Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Wojciech Budzyński
KNoP - Instytut Zarządzania Wartością - Skład osobowy
 

 dr Wojciech Budzyński

 
KONTAKT
 
WWW
BLOG
 
MAIL
 • wojciech.budzynski (w domenie sgh.waw.pl)
 • wbudzy (w domenie sgh.waw.pl)
 • poczta*wojciechbudzynski.pl (zamiast * wpisz @)
 
CV
Praktyk i pracownik naukowy SGH w Warszawie. Od dwudziestu  pięciu lat zajmuje się problematyką prawno-handlową i public relations. Ukończył handel zagraniczny w SGH, kontynuując naukę w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Obronił pierwszą w Polsce dysertację doktorską na temat public relations oraz napisał na ten temat rozprawę habilitacyjną. Wiedzę praktyczną zdobywał jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, prezes agencji public relations, doradca w Ministerstwie Gospodarki. Specjalizuje się w negocjowaniu i zawieraniu umów, zabezpieczeniach płatności, budowaniu sieci sprzedaży i zaopatrzenia, handlu zagranicznym, reklamie i public relations. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce. Nadzorował realizację dużych projektów, w szczególności z branży paliwowo-energetycznej oraz transportu drogowego, w tym jako starszy konsultant Banku Światowego. Jest honorowym członkiem Rady Ekspertów Public Relations. Od 1983 roku przeszkolił kilka tysięcy menedżerów i handlowców oraz napisał ponad 38 książek wydanych w kraju i za granicą. 
 
 
ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
 • Public relations
 • Wizerunek, zaufanie i wiarygodność w biznesie
 • Wizerunek równoległy jako uwarunkowanie decyzji
 • Reklama i inne techniki promocyjne
 • Marketing, w tym marketing miedzynarodowy
 • Międzynarodowe transakcje gospodarcze
 • Zawieranie umów handlowych
 • Zwyczaje handlowe
 • Rozliczenia miedzynarodowe
 • Zabezpieczenia finansowe umów handlowych
 • Negocjacje handlowe
 • Logistyka zaopatrzenia i procesy zakupowe
 
PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Prowadzone przedmioty 

7657-01 Negocjowanie i zawieranie umów z parterem handlowym (e-learning) 
 
7710-01 Nowoczesne metody budowania wizerunku firmy i marki (e-learning) 
 
studia magisterskie II stopnia stacjonarne 
241599-0048 Negocjowanie i zawieranie umów z partnerem handlowym (e-learning)
241609-0048 Nowoczesne metody budowania wizerunku firmy i marki (e-learning)
 
studia magisterskie II stopnia niestacjonarne sobotnio-niedzielne
241599-0048 Negocjowanie i zawieranie umów z partnerem handlowym (e-learning)
241609-0048 Nowoczesne metody budowania wizerunku firmy i marki (e-learning)
 
Studia licencjackie  I stopnia stacjonarne
141089-0048 Techniki reklamy (e-learning)
 
Studia licencjackie  I stopnia niestacjonarne  sobotnio-niedzielne
 
Studia licencjackie  I stopnia niestacjonarne popołudniowe
141089-0048 Techniki reklamy (e-learning)
M357 Seminarium magisterskie
L357 Seminarium licencjackie
 
Studia Podyplomowe SGH:
Podyplomowe Studium Public Relations
Podyplomowe Studium Zarządzania Marką
Podyplomowe Studium Zarządzania Wartością Firmy
 
Ponadto prowadzi wykłady na  studiach podyplomowych na innych uczelniach, w tym Uniwersytecie Warszawskim
 
Tematyka prac dyplomowych  (Seminarium licencjacie i magisterskie)
 • Public relations, reklama i inne techniki kreowania wizerunku
 • Negocjowanie i zawieranie umów handlowych
 • Marketing, w tym marketing międzynarodowy
 • Międzynarodowe transakcje gospodarcze
 • Rozliczenia międzynarodowe 
Tematy przykładowych, obronionych  prac (ponad 350 pozycji) znajdują się na stronie www.wojciechbudzynski.pl
 
