Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Mariusz Strojny

 
m. strojny.jpg

Dr Mariusz Strojny pracuje w SGH od października 2016 roku. Aktualnie zajmuje stanowisko adiunkta w Zakładzie Aksjologii i Pomiaru Wartości w Instytucie Zarządzania Wartością. Jest jednocześnie Pełnomocnikiem Rektora ds. Transferu Technologii w ramach Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH, członkiem Zespołu ds. Wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R w SGH, członkiem Rady Programowej kierunku menedżerskiego oraz członkiem Kapituły Konkursu „Żagle Biznesu" organizowanego przez SGH. Od 2018 roku jest również członkiem Komitetu Redakcyjnego oraz Redaktorem Naukowym Raportu SGH i Forum Ekonomicznego, który jest corocznie we wrześniu prezentowany w trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy – największej i najważniejszej cyklicznej międzynarodowej konferencji w Polsce. Dr Strojny jest Partner Zarządzającym  w Kancelarii Patentowej Kluczewska-Strojny specjalizującej się w doradztwie z zakresu własności intelektualnej. Jako konsultant i kierownik projektów badawczych i biznesowych posiada ponad 20 lat doświadczenia zawodowego z czego 17 lat w międzynarodowej firmie „Wielkiej Czwórki”. Posiada bogate doświadczenie w obszarze badań rynkowych, audytu finansowego, doradztwa biznesowego i finansowego. Specjalizuje się w zarządzaniu wiedzą, zarządzaniu kapitałem intelektualnym, zarządzaniu innowacjami, transferze technologii, badaniach patentowych a także wycenie przedsiębiorstw i własności przemysłowej (patenty, technologie, znaki towarowe, wzory przemysłowe i wzory użytkowe oraz know-how). Dr Strojny jest autorem ponad 200 artykułów, rozdziałów w monografiach naukowych, badań naukowych i rynkowych oraz ekspertyz.


Kontakt

mstrojn@sgh.waw.pl


Konsultacje

Po umówieniu mailowym


Wykształcenie i uprawnienia

Doktor nauk ekonomicznych (od 2003 r.). Posiada uprawnienia CISA. Jest absolwentem licznych kursów i szkoleń w zakresie analizy i wyceny przedsiębiorstw  - zarówno krajowych (m.in.: BOMIS, KPMG) jak i międzynarodowych (studia podyplomowe w zakresie wyceny przedsiębiorstw na Harvard Business School w Bostonie).


Doświadczenie zawodowe

Od 2016 do nadal: Adiunkt w Instytucie Zarzadzania Wartością, SGH w Warszawie

Od 2016 do nadal: Partner Zarządzający, Kancelaria Patentowa Kluczewska-Strojny

Od 1999 do 2016: Dyrektor Departamentu Zarządzania Wiedzą i Badań Rynkowych w KPMG 


Pełnione fun​kcje

Od 2016 do nadal: Pełnomocnik Rektora ds. Transferu Technologii, SGH w Warszawie


Członkostwo w organizacjach polskich i międzynarodowych

 • Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce
 • ISACA​


Prowadzone zajęcia

Studia magisterskie

 • Zarządzanie Kapitałem Intelektualnym i Innowacjami
 • Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie Wiedzą


Studia podyplomowe

 • SP Finanse dla Menedżerów
 • SP Menedżerskie


Zainteresowanie naukowe

 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • Wycena wartości przedsiębiorstwa
 • Wycena własności intelektualnej
 • Transfer wiedzy i technologii
 • Zarządzanie własnością intelektualną
 • Zarzadzanie innowacjami​


Udział w badaniach naukowych - ostatnie 3 lata

 • Badania statutowe KNoP pt. Ryzyko pomijania wymogów zrównoważonego rozwoju w działalności przedsiębiorstw (od 2019 r.)
 • Grant Rektora SGH pt. Systemy wspierania startupów w Europie Środkowo-Wschodniej, 2020.
 • Badania statutowe IZW pt. Zarządzanie respektujące wartości w koncepcji rozwoju integralnego (humanistycznego) (2018-2019)
 • Grant Rektora SGH pt. Systemy wsparcia startupów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, 2019.
 • Badania statutowe IZW pt. Zarządzanie respektujące wartości w koncepcji rozwoju integralnego (humanistycznego) (2018-2019)​


