Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Alicja Krzepicka

 
​Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień: nowoczesnego marketingu i zarządzania, w szczególności: zarządzania wartością, wartością klienta, wartością dla klienta, marketingu wartości, kształtowania wartości w strategii firmy, budowania relacji z klientami, profesjonalnej obsługi klienta, analizy rynku i zachowań konsumenckich oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w marketingu. Zawodowo związana ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie od października 2017 r., z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie gdzie pracuje jako adiunkt w Instytucie Zarządzania Wartością. Kierownik i wykładowca na Podyplomowych Studiach Zarządzania Sprzedażą i Wartością Klienta oraz kierownik i wykładowca na Podyplomowych Studiach Analiz Marketingowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autorka i współautorka około 100 publikacji, w tym monografii pt. Wybrane aspekty marketingu relacji; Kontrowersje i wyzwania marketingu i zarządzania w XXI wieku.


KontaktKonsultacje

Na platformie MS Teams w piątki 14.30–15.30 po uzgodnieniu przez email.


Wykształcenie i uprawnienia

Wykształcenie:

 • doktor  nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu, Instytut  Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa
 • 3-letnie studium doktoranckie w zakresie nauki o zarządzaniu, Instytut  Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa.
 • Studia Podyplomowe, tytuł: Analityk zarządzania, Instytut  Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa
 • tytuł: magister ekonomii, specjalność: marketing i kierowanie, PWSBiA w Warszawie

Dodatkowe kwalifikacje:

 • 2004  (08.05-30.06) – OKRĘGOWA  IZBA LEKARSKA  W  WARSZAWIE, KURS DLA KANDYDATÓW NA  CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH W SPÓŁKACH SKARBU PAŃSTWA, egzamin państwowy dyplom Nr 2017/2004 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA
 • 2000  (10.09-23.09) - TEMPUS-PHARE-PROJECT, Szkolenie dla  kadry  menedżerskiej, Osnabruck, Niemcy


Doświadczenie zawodowe

 • od 1.10.2017  - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, INSTYTUT ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ – adiunkt
 • 2005-2017  - WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE,  WYDZIAŁ CYBERNETYKI, INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA, stanowisko: adiunkt naukowo-dydaktyczny, mianowanie
 • 1998-2001 - ZESPÓŁ    SZKÓŁ    PRYWATNYCH,    LICEUM   EKONOMICZNE,  WARSZAWA, stanowisko: wicedyrektor, nauczyciel przedmiotów ekonomicznych  
 • 1997-2000 -   AGENCJA POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI „IMMOBILIA” s.c., WARSZAWA własna działalność gospodarcza
 • 1996 1997 - THE SIGN OF DESIGN, STUDIO  PROJEKTOWO GRAFICZNE,  WARSZAWA, stanowisko: kierownik ds. marketingu, przedstawiciel handlowyPełnione fun​kcje

 • od 2018 r. - Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie Sprzedażą i Wartością Klienta, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • 2017 – 2018 - Kierownik Studiów Podyplomowych Analizy Marketingowe, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.  
 • 2015-2018 – Towarzystwo Naukowe Prakseologii – skarbnik
 • Fundacja Centrum Zrównoważonego Rozwoju „HORYZONTY”, Pułtusk – członek organu nadzoru
 • Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut Zarządzania Wartością, funkcja: Sekretarz Naukowy od XI 2018 do 30.09.2020 r.
 • wykładowca na Studiach Podyplomowych Zarządzanie Sprzedażą i Wartością Klienta
 • wykładowca na Studiach Podyplomowych Zarządzanie Restrukturyzacją i Naprawą Przedsiębiorstw


Conkostwo w organizacjach polskich i międzynarodowych

 • Towarz​ystwo Naukowe Prakseologii – członek


Prowadzone zajęcia

 • Seminaria licencjackie i magisterskie
 • Seminaria dyplomowe na Studiach Podyplomowych Zarządzanie Sprzedażą i Wartością Klienta
 • Prowadzone przedmioty na studiach licencjackich i magisterskich: Marketing, Badania Marketingowe, Strategie marketingowe, Kreowanie wartości klienta
 • Prowadzone przedmioty na studiach podyplomowych AM: Marketing relacji zarządzanie relacjami z klientami, Obsługa klienta
 • Prowadzone przedmioty na studiach podyplomowych ZSiWK: Marketing relacji, Zarządzanie relacjami z klientami, Obsługa klienta, Budowa wartości klienta
 • Prowadzone przedmioty na studiach podyplomowych ZRiNP: Marketing kryzysowy​

Zainteresowanie naukowe
 • Marketing wartości
 • Zarządzanie wartością firmy, klienta, wartościami dla klienta
 • Kreowanie wartości klienta
 • Obsługa klienta
 • Budowanie relacji z klientami
 • Zarządzanie relacjami z klientami​

