Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Dr Michał Lutostański

 
lutostanski.jpg

Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień: badań rynku, marketingu pokoleń, nowych sposobów spędzania czasu, zarządzania marką oraz podejmowania decyzji biznesowych na podstawie danych o zachowaniach konsumenckich. 
Zawodowo związany ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie od października 2021 r., z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, gdzie pracuje jako adiunkt w Instytucie Zarządzania Wartością. 

Związany również z branżą badawczą od 2008 roku. Kierował zespołami badawczymi jako Account\Client Director w firmach TNS Polska, 4P Research Mix, Millward Brown i Kantar Polska. Później jako Innovation Business Lead odpowiedzialny za rozwój badań innowacji w Kantarze oraz facylitator Innovation Academy dla pracowników. Od 2021 roku jako Strategy Business Director w Kantarze odpowiada za współpracę z osobami odpowiedzialnymi za badania dla kluczowych klientów oraz realizację celów strategicznych przez firmę.

Doktor nauk społecznych. Wykładał na UKSW, APS, SGH oraz Uniwersytecie SWPS. Od 2016 członek zarządu PTBRiO. Od 2020 roku jego wiceprezes. Autor wielu publikacji, prelekcji (otrzymał nagrodę publiczności i nagrodę 25-lecia PTBRiO za najlepiej ocenione wystąpienie dwudziestu edycji Kongresu Badaczy) i wystąpień medialnych (ponad 80 wystąpień w TV). Autor mikro-bloga o badaniach i marketingu na Brief.pl.

Autor monografii "Brzydkie słowa, brudny dźwięk. Muzyka jako przekaz kształtujący styl życia subkultur młodzieżowych" (Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015) oraz współautor i redaktor książek: "Data driven decision. Jak odnaleźć się w natłoku danych?" (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018) oraz "Badanie rynku. Jak zrozumieć konsumenta?" (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021). Specjalizuje się w ilościowych badaniach innowacji, procesach strategicznych i pozycjonujących marek, warsztatach, analizach mikrotrendów, tribe'ów i nisz kulturowych. Badawczo i warsztatowo wspierał w przeciągu ostatnich lat wiele marek we wprowadzaniu innowacji na rynki europejskie.


KontaktWykształcenie i uprawnienia

Wykształcenie
 • ​doktor nauk społecznych w zakresie nauki socjologicznych, Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Uniwersytecie SWPS, Warszawa
 • magister socjologii, specjalność: socjologia kultury i komunikacji międzykulturowej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dodatkowe kwalifikacje:
 • ​Szkolenie sprzedażowe - Pathfinder (4twenty2)
 • Szkolenie - Kantar Marketplace Academy (Kantar)
 • Szkolenie - Innovation Academy (Kantar)
 • Szkolenie - Piąta ćwiartka, czyli jak zaangażować odbiorców danych (Agata Romaniuk)
 • Szkolenie - Sztuka prezentacji - jak wywrzeć wrażenie na odbiorcach? (Mikołaj Budzyński)
 • Szkolenie - Polubić kamerę. Doskonalenie technik prezentacji w mediach (Piotr Maślak)
 • Szkolenie - Rozwój umiejętności Managerskich (Mikołaj Budzyński)
 • Szkolenie - Szkolenie dla managerów Maximising Potential & Performance (TNS Polska)
 • Szkolenie - Formułowanie skutecznego przekazu w prezentacji, raporcie, broszurze. Filozofia „visual storytelling” w ​​redagowaniu publikacji tradycyjnej i cyfrowej (Jacek Gałązka)
 • Szkolenie - Gamification w praktyce badawczej (PTBRiO)
 • Szkolenie - Teorie osobowości w technikach sprzedażowych (Mikołaj Budzyński)
 • Szkolenie - Rozwój umiejętności sprzedażowych (Mikołaj Budzyński)
 • Szkolenie - New Product Development (TNS University)

Doświadczenie zawodowe

 • 10.2021 - obecnie - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Adiunkt
 • 01.2021 - obecnie - Kantar Polska - Strategy Business Director
 • 04.2020 - 12.2020 - Kantar Polska - Innovation Business Lead 
 • 04.2019 - 03.202 - Kantar Polska - Client Director
 • 10.2017 - 04.2019 - Kantar Millward Brown - Client Director
 • 10.2017- obecnie – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – wykładowca na studiach podyplomowych
 • 10.2014-10.2017 – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – wykładowca na magisterskich studiach zaocznych
 • 10.2016 - 09.2017 - 4P Research Mix - Account Director
 • 01.2016 - 08.2016 - TNS Polska - Account Director
 • 04.2015 - 12.2015 - TNS Polska - Team Leader
 • 10.2014-10.2015 – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – wykładowca na dziennych studiach licencjackich 
 • 06.2014 - 03.2015 - TNS Polska - Account Manager
 • 04.2013 - 05.2014 - TNS Polska - Senior Research Executive
 • 04.2012 - 03.2013 - TNS Polska - Research Executive
 • 10.2010-10.2013 – Uniwersytet SWPS w Warszawie – wykładowca na zaocznych studiach magisterskich
 • 03.2009 - 03.2012 - TNS OBOP - Market Researcher​

