Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Konferencje i seminaria – Instytut Zarządzania Wartością | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KNoP - Instytut Zarządzania Wartością - Konferencje i seminaria
 

 I Międzynarodowa Konferencja Instytutu Zarządzania Wartością

 

Przestrzenie kreowania wartości

Konferencja poświęcona będzie szerokiemu spektrum zagadnień związanych z przestrzeniami kreowania wartości. Ramowy program konferencji obejmuje następujące bloki tematyczne:

·         Wartość w ujęciu finansowym

·         Społeczny i etyczny wymiar zarządzania wartością

·         Digitalizacja przedsiębiorstw i gospodarki a tworzenie wartości

 

Proponowane przykładowe zagadnienia w ramach poszczególnych bloków tematycznych

1.      Wartość w ujęciu finansowym

a.       Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki nietrwałości

b.      Wpływ zmian na międzynarodowych rynkach finansowych na wartość przedsiębiorstwa

c.       Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) a nowe wyzwania w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstw

d.      Metodyczne aspekty pomiaru wartości przedsiębiorstwa

e.       Efektywność i racjonalność podejmowania decyzji

f.        Zarządzanie kapitałem finansowym w procesach budowy wartości przedsiębiorstw

g.      Zarządzanie ryzykiem finansowym w procesach zarządzania wartością przedsiębiorstw

h.      Efektywność  źródeł finansowania strategii wzrostu wartości przedsiębiorstw

i.        Finansowe aspekty pomiaru wartości kapitału intelektualnego, marki i  innych zasobów niematerialnych.

j.        Skuteczność  nadzoru korporacyjnego

k.      Interesariusze destrukcji wartości

 

 

2.      Społeczny i etyczny wymiar zarządzania wartością

a.       Zarządzanie przez wartości

b.      Rola społecznej odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility) w procesie kreowania wartości przedsiębiorstw

c.       Zmiany prawa jako generator pokus nadużycia na rynkach finansowych

d.      Budowanie relacji z interesariuszami a wartość przedsiębiorstw

e.       Etyczne wyzwania w zarządzaniu przedsiębiorstwem

f.        Rola kapitału intelektualnego w budowaniu wartości przedsiębiorstwa

g.      Ekonomia behawioralna a zachowania podmiotów rynkowych

h.      Inwestycje społecznie odpowiedzialne na rynkach kapitałowych

i.        Gospodarka współdzielenia

j.        Tworzenie wartości dla klienta

k.      Łańcuchy wartości przedsiębiorstwa

 

3.      Digitalizacja przedsiębiorstw i gospodarki a tworzenie wartości

a.       Nowe modele biznesowe

b.      Organizacje wykładnicze

c.       Cyfrowe dźwignie wzrostu wartości

d.      Zmiana granic sektorów a migracja wartości

e.       Ekotechnologie

f.        Metodyczne aspekty pomiaru wartości niematerialnych i spółek technologicznych

g.      Modele nadzoru informacyjnego

h.      Zarządzanie usługami ICT

i.        Zarządzanie bezpieczeństwem i ciągłością działania; cyberbezpieczeństwo

j.        Analiza wartości Big Data oraz jej wpływ na rozwój biznesu

k.      Kreowanie i przejmowanie wartości a rozwój gospodarczy

 

 archiwum

 
Termin i godzina Miejsce Rodzaj Tematyka Wygłaszający Materiał
04 VI 2013 r., godz. 09.00-11.00 IZW, ul. Madalińskiego 31/33, Warszawa Zebranie naukowe Nauczanie pokryzysowe w szkołach biznesu​ prof. dr hab. Tadeusz Oleksyn
dr Dorota Ciesielska-Maciągowska
dr Tymoteusz Doligalski

28 II 2013 r., godz. 10.30-15.30 SGH, al. Niepodległości 128, (Budynek C), Aula I Konferencja jubileuszowa

Etyczni, nowocześni, profesjonalni. Zarządzanie wartością klienta kluczem do sukcesu pośredników ubezpieczeniowych.

JM prof. dr hab. Tomasz Szapiro
prof. dr hab. Andrzej Herman
Adam Sankowski
Andre Van Varenberg
prof. dr hab. Barbara Dobiegała-Korona
mgr Przemysław Tomczyk
materiał
26 II 2013 r., godz. 10.00-11.30 IZW, ul. Madalińskiego 31/33, Warszawa Zebranie naukowe Prezentacja założeń powołania Zakładu Pomiaru Wartości Przedsiębiorstwa dr Marek Panfil materiał
25 I 2013 r., godz. 10.00-11.30 IZW, ul. Madalińskiego 31/33, Warszawa Zebranie naukowe Sprawozdanie ze stażu naukowego w Corvinus University of Budapest realizowanego w ramach programu „Młodzi Projektują Zarządzanie” dr Dorota Ciesielska-Maciągowska
18 I 2013 r., godz. 10.00-11.30 SGH, al. Niepodległości 128, (Budynek C), sala 3E Zebranie naukowe Strategiczny i operacyjny rozwój Instytutu dr Andrzej Szablewski
dr Marek Panfil
mgr Przemysław Tomczyk

13 XI 2012 r., godz. 10.00-11.30 IZW, ul. Madalińskiego 31/33, Warszawa Zebranie naukowe Zarządzanie wartością klienta a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa mgr Przemysław Tomczyk konspekt
06 XI 2012 r., godz. 18.00-20.00 IZW, ul. Madalińskiego 31/33, Warszawa Zebranie naukowe Sprawozdanie ze stażu naukowego w NYU Stern School of Business w kontekście zmian w programach nauczania po kryzysie finansowym dr Dorota Podedworna-Tarnowska
17 X 2012, godz. 18.00 SGH, budynek C, Aula 1B, al. Niepodległości 128, Warszawa Debata Kryzys wartości w światowych finansach Profesor Jan Toporowski, SOAS University of London  
26 IX 2012, godz. 11.00 IZW, ul. Madalińskiego 31/33, Warszawa Zebranie pracowników Pierwsze ogólne zebranie w nowym roku akademickim 2012/2013 prof. dr hab. Andrzej Herman  
 
 
 

 Struktura