Udział w badaniach naukowych - ostatnie 3 lata
 • 2018/2019 – udział w Badaniach statutowych: Zarządzanie respektujące wartości w koncepcji rozwoju integralnego (humanistycznego); KNOP/S17/02/17
 • 2019/2021 - udział w Badaniach statutowych: Przedsiębiorstwo wobec zrównoważonego rozwoju; KNOP/S19/08/19​

Udział w konferencjach (referaty) - ostatnie 3 lata

Konferencja Naukowa "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki w teorii i praktyce", Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, miejsce konferencji -  Karpacz, Polska, 4.09.2019 r. do 6.09.2019 r. Karpacz


Publikacje - ostatnie 5 lat

 • A. Krzepicka, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie w przedsiębiorstwie i regionie. Nowe wyzwania, J. Bieliński, P. Nogal-Meger (pod red.), Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN: 978-83-64669-04-0, Sopot 2015.
 • A. Krzepicka, Wartości cenione przez klientów w zakresie marki i opakowania, [w:] Budowa wartości klienta, B. Dobiegała-Korona (red.), Difin, ISBN: 978-83-7930-689, Warszawa 2015.
 • A. Krzepicka, The Influence of the Internet and New Mobile Technology on the Conditions of the Company Functioning and Purchaser Behaviour, “Management: science and education”, Slovak Scientific Journal, 4(2015) No.1, ISSN 1338-9777, Zilina 2015.
 • A. Krzepicka, Rola innowacyjności w budowaniu przewagi konkurencyjnej, „Logistyka”, 2/2015, CD 2, ISSN 1231-5478, Warszawa 2015.
 • A. Krzepicka, Technologie mobilne a zachowania konsumentów, „Handel Wewnętrzny”, ISSN 0438-5403, 6 (359), Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2015.
 • A. Krzepicka, The Role of  Marketing in Building Company Value,  [in:] “Theory of Management” 8, St. Hittmar (ed), Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina and Institute of Management by University of Zilina, ISBN 978-80-554-1127-9, Zilina 2015.
 • A. Krzepicka, Koncepcja efektywnej obsługi klienta - ECR, Gospodarka Materiałowa&Logistyka, Nr 5,  ISSN: 1231-2037, Warszawa 2015.
 • A. Krzepicka, Współczesny konsument – konsument digitalny, „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 255, ISSN: 2083-8611, Katowice 2016.
 • A. Krzepicka, Marketing w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstwie, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, Nr 1 (792), Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, ISSN: 0860-6846, Warszawa 2016.
 • A. Krzepicka (KNoP, SGH, współautor), Jolanta Tarapata (WAT, współautor), Czas wolny jako determinanta zachowań konsumentów, publikacja w czasopiśmie, rodzaj: Artykuł, forma publikacji: drukowana, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, t.12, Zeszyt nr 3 VII-IX, Wyd. WAT, Warszawa 2017, ISSN 1896-9380, s. 163-173.
 • Alicja Krzepicka (KNoP, SGH, współautor), Jolanta Tarapata (WAT, współautor), Monografia naukowa pt. Kontrowersje i wyzwania marketingu i zarządzania w XXI wieku, wydanie pierwsze; forma publikacji: tradycyjna papierowa, Wyd. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2018, ISBN 978-83-7938-129-6; str. 5-173 (8,5 ark wyd.).
 • Alicja Krzepicka (KNoP, SGH, współautor), Jolanta Tarapata (WAT, współautor), Wiedza i innowacje w tworzeniu wartości organizacji, publikacja w czasopiśmie, rodzaj: Artykuł, forma publikacji: drukowana „Studies & Proceedings of  Polish  Association for Knowledge Management, tom 87 (PL), Bydgoszcz 2018, ISSN 2451-4543, s. 32-38.
 • Alicja Krzepicka (KNoP, SGH,  współautor), Jolanta Tarapata (WAT, współautor), Wirtualizacja zachowań konsumenckich a zjawisko domocentryzmu, publikacja w czasopiśmie, rodzaj: Artykuł, forma publikacji: drukowana, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, Zeszyt 13, nr 2 IV-VI, Wyd. WAT, Warszawa 2018, ISSN 1896-9380, s. 93-106. 
 • Alicja Krzepicka (KNoP, SGH, współautor), Jolanta Tarapata (WAT, współautor), Ocena inicjatyw z zakresu ekologicznej społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w opinii konsumentów młodego pokolenia, Zeszyty Naukowe Humanitas. Zarządzanie, Nr 3, Wyd. Instytut Zarządzania i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanitas, Sosnowiec 2019, ISSN 1899-8658.​

Zainteresowania pozanaukowe
 • Muzyka klasyczna, opera, podróże, książki biograficzne​