Pełnione funkcje

 • od 2020 r. – wiceprezes zarządu Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii
 • 2016 – 2020 - członek zarządu Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii
 • wykładowca na Studiach Podyplomowych Zarządzanie Marką
 • wykładowca na Studiach Podyplomowych Zarządzanie Marką na Rynku Dóbr i Marek Luksusowych​

Członkostwo w organizacjach polskich i międzynarodowych

 • Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii – wiceprezes

Prowadzone zajęcia
 • Jeden z współprowadzących Customer Behavior
 • Jeden z współprowadzących Marketing
 • Jeden z współprowadzących Postępowanie nabywców na rynku​

Zainteresowania naukowe

 • Marketing pokoleń
 • Badanie rynku
 • Badania marketingowe
 • Zarządzanie wartościami dla klienta
 • Zarządzanie procesami wdrażania innowacji w organizacjach
 • Zarządzanie strategią marek
 • Esport​

Udział w badaniach naukowych - ostatnie 3 lata
 • 2019/2021 – członek zespołu badawczego realizującego projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Political branding. Nowe podejście do realcji partia-wyborca” na Uniwersytecie SWPS w Warszawie

Udział w konferencjach (referaty) - ostatnie 3 lata

 • Konferencja Młodzież w czasach pandemii na Collegium Humanum 10.06.2020, "Koniec subkultur? Pokolenie Z jako zbiór plemion", Lutostański M.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa Laboratorium doświadczeń czasu wolnego. Czas wolny jako materia ekonomiczna, społeczna i kulturowa. Problemy współczesności 20.11.2019 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, "Zjawisko eSportu w Polsce", Lutostański M.
 • Zjazd Socjologiczny wrzesień 2019, "Gamification jako metoda poprawy jakości danych w badaniach ilościowych", Lutostański M.
 • Konferencja Naukowa Zalogowani do badań w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim 31.05.2019, "Serce czy rozum? O dwóch systemach podejmowania decyzji i ich konsekwencjach dla badań", Lutostański M.​

Publikacje - ostatnie 5 lat

 • M. J. Lutostański, A. Łebkowska, M. Protasiuk (red.) „Badanie rynku. Jak zrozumieć konsumenta?”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021, ISBN 978-83-01-21759-4.
 • M. J. Lutostański, P. Prochera, "Badanie rynku, czyli jak zrozumieć konsumenta" w: M. J. Lutostański, A. Łebkowska, M. Protasiuk (red.) „Badanie rynku. Jak zrozumieć konsumenta?”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021, ISBN 978-83-01-21759-4, s. 13-19.  
 • M. J. Lutostański, J. Wasilewski, "Prezentowanie wyników badań" w: M. J. Lutostański, A. Łebkowska, M. Protasiuk (red.) „Badanie rynku. Jak zrozumieć konsumenta?”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021, ISBN 978-83-01-21759-4, s. 99-110.
 • M. J. Lutostański, D. Zacharska, "Badanie opakowań" w: M. J. Lutostański, A. Łebkowska, M. Protasiuk (red.) „Badanie rynku. Jak zrozumieć konsumenta?”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021, ISBN 978-83-01-21759-4, s. 412-426.
 • M. J. Lutostański, "Przyszłość badań" w: M. J. Lutostański, A. Łebkowska, M. Protasiuk (red.) „Badanie rynku. Jak zrozumieć konsumenta?”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021, ISBN 978-83-01-21759-4, s. 678-680.
 • M. J. Lutostański, "Kulturowe, ekonomiczne i społeczne aspekty e-sportu w Polsce", w: M. Bombol, G. Godlewski (red.) "Laboratorium doświadczeń czasu wolnego. Problemy współczesności", Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8030-395-9, s. 73-90.   
 • M. J. Lutostański, M. Galica, M. Protasiuk (red.) "Data Driven Decisions. Jak odnaleźć się w natłoku danych?", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, ISBN 978-83-01-20134-0.
 • M. J. Lutostański, L. Szycman, "New product development" w: M. J. Lutostański, M. Galica, M. Protasiuk (red.) "Data Driven Decisions. Jak odnaleźć się w natłoku danych?", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, ISBN 978-83-01-20134-0, s. 57-114.

Zainteresowania pozanaukowe
 • Subkultury młodzieżowe, muzyka, gotowanie, backpacking