Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Instytut Zarządzania wartością KNoP SGH ZAPRASZA NA:

 
​​
SEMINARIUM NAUKOWE 
"AKSJOLOGIA ZARZĄDZANIA"
w teorii i praktyce

W Instytucie Zarządzania Wartością (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH) 
narodziła się inicjatywa cyklu ogólnopolskich (a w przyszłości międzynarodowych) ​seminariów naukowych pod wspólnym tytułem
"Aksjologia Zarządzania"

snaz_small_final.jpg

Patronem i prowadzącym seminarium jest emerytowany profesor dawnej Katedry Systemów Zarządzania (obecnie Zakładu Systemów Zarządzania w IZW) prof. dr inż. Wiesław Maria Grudzewski - niekwestionowany autorytet, wybitny profesor od lat wyznaczający trendy i kierunki rozwoju nauk zarządzania w Polsce, członek korespondent PAN. Niezwykła osobowość profesora, jego dorobek naukowy, popularność gwarantuje udział w seminarium najwybitniejszych luminarzy nauki o zarządzaniu. Potwierdzają to już seminaria, które się odbywały na naszej uczelni, a udział w następnych deklaruje coraz większa grupa przyjaciół Profesora, uczniów Jego szkoły i zwolenników druckerowskiego podejścia do nauk o zarządzaniu.​

Posiedzenia seminarium są doskonałym miejscem do wymiany poglądów przez profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów, doktorantów oraz studentów zainteresowanych dalszym rozwojem naukowym. Uczestnikami są zarówno pracownicy naukowi, jak i wybitni praktycy zatrudnieni w gospodarce polskiej i światowej. 

Program seminarium obejmuje grupy tematyczne, które w zależności od zainteresowania uczestników będą systematycznie rozwijane i redukowane. Oznacza to otwartość seminarium na nowe idee i pomysły. 

Pierwsza grupa tematyczna pt. „Współczesne kierunki zarządzania” obejmuje propozycje przedstawione jako wystąpienia autorskie zaproszonych gości. Kolejne grupy tematyczne będą dotyczyć kwestii współczesnych paradygmatów zarządzania i próby ich przeciwstawienia starym, jak również tematyki rozwoju i wdrożenia sustainable enterprises we współczesnej gospodarce. Dyskutowany będzie również problem sprostania globalnej konkurencji m.in. poprzez rozwijanie systemów zarządzania wirtualnego w powiązaniu z systemami rzeczywistymi i kreowanie różnych form przedsiębiorstw wirtualnych sieciowych i klastrów oraz wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych umożliwiających wspomaganie dynamicznego zarządzania zintegrowanymi systemami produkcyjnymi i usługowymi. W całości rozważań kluczowe znaczenie będzie miało zarządzanie wartością przedsiębiorstwa wraz z aspektami zarządzania zaufaniem oraz zarządzania projektami. Mocno akcentowane będą również kwestie kreowania modeli wytwarzania i modeli biznesowych przedsiębiorstwa przyszłości.


Do uczestnictwa serdecznie zapraszamy  profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów, doktorantów oraz studentów zainteresowanych dalszym rozwojem naukowym. 

Seminaria będą się odbywać raz w miesiącu. Każdy z uczestników może zgłosić propozycję referatu, który po wygłoszeniu będzie publikowany w odpowiednich czasopismach i opracowaniach książkowych.

Proponujemy, aby każdy uczestnik przedstawił tematykę swojego wystąpienia oraz przygotował kilkunastostronicowe opracowanie, które następnie (po recenzji) zostanie zgłoszone do publikacji. 


Serdecznie zapraszamy!
 

pod patronatem naukowym
prof. dr. inż. Wiesława Marii Grudzewskiego
członka korespondenta PAN
 

sprawy organizacyjne:

mgr Piotr A. Maicki
Sekretarz Seminarium
Instytut Zarządzania Wartością
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

email: aksjologia@sgh.waw.pl

 
 
 

 Dokumenty

 
 

 Galerie zdjęć

 
 

 Lokalizacja budynku C

 
​​Warszawa, 
al. Niepodległości 128
(róg ul. Madalińskiego)
 

 Terminarz posiedzeń