Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 DR REMIGIUSZ ORZECHOWSKI

 

 

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Ekspert w zakresie nadzoru IT, zarządzania usługami IT oraz zarządzania portfelem projektów i projektami. Twórca i kierownik studiów podyplomowych SGH Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie. Doświadczony konsultant i menedżer. Przedsiębiorca.​


KontaktKonsultacje

Środy (poza 1. środą miesiąca), 18:00-20:00


Wykształcenie i uprawnienia

1) Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, SGH

2) Magister SGH, kierunki:
 • Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne - specjalizacja: Informatyka gospodarcza
 • Zarządzanie i Marketing II - specjalizacja: Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie

3) Podyplomowe Studia SGH Zarządzanie wartością firmy

4) Certyfikaty:
 • CGEIT
 • CRISC
 • ITIL Foundation
 • Prince2 Foundation
 • Agile PM Foundation


Doświadczenie zawodowePełnione fun​kcje

 • Kierownik Studiów Podyplomowych SGH Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie
 • Prezes Zarządu Hadrone Sp. z o.o.​


Prowadzone zajęcia

Studia licencjackie
 • Biznes plan (e-learning)
 • IT w strategii przedsiębiorstwa

Studia magisterskie
 • Efektywne zarządzanie IT w przedsiębiorstwie
 • Efektywne zarządzanie IT w przedsiębiorstwie (e-learning)
 • Effective IT Management in Corporate
 • Zarządzanie usługami IT

Studia podyplomowe
 • Wprowadzenie do zarządzania wartością IT
 • Nadzór IT (IT Governance)
 • Pomiar i zarządzanie dopasowaniem biznes-IT
 • Zarządzanie projektem, programem i portfelem projektów
 • Zarządzanie portfelem projektów – warsztaty
 • Zarządzanie strategiczne usługami IT. Budowa katalogu usług IT
 • Zarządzanie finansami usług IT
 • Strategiczna karta wyników IT
 • Zarządzanie IT budujące wartość – interaktywne studium przypadku


Zainteresowanie naukowe

 • Zarządzanie strategiczne IT
 • Nadzór IT (IT Governance)
 • Zarządzanie usługami IT
 • Zarządzanie portfelem projektów
 • ITIL
 • COBIT
 • Zarządzanie wartością IT
 • Biznesplan​


Udział w badaniach naukowych - ostatnie 3 lata


2018

Zakres badania/projektu:: Projekt krajowy Rodzaj badania/projektu:: Projekt dydaktyczny Rodzaj projektu badawczego:: Typ badania/projektu::
Tytuł/Nazwa badania/projektu:: Kierunek na zarządzanie projektami!
Kierownik projektu: Paweł Wyrozębski;
Lider: KZIF17-Katedra Zarządzania Projektami; Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Zakres badania/projektu:: Projekt krajowy Rodzaj badania/projektu:: Ekspertyza Rodzaj projektu badawczego:: Inny projekt badawczy Typ badania/projektu::
Tytuł/Nazwa badania/projektu:: Wykonanie 3 usług eksperckich z następujących branż zawodowych: bankowość, hotelarstwo, informatyka.
Kierownik projektu: Tomasz Rostkowski;
Lider: KNOP09-Instytut Kapitału Ludzkiego; Instytucja finansująca: m. st. Warszawa

Zakres badania/projektu:: Projekt krajowy Rodzaj badania/projektu:: Projekt badawczy Rodzaj projektu badawczego:: Inny projekt badawczy Typ badania/projektu:: podstawowe
Tytuł/Nazwa badania/projektu:: Badanie warszawskiego rynku pracy pod kątem zapotrzebowania pracodawców i oferty kształcenia zawodowego w branżach: informatycznej, hotelarskiej i bankowej
Kierownik projektu: Tomasz Rostkowski;
Lider: KNOP0902-Zakład Zarządzania Kapitałem Ludzkim; KNOP09-Instytut Kapitału Ludzkiego; Instytucja finansująca: Miasto Stołeczne Warszawa

2019

Zakres badania/projektu:: Projekt krajowy Rodzaj badania/projektu:: Projekt dydaktyczny Rodzaj projektu badawczego:: Typ badania/projektu::
Tytuł/Nazwa badania/projektu:: Kierunek na zarządzanie projektami!
Kierownik projektu: Paweł Wyrozębski;
Lider: KZIF17-Katedra Zarządzania Projektami; Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Zakres badania/projektu:: Projekt krajowy Rodzaj badania/projektu:: Projekt badawczy Rodzaj projektu badawczego:: Inny projekt badawczy Typ badania/projektu:: wdrożeniowe
Tytuł/Nazwa badania/projektu:: Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej (technik telekomunikacji, technik informatyk)
Kierownik projektu: Łukasz Marzantowicz;

2020

Zakres badania/projektu:: Projekt krajowy Rodzaj badania/projektu:: Projekt badawczy Rodzaj projektu badawczego:: Inny projekt badawczy Typ badania/projektu:: wdrożeniowe
Tytuł/Nazwa badania/projektu:: Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej (technik telekomunikacji, technik informatyk)
Kierownik projektu: Łukasz Marzantowicz;
Lider: KZIF17-Katedra Zarządzania Projektami; Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Publikacje - ostatnie 5 lat
 • Koncepcja nadzoru informacyjnego w przedsiębiorstwie, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, OW SGH, 2015 / 1 
 • Conventional and Service-Based IT Management Model, Strategie budowania e-gospodarki i e-społeczeństwa w Europie środkowej i wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju, 2015​

Zainteresowania pozanaukowe
 • Motoryzacja
 • Trackdays