębiorstwa, Kierownik prof. dr hab. Andrzej Fierla​

Udział w konferencjach (referaty) - ostatnie 3 lata

 • Udział w konferencjach (referaty) – ostatnie 3 lata Referat pt. “IPO as a VC funds type of exit” na konferencji 22nd EBES Conference zorganizowanej w Rzymie przez Eurasia Business and Economics Society oraz The Faculty of Economics, Sapienza Univeristy of Rome, 2017.
 • Referat pt. „Uproszczenia w rachunkowości w sektorze MSP a jakość sprawozdań finansowych” na konferencji Przyszłość Finansów 2017: Wspieranie rozwoju innowacyjnej gospodarki - państwo a przedsiębiorczość zorganizowanej przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, 2017 
 • Referat pt. „Underpricing Effect of Companies Transferred from the Alternative to the Main Market. The case of Poland” na konferencji Management International Conference (MIC) zorganizowanej w Bled przez Faculty of Management University of Primorska, 2018
 • Referat pt. “IPO underpricing phenomenon: the evidence from the Warsaw Stock Exchange” na konferencji Inernational Academic Conference 2019 zorganizowanej w Londynie przez University of London, University of West Bohemia oraz The International Institute of Social and Economic Sciences, 2019
 • Referat pt. „Niedowartościowanie spółek debiutujących na rynku głównym i alternatywnym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie” na XIX Konferencji naukowej z cyklu Zarządzanie Wartością - "Kreatory i destruktory wartości organizacji" zorganizowanej przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, 2019

Publikacje - ostatnie 5 lat

 • D. Podedworna-Tarnowska, Private Equity / Venture Capital, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2015 (książka w jęz. angielskim)
 • D. Podedworna-Tarnowska, IPO AS A VC FUNDS TYPE OF EXIT, Journal of Management and Financial Sciences, Vol. X, Issue 29, 2017, s. 99-129.
 • D. Podedworna-Tarnowska, H. Sokół, Dylematy finansjeryzacji. Dłużne papiery wartościowe w finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018.
 • D. Podedworna-Tarnowska, Underpricing of Companies Transferred from the Alternative to the Main Market: The Case of Poland, MIC 2018: Managing Global Diversities, Proceedings of the Joint International Conference, Bled, Slovenia, 30 May–2 June 2018, University of Primorska Press. 
 • D. Podedworna-Tarnowska, Niedowartościowanie w procesie IPO spółek migrujących z rynku NewConnect na rynek główny GPW w Warszawie, Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, Vol.16, No. 4/1/2018, s. 151-163.
 • D. Podedworna-Tarnowska, Niedowartościowanie spółek debiutujących na rynku głównym i alternatywnym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w: P. Antonowicz, P. Galiński, P. Pisarewicz (red.), Perspektywa ekonomiczna, finansowa i prawna kreowania wartości w gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020, s. 267-281.​

Zainteresowania pozanaukowe
 • Kuchnie świata, krawiectwo​