Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. Rafał Kasprzak, prof. SGH

 

Kasprzak.png

Autor rozprawy doktorskiej „Konsumpcja usług kultury", która obejmowała swoim zakresem merytorycznym problematykę badania wpływu zmian po stronie podaży usług kultury wywołanych m.in. komercjalizacją kultury, integracją Polski z UE, finansowaniem kultury ze środków strukturalnych UE oraz rozwojem przemysłów kultury na konsumenta usług kultury w wymiarze: poziomu i jakości konsumpcji usług kultury oraz wzorców (modeli) konsumpcji usług kultury. 

Autor rozprawy habilitacyjnej „Przemysły kreatywne w Polsce - uwarunkowania i perspektywy". Doktor habilitowany nauk ekonomicznych od dnia 17.11.2014 r. Kierownik projektu Studia Podyplomowe Menedżer Innowacji finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Trener z zakresu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, fundraisingu, zarządzania w sektorze kreatywnym. Absolwent kursu dla 
trenerów, wykładowców i organizatorów szkoleń z zakresu funduszy strukturalnych organizowanego przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, w ramach projektu PHARE „Wzmacnianie wdrażania dorobku wspólnotowego na poziomie regionalnym". 

Prowadzi szkolenia z tematyki pozyskiwania środków pomocowych z UE, zarządzania projektami, polityki strukturalnej UE, przemysłów kreatywnych. Posiada bogate doświadczenie zawodowe z zakresu:
zarządzania projektami finansowanymi ze środków publicznych
przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków publicznych
doradztwa dla przedsiębiorstw w pozyskiwaniu środków publicznych
współpracy z sektorem kreatywnym
analizy biznesowej i rynkowej dla start-up

Autor pierwszego w Polsce przedmiotu e-learningowego „Przemysły kultury w gospodarce rynkowej” podejmującego problematykę ekonomicznego postrzegania i analizy działalności kulturalnej. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zarządzania środkami UE, przemysłów kultury. Absolwent Podyplomowego Studium Doskonalenia Pedagogicznego organizowanego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Absolwent studiów MBA w Ecole Superieure de Commerce w Rennes we Francji, Kierunek International Commerce.

Kontakt

rafal.kasprzak@sgh.waw.pl


Konsultacje

środy,17:00-18:00, w Instytucie Zarządzania Wartością lub poprzez czat na MS Teams


Wykształcenie i uprawnienia

doktorant prof. dr hab. Teresy Słaby  

2014: Doktor habilitowany nauk ekonomicznych

2005: Doktor nauk ekonomicznych 

2002: Dyplom Master in Business Administration Groupe Ecole Supérieur de Commerce de Rennes (Francja)​


Doświadczenie zawodowe

2002 – obecnie: SGH Warszawa

Zapraszam na swój profil na Linkedin https://www.linkedin.com/in/rafa%C5%82-kasprzak-sgh/


Pełnione fun​kcje

Kierownik Zakładu Marketingu Wartości​Prowadzone zajęcia

Studia licencjackie 

  • Marketing – wersja angielskojęzyczna
  • Biznesowa Gra Symulacyjna

Studia magisterskie 

  • Creative Problem-Solving Process and Design Thinking (CEMS)
  • Organizacja i finansowanie własnej działalności gospodarczej
  • Przemysły kultury w gospodarce rynkowej (e-learning)
  • Przygotowanie projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej
  • Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków publicznych (KnZP)
  • Zarządzanie projektami Unii Europejskiej


Zainteresowanie naukowe

  • Ekonomia kultury
  • Przemysły kultury
  • Przemysły kreatywne
  • Przemysły czasu wolnego 
  • Konsumpcja usług kultury
  • Pozyskiwanie środków finansowych z UE 
  • Zarządzanie projektem europejskim
  • Wsparcie rozwoju przedsiębiorstwa ze środków publicznych
  • Budowanie strategii marketingowej innowacyjnych przedsiębiorstw
  • Planowanie marketingowe dla start-up
  • Mechanizmy publicznego wsparcia wdrażania innowacyjnych produktów​

