Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : dr Maiusz Strojny
KNoP - Instytut Zarządzania Wartością - Skład osobowy
 

 dr Mariusz Strojny

 
m. strojny.jpg

PEŁNIONE FUNKCJE

• Adiunkt, Instytut Zarządzania Wartością, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH”

WYKSZTAŁCENIE

• Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

• Magister nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

• Studia podyplomowe „Strategic Financial Analysis for Business Evaluation”, Harvard Business School

 

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA

1999-2016 – Szef Departamentu Zarządzania Wiedza i Badań Rynkowych w KPMG w Polsce

2007-2012 – W-ce Prezes Stowarzyszenia Praktyków Zarządzania Wiedzą

 

OBSZARY BADAWCZE

• Zarządzanie wiedzą/Knowledge Management

• Metody pomiaru kapitału intelektualnego

• Wycena firmy oraz wartości niematerialnych i prawnych (w szczególności znaków towarowych i patentów)

• Rola własności przemysłowej w biznesie i gospodarce

• Gospodarka oparta na wiedzy

 

PUBLIKACJE

• Kierunek rozwój! Polsko-włoska współpraca gospodarcza i biznesowa, raport KPMG we współpracy z Ambasadą Włoch w Polsce, Kierownik projektu, Warszawa 2015.

• Dojrzałość innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce, raport KPMG, Kierownik projektu, Warszawa 2014.

• Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie, raport KPMG we współpracy ze Skandynawską Izbą Przemysłowo-Handlową, Kierownik projektu, Warszawa 2014.

• Efektywność organizacji IT w bankach, raport KPMG i Związku Banków Polskich, Kierownik projektu, Warszawa 2010.

• Innowacje czy imitacje? Harvard Business Review, Czerwiec 2009.

• Intelektualne złoto. Znaczenie własności intelektualnej w gospodarce oraz w sektorze dóbr konsumpcyjnych, raport KPMG, Kierownik projektu, Warszawa 2009.

•  „Ostrożne inwestycje: Strategie ekspansji międzynarodowej polskich przedsiębiorstw”, współautor: Mirosław Proppe, „Harvard Business Review Polska”, nr 29/30, lipiec-sierpień 2005 r., s. 22-28.

• “Benchmarking Competitiveness in the New EU: a survey of manufacturers in the Consumer & Industrial markets”, KPMG in Central and Eastern Europe, Koordynator badania w Polsce, Warszawa-Budapeszt 2005.

• Zarządzanie wiedzą w Polsce 2004: Wyniki projektu badawczego KPMG, „e-mentor”, Nr 5 (7), grudzień 2004 r., s. 29-32.

• Pracownicy wiedzy – przegląd badań, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 6, 2004., s. 75 – 81

•  „Zarządzanie Wiedzą w Polsce 2004”, raport badawczy KPMG, Kierownik projektu, Warszawa 2004.

•  „Przegląd badań z zakresu zarządzania wiedzą. Pracownicy wiedzy” ekspertyza wykonana na zlecenie Polskiej Fundacji Promocji Kadr, Kierownik projektu, Warszawa 2003.

• “Gospodarka oparta na wiedzy: Stan diagnoza i wnioski dla Polski” ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki RP, Kierownik projektu, Warszawa 2003.

• Knowledge Management in Creating and Delivering Intellectual Product: KPMG and Other Leading Consultancies Approach, (in:) Knowledge Café for Intellectual Capital and Intellectual Product, Stefan Kwiatkowski, Charles Stowe (Editors), Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2001, s. 273 – 295.

• Zarządzanie wiedzą: Ogólny zarys koncepcji, „Przegląd Organizacji” 2000, nr 2, s. 20-25

• Japońskie podejście do zarządzania wiedzą, „Problemy Jakości” 2000, nr 6, s. 2-5

• Zarządzanie kapitałem intelektualnym: Ogólny zarys koncepcji, „Przegląd Organizacji” 2000, nr 7-8, s. 16-19

• Teoria i praktyka zarządzania wiedzą, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw”, 2000, nr 10, s. 6-8

• Turning Knowledge into Value: KPMG Approach to Knowledge Management, (in:) Ryszard Borowiecki, Alessandro Anastasi (Editors), Enterprises in the Face of Contemporary Changes, Cracow University of Economics and University of Messina, Cracow 2000, s.77-86

• Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym jako nowe źródło przewagi konkurencyjnej, „Problemy Jakości” 1999, nr 12, s. 4-7

 

HOBBY

• Podróże

• Filmy

 

KONTAKT

• e-mail: biuroidhouse@gmail.com lub mariusz.strojny@sgh.waw.pl