Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Remigiusz Orzechowski
KNoP - Instytut Zarządzania Wartością - Skład osobowy
 

 DR REMIGIUSZ ORZECHOWSKI

 


WYKSZTAŁCENIE
1) Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, SGH

2) Magister SGH, kierunki:

 • Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne - specjalizacja: Informatyka gospodarcza, ukończone z wyróżnieniem
 • Zarządzanie i Marketing 2 - specjalizacja: Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, ukończone z wynikiem bardzo dobrym

3) Podyplomowe Studium SGH Zarządzanie wartością firmy

4) ACCA Professional Scheme - w trakcie realizacji

PEŁNIONE FUNKCJE

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA

Obecnie:

 • od 2007 - konsultant w zakresie IT Governance & Service Management
 • od 2004 - szkolenia dla przedsiębiorstw oraz wykłady na studiach podyplomowych

W przeszłości:

 • 07.2006-12.2006 - Doradca, Komisja Śledcza do zbadania rozstrzygnięć dotyczących przekształceń kapitałowych i własnościowych w sektorze bankowym oraz działań organów nadzoru bankowego w okresie od 4 czerwca 1989 r. do 19 marca 2006 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 • 10.2004 - 10.2006 - Asystent, Katedra Small Businessu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

PROWADZONE ZAJĘCIA

Studia podyplomowe

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Studia popołudniowe

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • zarządzanie IT i nadzór IT w przedsiębiorstwie (IT Management and IT Governance)
 • zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (Value-Based Management)
 • zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie
 • systemy informatyczne wspomagające zarządzanie (w szczególności systemy Business Intelligence)
 • biznes elektroniczny
 • inne nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

2008:

 • Modele budowania wartości przedsiębiorstwa w ekosystemie biznesowym. Harvard Business Review Polska, Wrzesień 2008, str. 148-149
 • Nadzór IT w Polsce i na świecie. Wpływ na efektywność wykorzystania technologii informacyjnych. [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem, Studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania nr 7, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2008
 • Budowanie wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem IT, OW SGH, Warszawa 2008
 • Effective IT Management and IT Governance. [w:] Value Creation in the Era of Service Economy, pod red. nauk. Andrzeja Hermana i Andrzeja Szablewskiego, Collegium of Business Administration, Warsaw School of Economics, Warszawa, 2008, str. 85-106
 • Organizowanie globalnej informacji - przykład Google, [w:] Value Based Management: Koncepcje, narzędzia, przykłady. Praca zbiorowa pod red. nauk. Andrzeja Szablewskiego, Poltext, Styczeń 2008
 • Wpływ zarządzania IT na budowę wartości przedsiębiorstwa, [w:] Value Based Management: Koncepcje, narzędzia, przykłady. Praca zbiorowa pod red. nauk. Andrzeja Szablewskiego, Poltext, Styczeń 2008

2007:

 • Wykorzystanie CobiTu do zarządzania i nadzoru IT, [w:] Computerworld, IDG, Warszawa, Grudzień 2007
 • IT mogą być efektywne, [w:] Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 3/2007, OW SGH, Warszawa, Październik 2007
 • Nadzór IT jako kluczowy czynnik efektywnego wykorzystania technologii informacyjnych w budowie wartości przedsiębiorstwa, [w:] badania statutowe SGH pt. Rozwój przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w sferze usług, kierownik projektu - prof. dr hab. Andrzej Herman, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Październik 2007
 • Dopasowanie biznes-IT w spółkach notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych – wyniki badań empirycznych, [w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. praca zbiorowa pod red. nauk. Edwarda Urbańczyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Czerwiec 2007
 • Efektywne zastosowanie IT w przedsiębiorstwie, [w:] e-mentor, nr 3/2007, Czerwiec 2007
 • Raport Dopasowanie IT-biznes, [w:] Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 2007/2, OW SGH, Warszawa, Kwiecień 2007, str. 74-80

2006:

 • Wpływ technologii informacyjnych na wartość firmy[w:] badania statutowe SGH pt. Wpływ zarządzania technologicznego na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw, kierownik projektu - prof. dr hab. Irena Hejduk, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Październik 2006
 • Nadzór IT a budowa wartości przedsiębiorstwa[w:] Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 1/2006, OW SGH, Warszawa, Październik 2006
 • Dopasowanie strategiczne technologii informacyjnych a budowa wartości przedsiębiorstwa, badania własne, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Wrzesień 2006
 • Methods of measuring the effectiveness of IT investments in the enterprise, referat wygłoszony na konferencji międzynarodowej „Technological entrepreneurship: the element enhancing enterprises’ competitiveness" zorganizowanej wspólnie przez Katedrę Systemów Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytet w Klagenfurcie (Austria), Warszawa, Wrzesień 2006
 • Dopasowanie strategiczne technologii informacyjnych[w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i Praktyka., praca zbiorowa pod red. nauk. Edwarda Urbańczyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Czerwiec 2006
 • Kapitał informacyjny a budowa wartości przedsiębiorstwa, [w:] Strategia lizbońska a zarządzanie wartością, CeDeWu, Czerwiec 2006
 • Ocena efektywności inwestycji w IT, [w:] Controlling – wiedza i narzędzia praktyczne, Forum, Czerwiec 2006
 • IT w firmie: zarządzanie i wykorzystanie, [w:] Analiza i kontrola finansowa w praktyce, Wiedza i Praktyka, Czerwiec 2006
 • Inwestowanie w IT: w poszukiwaniu wartości, [w:] CEO, IDG, Maj 2006
 • Zarządzanie IT a wzrost wartości przedsiębiorstwa, [w:] CEO, IDG, Marzec 2006
 • Systemy Business Intelligence w pracy analityka i controllera, [w:] Analiza i kontrola finansowa w praktyce, Wiedza i Praktyka, Luty 2006

2005:

 • Strategiczna karta wyników: gotowość kapitału ludzkiego, informacyjnego i organizacyjnego, [w:] Controlling – wiedza i narzędzia praktyczne, Forum, 2005
 • Strategiczna karta wyników: mapy strategii, [w:] Controlling – wiedza i narzędzia praktyczne, Forum, 2005
 • Balanced Scorecard z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, [w:] Controlling – wiedza i narzędzia praktyczne, Forum, 2005
 • eBusiness Intelligence, e-mentor, 2005
 • Systemy Business Intelligence w controllingu, [w:] Controlling – wiedza i narzędzia praktyczne, Forum, 2005

2004:

ZAINTERESOWANIA I HOBBY

 • podróże
 • narty
 • gadżety elektroniczne
 • szybkie samochody ;)

KONTAKT