Udział w badaniach naukowych - ostatnie 3 lata

  • "Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem”. Projekt jest realizowany przez konsorcjum: Województwo Kujawsko Pomorskie - lider projektu oraz Szkołę Główna Handlową i Uniwersytet Mikołaja Kopernika,  w ramach programu NCBiR - Gospostrateg
  • Koziołek Matołek rozwija i uczy - projekt finansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodwego w ramach programu Obserwatorium Kultury, kierownik projektu: dr hab. Rafał Kasprzak, prof. SGH, w skład zespołu badawczego wchodzili przedstawiciele Iniwersytetu im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, więcej informacji na stronie internetowej projektu, rok realizacji 2016 - 2017


Publikacje - ostatnie 5 lat

  • Bezpieczeństwo konsumentów na rynkach usług finansowych i społecznych, Red. R. Kasprzak, A. Lubowiecki-Vikuk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, s. 196.
  • Business opportunities in cultural and creative industries in the Central and Eastern Europe W: Entrepreneurship, Economic Development and Public Policy - in search of synergies, Red. E. Parker, P. Pietrasiński, M.S. Tosun, P. Wachowiak, M. Wojtysiak-Kotlarski. SGH Publishing House. Warszawa 2019, s. 61-79.
  • Location Factors for Budget, Medium Standard and Luxury Hotels Based on the Example of Hotels Operating in Poland W: Operations Research and Decisions, no. 1/2019, DOI: 10.5277/ord190104 (współautorzy: D. Puciato, P. Oleśniewicz, A. Gawlik, J. Markiewicz-Patkowska, K. WIdawski, T. Słaby, B. Mróz-Gorgoń).
  • Koziołek Matołek rozwija i uczy, Red. K. Kępczyk, R. Kasprzak, Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, Pacanów 2017, s. 144, publikacja jest dostępna pod tym linkiem​
  • Przemysły kreatywne a jakość życia w regionie W: Paradygmaty badawcze jakości życia w ekonomii, zarządzaniu i psychologii (red. E. Frątczak, T. Panek, T. Słaby). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017, s. 102-121
  • Rozwój sektora kreatywnego w Polsce w latach 2009-2016. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. 162/2018. s. 11-24. Publikacja dostępna pod tym linkiem​
  • Impact of cultural institutions on the economy - the Helena Modrzejewska National Old Theatre in Cracow (Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej w Krakowie). Forum Scientiae Oeconomia. Vol. 5 (2017) Special Issue No. 1. ISSN 2300-5947, s. 89-100. Publikacja dostępna pod tym linkiem


Proponowane zakresy prac doktorskich

 • efektywność funduszy europejskich
 • wdrażanie funduszy europejskich
 • ekonomia kultury
 • przemysły kreatywne
 • innowacje w organizacji
 • rozwój regionalny w oparciu o organizacje innowacyjne
 • konsument na rynku dóbr i usług kultury
 • przedsiębiorczość i innowacyjność
 • strategie marketingowe 
 • polityka regionalna UE
 • polityka spójności UE


Przewody doktorskie pod kierunkiem dr hab. Rafała Kasprzaka


 1. Rafał Siemieniecki, tytuł rozprawy: Status organizacji pożytku publicznego, a efektywność funkcjonowania fundacji korporacyjnych. Przewód otwarty przez Radę Kolegium Zarządzania i Finansów w dniu 16.02.2015.
 2. Patryk Koć, tytuł rozprawy: Przedsiębiorczość akademicka w kreowaniu innowacji w polskich uczelniach technicznych. Przewód otwarty przez Radę Kolegium Zarządzania i Finansów w dniu 14.03.2016. Publiczna obrona odbyła się w dniu 21.12.2020.
 3. Łukasz Skawiński, tytuł rozprawy: Finansowanie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Przewód otwarty przez Radę Kolegium Zarządzania i Finansów w dniu 27.06.2017. Publiczna obrona rozprawy odbyła się w dniu 03.12.2018.
 4. Paweł Wach, tytuł rozprawy: Metoda Design Thinking jako innowacja w zarządzaniu relacjami z klientem. Przewód otwarty przez Radę Kolegium Zarządzania i Finansów w dniu 15.04.2019. Publiczna obrona odbyła się w dniu 02.06.2021.
 5. Zbigniew Zabielski, tytuł rozprawy: Możliwość wykorzystania funduszy europejskich w procesach zarządzania zasobami ludzkimi przez organizację. Przewód otwarty przez Radę Kolegium Zarządzania i Finansów w dniu 15.04.2019.​


Zainteresowania pozanaukowe

Żeglarstwo