Udział w konferencjach (referaty) - ostatnie 3 lata

 • Udział w dyskusji panelowej pt. Innowacyjna Europa Środkowa - możliwość współpracy w regionie, XIII Forum Europa-Ukraina, Rzeszów, 2020-02-04 - 2020-02-05. 
 • Wygłoszenie referatu plenarnego na zaproszenie i koszt organizatorów (invited speaker) pt. Rola wiedzy i kapitału intelektualnego w kreowaniu wartości współczesnych organizacji, Finał Olimpiady Przedsiębiorczości, SGH w Warszawie, 2020-03-04 - 2020-03-05. 
 • Uczestnictwo w konferencji i wygłaszanie referatu własnego autorstwa pt.  Jak wycenić wartość znaku towarowego i patentu? Teoria a praktyka, XXIV Festiwal Nauki w Warszawie, 2020-09-18 - 2020-09-27. 
 • Uczestnictwo w konferencji i wygłaszanie referatu własnego autorstwa pt. Prezentacja Raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2020, XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu, 2020-09-08 - 2020-09-10. 
 • Udział w dyskusji panelowej pt. Digital Disruption - wszechobecne innowacje w biznesie, XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu, 2020-09-08 - 2020-09-10. 
 • Udział w dyskusji panelowej pt.  Innowacje w dobie COVID-19, XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu, 2020-09-08 - 2020-09-10. 
 • Udział w dyskusji panelowej pt. Innowacje w Polsce i na Węgrzech. Jak skutecznie wspierać start-upy?, FORUM POLSKA-WĘGRY, konferencja on-line, 2020-11-09 - 2020-11-10. 
 • Udział w dyskusji panelowej pt. Jak prawnie chronić projekty designerskie?, Creative Deesign Acceclerator, konferencja on-line, 2020-12-01. ​


Publikacje - ostatnie 5 lat

 • M. Strojny i inni, Systemy wsparcia start-upów w Europie Środkowo-Wschodniej (w:) M. Strojny (redaktor naukowy), Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2020, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, s. 525-614.
 • M. Strojny (redaktor naukowy), Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2020, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020.
 • M. Strojny, S. Soszyński, T. Pilewicz, Dylematy rozwoju inteligentnych organizacji w świetle doświadczeń członków Klubu Partnerów SGH (w:) H. Godlewska-Majkowska, T. Pilewicz (redakcja) Inteligentne organizacje – specyfika, rozwój i dobre praktyki przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, s. 125-138.
 • M. Strojny i inni, Systemy wsparcia start-upów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (w:) M. Strojny (redaktor naukowy), Europa Środkowo-Wschodniej wobec globalnych trendów: gospodarka, społeczeństwo i biznes, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019, s.385-434.
 • M. Strojny (redaktor naukowy), Europa Środkowo-Wschodniej wobec globalnych trendów: gospodarka, społeczeństwo i biznes, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019.
 • M. Strojny, Działalność B+R a dojrzałość innowacyjna przedsiębiorstw działających w Polsce w świetle wyników badań (w:) T. Gabrusewicz, K. Knopp, Sz. Grabny, E. Arczewski (redakcja), Wiedza i innowacje jako stymulanty wzrostu gospodarczego i rozwoju biznesu, Archaegraph Wydawnictwo Naukowe, Poznań-Łódź 2019, s. 275-290.
 • M. Strojny, Zarządzanie wiedzą, working paper, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2019.
 • M. Strojny, Branża poligraficzna i jej wpływ na polską gospodarkę (w:) Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce, raport Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga, KPMG oraz Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, s. 97-105.
 • M. Strojny (redaktor naukowy), Wyzwania ekonomiczne dla Europy Środkowo-Wschodniej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018.
 • M. Strojny, Jak identyfikować i mierzyć niewidoczne zasoby przedsiębiorstwa: zastosowanie metody „The Value Explorer”,  e-mentor, nr 5 (72) / 2017, s. 52-58.

Zainteresowania pozanaukowe

 • Sport (tenis, squash, siatkówka), muzyka filmowa, kino