 
PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE (38 książek)
 1. Budzyński W.:   Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń. Poltext. Warszawa 2009. Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki
 2. Budzyński W.:  Wizerunek równoległy. Nowa szansa promocji firmy i marki. Poltext. Warszawa 2008 (stron 216)  ISBN 978-83-7561-020-8 Recenzent: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz
 3. Budzyński W.:  Public  relations. Strategia i nowe techniki kreowania wizerunku. Poltext. Warszawa 2008 (stron 167)  ISBN 978-83-7561-021-5  Recenzent: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz
 4. Budzyński W.:  Kształtowanie wizerunku firmy i marki na rynku międzynarodowym, w: Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania, instrumenty, tendencje. Praca zbiorowa. Oficyna Wydawnicza SGH. Warszawa 2007 (stron 21)  ISBN 978-83-7378-276-1  Recenzent: prof. dr hab. Henryk Mruk.
  Nagroda I stopnia Rektora SGH za książkę.
 5. Budzyński W.:  Wizerunek firmy. Kreowanie, zarządzanie, efekty. Poltext. Warszawa 2003
 6. Budzyński W.:  Zarządzanie wizerunkiem firmy. OW SGH. Warszawa 2002 (stron 220)
 7. Budzyński W.: Planowanie mediów, w: Reklama w praktyce. Skuteczne działania reklamowe. Praca zbiorowa. Wyd. Wiedza i Praktyka. Warszawa 2001 (stron 20) ISBN 83-7286-010-6
 8. Budzyński W.: Brief reklamowy, w: Reklama w praktyce. Skuteczne działania reklamowe. Praca zbiorowa. Wyd. Wiedza i Praktyka. Warszawa 2001 (stron 20) ISBN 83-7286-010-6
 9. Budzyński W.: Budżet promocyjny, w: Reklama w praktyce. Praca zbiorowa. Wyd. Wiedza i Praktyka. Warszawa 2000 (stron 28) ISBN 83-7286-033-5
 10. Budzyński W.: Reklama. Sztuka skutecznej perswazji. Wyd. Poltext. Warszawa 1999 (stron 220) ISBN  83-86890-62-2
 11. Budzyński W.:  Public  relations. Zarządzanie reputacją firmy. Wyd. Poltext. Warszawa 1998 (stron 160) ISBN 83-86890-39-8
 12. Budzyński W.: Struktura nauczania public relations w Polsce, w: Black S.: Public relations. DW ABC. Warszawa 1998   ISBN  83-87286-53-2
 13. Budzyński W.(współautor): Handel zagraniczny dla menedżerów. Część IV. Łódź 1996 (stron 118) ISSN 1230-8862
 14. Budzyński W.: Zawieranie i realizowanie kontraktów z partnerem zagranicznym. Wydanie III uzupełnione. Wyd. CRMiS. Międzyborów 1996  (stron 110) ISBN 83-903945-7-X
 15. Budzyński W.: Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe. Podręcznik na Studia Master of Business Administration. Międzynarodowa Szkoła Handlu. Rynia 1996 (stron 125)
 16. Budzyński W.: Techniki reklamy i public relations. MSM. Warszawa 1995 (stron 116) ISBN 83-85487-64-6
 17. Budzyński W.: Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms 1990. Combiterms 1990. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD. Wydanie III uzupełnione. Wyd. Editex. Warszawa 1995 (stron 102) ISBN 83-900775-3-1
 18. Budzyński W.: Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe. Wyd. CKL. Międzyborów 1995  (stron 168) ISBN 83-903945-4-5
 19. Budzyński W., Dołęgowski T: Handel zagraniczny. Wyd. Mercurius. Warszawa 1995  (stron 252)
 20. Budzyński W.: Zawieranie i realizacja kontraktów z partnerem zagranicznym. Wydanie II uzupełnione. Wyd. CKL. Międzyborów 1995  (stron 110) ISBN 83-85385-43-6
 21. Budzyński W.(współautor): Poradnik eksportera komponentów. Agencja Rozwoju Przemysłu. Warszawa 1995 (stron 166) ISBN 83-904711-0-8
 22. Budzyński W.: Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms 1990. Combiterms 1990. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD. Wydanie II uzupełnione. Wyd. Editex. Warszawa 1994 (stron 102) ISBN 83-900775-3-1
 23. Budzyński W.(współautor): Handel zagraniczny dla menedżerów. Część II. Łódź 1994 (stron 127) ISSN 1230-8862
 24. Budzyński W.(współautor): Handel zagraniczny dla menedżerów. Część III. Łódź 1994 (stron 137) ISSN 1230-8862
 25. Budzyński W.: Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów. Wyd. Editex. Warszawa 1993 (stron 209) ISBN 83-900173-7-7
 26. Budzyński W.: Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms 1990. Combiterms 1990. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD. Wyd. Editex. Warszawa 1993 (stron 102) ISBN 83-900775-3-1
 27. Budzyński W.: Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia i finanse. Wyd. CKL. Międzyborów 1993  (stron 168) ISBN 83-85385-32-0-45-2
 28. Budzyński W.(współautor): Handel zagraniczny dla menedżerów. Część I. Łódź 1993 (stron 125) ISSN 1230-8862
 29. Budzyński W.: Techniki reklamy i public relations. MSM. Warszawa 1993 (stron 102) ISBN 83-85487-21-2
 30. Budzyński W.: Eksport – import według Incoterms 1990. Ćwiczenia komputerowe. Wyd. PATA i Editex. Warszawa 1992 (program komputerowy na dyskietce)
 31. Budzyński W.: Realizacja kontraktu importowego i eksportowego według Incoterms 1990. Wyd. Editex. Warszawa 1992 (stron 100) ISBN 83-900173-2-6
 32. Budzyński W.: Zawieranie i realizacja kontraktów z partnerem zagranicznym. Wyd. CKL. Międzyborów 1992  (stron 110) ISBN 83-85385-43-6
 33. Budzyński W. (współautor): Incoterms 1990 w transakcjach handlu zagranicznego. Przewodnik. Fundacja Polska Eksportuje. Warszawa 1992 (stron 120) ISBN 83-900697-0-9
 34. Budzyński W.: Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Wyd. Editex. Warszawa 1991 (stron 118) ISBN 83-900173-0-X
 35. Budzyński W.: Realizacja transakcji importowej. Wyd. CDKHZ. Warszawa 1991 (stron 36)
 36. Budzyński W.: Wykładnia terminów handlowych Incoterms 1990. Wyd. CDKHZ. Warszawa 1991 (stron 38)
 37. Budzyński W.: Międzynarodowe reguły wykładni terminów handlowych. Wyd. CDKHZ. Warszawa 1990 (stron 30)
 38. Budzyński W.: Realizacija kontrakta po importu i eksportu sogłasno Incoterms 90. Mp. Słowo. Lwow 1994 (stron 90) ISBN 5-8326-0015-0
 
ARTYKUŁY: 40 artykułów naukowych 
 
INNE PUBLIKACJE:  72 publikacja naukowe, niskonakładowe
 
Skan książek znajduje się na: http://wojciechbudzynski.pl/?page_id=40 
 
HOBBY
 • jachting motorowodny, rejsy morskie i śródlądowe
 • narciarstwo lodowcowe
 • turystyka wysokogórska